งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์ เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1. การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์ เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1. การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์ เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1. การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ก. การลีลาศประเภท Standard ข. การลีลาศประเภท Latin American

2 2. เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแข่งขัน ประเภท Standard การแต่งกายของ ชาย จะต้องเป็นสีดำ หรือสีกรมท่า ประเภท Latin American การแต่งกาย ของชาย ให้มีสีสันต์หลากหลายได้ แต่ฝ่ายชายจะต้องใส่ชุดแข่งขันเป็น สีเดียวกันหมดทั้งทีม ไม่อนุญาตให้ สวมใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น

3 3. ทีมของการแข่งขันประเภท Standard จะต้องเลือกใช้รูปแบบ ของเบสิค อย่างน้อย 16 บาร์ ในแต่ ละรูปแบบของการแข่งขัน ใน จังหวะ Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ในทุกๆ รูปแบบของการ ลีลาศ รวมไปถึงการลีลาศใน ประเภท Latin American

4 4. ทีมของการแข่งขันประเภท Latin American จะต้องเลือกใช้รูปแบบ ของเบสิค อย่างน้อย 16 บาร์ ในแต่ ละรูปแบบของการลีลาศ ในจังหวะ Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive รวมไปถึงการลีลาศใน ประเภท Standard

5 5. การแสดงเดี่ยว ( Solo Work ) ใน ประเภท Standard จะจำกัดให้แสดงได้ ไม่เกิน 8 บาร์ ซึ่งตลอดการแสดงใน 1 จังหวะ จะมีไม่เกิน 24 บาร์ การนี้ไม่ รวมไปถึงประเภท Latin American ที่ซึ่ง การแยกตัวออกจากกันในแบบแสดง เดี่ยว เป็นปกติของการแสดง การยก ลอยขึ้นไม่อนุญาตให้ใช้ในการแสดง ของทั้งสองประเภท ข้อสังเกต การยกลอยขึ้นใน ลักษณะของการเคลื่อนไหวใดๆ ระหว่างนักลีลาศคนใดคนหนึ่ง ที่เท้า ทั้งสองข้างยกพ้นพื้น ซึ่งใน ขณะเดียวกัน เป็นเวลาที่ได้รับการช่วย สนับสนุนจากคู่ของตนเอง

6 6. ในทีมของการแข่งขันชิงแชมป์ ทั้งหมด กำหนดให้มี 6 คู่ หรือ 8 คู่ ในหนึ่งทีม ห้ามคนใดคนหนึ่งร่วม แข่งขันเกินกว่าหนึ่งทีม ในการ แข่งขันครั้งเดียวกัน 7. ในการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน สมาชิกของทีมอาจมีการเปลี่ยนตัว ผู้เล่น ที่เป็นตัวสำรองได้ 4 ครั้ง

7 8. ไม่มีทีม Formation ใด ใช้รูปแบบ ของการแสดงยาวเกินกว่า 6 นาที รวมไปถึงการเข้าและการออก ใน เวลา 6 นาทีนี้ ช่วงเวลาของการ ตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน จะมีไม่เกิน 4 นาที กับ 30 วินาที และ ต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนในการ จัดรูปแบบ ในการเริ่มต้นและการ สิ้นสุดของการแสดง ทีมใดไม่ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจถูกตัด สิทธิ์ออกจากการแข่งขัน โดย ประธานกรรมการ

8 9. คณะกรรมการตัดสิน ควรเป็นผู้ที่มี ประสบการณ์ในการตัดสิน ในการ แข่งขันประเภท Formation ซึ่งต้อง มีอย่างน้อย 7 คน โดยคัดเลือก จากประเทศต่างๆ ไม่ซ้ำกัน 7 ประเทศ 10. ควรใช้เทปบันทึกเสียง หรือ เครื่องเสียงระบบใดก็ได้ 11. ควรต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่าง เพียงพอ สำหรับทีมที่เข้าร่วมการ แข่งขัน และจัดแบ่งเวลาฝึกซ้อม ให้เท่าเทียมกัน ในสถานที่แข่งขัน พร้อมกับการให้ใช้ดนตรี

9 12. ต้องมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการต้องเข้าร่วมใน การฝึกซ้อม มีหน้าที่คอยตักเตือนทีมที่ ฝ่าฝืนกฏกติกา และถ้ากติกาถูกฝ่าฝืน ในระหว่างที่ทำการแข่งขัน ประธานจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมที่ฝ่าฝืน ออกจากการแข่งขัน หลังจากที่ได้หารือ กับคณะกรรมการผู้ตัดสินแล้ว ดนตรีที่ใช้และรูปแบบของการแสดงใน การฝึกซ้อม และในการแข่งขันจริง จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน และไม่ อนุญาตให้สับเปลี่ยนชุด ระหว่างที่มีการ แข่งขัน 13. หากมีทีมเข้าร่วมในการแข่งขันเกิน 5 ทีม ในการแข่งขันจะต้องจัดให้มีรอบที่ 2 (Second Round)


ดาวน์โหลด ppt กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์ เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1. การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google