งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาโนเทคโนโลยี nano technology รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น โดย นางสุนทรี ชินพัณณ์ โดย นางสุนทรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาโนเทคโนโลยี nano technology รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น โดย นางสุนทรี ชินพัณณ์ โดย นางสุนทรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาโนเทคโนโลยี nano technology รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น โดย นางสุนทรี ชินพัณณ์ โดย นางสุนทรี ชินพัณณ์ โรงเรียนอนุบาลพนม ทวน ( วัดรางหวาย ) โรงเรียนอนุบาลพนม ทวน ( วัดรางหวาย ) สพท. กาญจนบุรี เขต 2

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบาย เกี่ยวกับความหลากหลายของนาโน เทคโนโลยีในธรรมชาติ ซึ่งมีผลต่อ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและ มนุษย์

3 แบบ ทด สอบ ก่อนเรียน

4 1. “ น้ำกลิ้งบนใบบัว ” เรียก ปรากฏการณ์นี้ว่าอะไร ก. โลตัสเอฟเฟ็ค ข. การสะท้อนเอฟเฟ็ค ง. การม้วนตัวของน้ำ ค. การเคลือบมันของ ผิว

5 2. โปรตีนชนิดหนึ่งเป็น ส่วนประกอบของเส้นใยธรรมชาติ ก. โปรตีนดอกไม้ ข. กาวโปรตีน ค. ไฟโปรอิน ง. โมนีไฟต์

6 3. อวัยวะของสัตว์ที่เกาะติดผนังได้ แน่น คืออวัยวะ ของสัตว์ชนิดใด ก. ตีนแมงมุม ข. ตีนตุ๊กแก ค. ตีนจิ้งโจ้น้ำ ง. ปลาตีน

7 4. พืชน้ำมีผิวลักษณะลื่นน้ำไม่ สามารถเกาะได้ ก. ใบผักตบชวา ข. ใบผักบุ้ง ค. ใบสาหร่าย ง. ใบบัว

8 5. ลักษณะของพืชน้ำที่มีผิวลื่น น้ำไม่สามารถเกาะได้ จึงนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ เป็นอะไร ก. สีทาบ้านที่ไม่ เปียกน้ำ ข. สบู่กลิ่นกุหลาบ ง. ยากันยุง ค. ยาสีฟันรสมิ้น

9 6. หุ่นยนต์ลอยน้ำได้ขนาดจิ๋ว ได้แนวคิดมา จากเรื่องใด ก. จิ้งโจ้เดินบนน้ำ ข. สัตว์น้ำทุกชนิด ค. กบกระโดดลงน้ำ ง. ปลาว่ายน้ำ

10 7. การที่น้ำมีแรงตึงผิวจึงทำ ให้เกิดสิ่งใดปรากฏ ก. น้ำขึ้นน้ำลง ข. สัตว์น้ำมีชีวิตอยู่ ได้ ค. จิ้งโจ้ลอยน้ำได้ ง. ฝนตกตามฤดูกาล

11 8. ผีเสื้อเปลี่ยนสีได้ เป็น เพราะเหตุใด ก. การหักเห การสะท้อน แสงแดดที่ มาตกกระทบบนปีกผีเสื้อ ข. เปลี่ยนสีตามฤดูกาล ค. เปลี่ยนตามอายุของผีเสื้อ ง. ผีเสื้อเปลี่ยนสีตามความ ต้องการของผีเสื้อ

12 9. เส้นใยของสัตว์ชนิดใดที่มี ความเหนียวมาก ก. ผึ้ง ข. แตน ค. นกกระจาบ ง. แมงมุม

13 10. เมื่อเทน้ำลงบนใบไม้ชนิด ต่างๆผลที่เกิดขึ้น ตรงตามข้อใด ก. ใบกล้วยจะดูดซับน้ำไว้ในใบ จนพอง ข. น้ำจะม้วนตัวเป็นหยดน้ำกลิ้ง ไปมาบนใบบัว ค. หยดน้ำจะติดข้างหลังใบบัว ง. น้ำจะไม่เปียกใบไผ่

14


ดาวน์โหลด ppt นาโนเทคโนโลยี nano technology รายวิชา วิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น ชั้น มัธยมศึกษา ตอนต้น โดย นางสุนทรี ชินพัณณ์ โดย นางสุนทรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google