งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1.การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1.การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1.การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ก. การลีลาศประเภท Standard ข. การลีลาศประเภท Latin American

2 2.เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแข่งขันประเภท Standard การแต่งกายของชาย จะต้องเป็นสีดำ หรือสีกรมท่า ประเภท Latin American การแต่งกายของชาย ให้มีสีสันต์หลากหลายได้ แต่ฝ่ายชายจะต้องใส่ชุดแข่งขันเป็นสีเดียวกันหมดทั้งทีม ไม่อนุญาตให้สวมใส่เครื่องประดับใดๆ ทั้งสิ้น

3 3.ทีมของการแข่งขันประเภท Standard จะต้องเลือกใช้รูปแบบของเบสิค อย่างน้อย 16 บาร์ ในแต่ละรูปแบบของการแข่งขัน ในจังหวะ Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot และ Quickstep ในทุกๆ รูปแบบของการลีลาศ รวมไปถึงการลีลาศในประเภท Latin American

4 4.ทีมของการแข่งขันประเภท Latin American จะต้องเลือกใช้รูปแบบของเบสิค อย่างน้อย 16 บาร์ ในแต่ละรูปแบบของการลีลาศ ในจังหวะ Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive รวมไปถึงการลีลาศในประเภท Standard

5 5.การแสดงเดี่ยว ( Solo Work ) ในประเภท Standard จะจำกัดให้แสดงได้ไม่เกิน 8 บาร์ ซึ่งตลอดการแสดงใน 1 จังหวะ จะมีไม่เกิน 24 บาร์ การนี้ไม่รวมไปถึงประเภท Latin American ที่ซึ่งการแยกตัวออกจากกันในแบบแสดงเดี่ยว เป็นปกติของการแสดง การยกลอยขึ้นไม่อนุญาตให้ใช้ในการแสดงของทั้งสองประเภท ข้อสังเกต การยกลอยขึ้นในลักษณะของการเคลื่อนไหวใดๆ ระหว่างนักลีลาศคนใดคนหนึ่ง ที่เท้าทั้งสองข้างยกพ้นพื้น ซึ่งในขณะเดียวกัน เป็นเวลาที่ได้รับการช่วยสนับสนุนจากคู่ของตนเอง

6 6.ในทีมของการแข่งขันชิงแชมป์ทั้งหมด กำหนดให้มี 6 คู่ หรือ 8 คู่ ในหนึ่งทีม ห้ามคนใดคนหนึ่งร่วมแข่งขันเกินกว่าหนึ่งทีม ในการแข่งขันครั้งเดียวกัน 7.ในการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน สมาชิกของทีมอาจมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ที่เป็นตัวสำรองได้ 4 ครั้ง

7 8.ไม่มีทีม Formation ใด ใช้รูปแบบของการแสดงยาวเกินกว่า 6 นาที รวมไปถึงการเข้าและการออก ในเวลา 6 นาทีนี้ ช่วงเวลาของการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน จะมีไม่เกิน 4 นาที กับ 30 วินาที และต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจนในการจัดรูปแบบ ในการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของการแสดง ทีมใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน โดยประธานกรรมการ

8 9.คณะกรรมการตัดสิน ควรเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตัดสิน ในการแข่งขันประเภท Formation ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 7 คน โดยคัดเลือกจากประเทศต่างๆ ไม่ซ้ำกัน 7 ประเทศ 10.ควรใช้เทปบันทึกเสียง หรือเครื่องเสียงระบบใดก็ได้ 11.ควรต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ สำหรับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และจัดแบ่งเวลาฝึกซ้อมให้เท่าเทียมกัน ในสถานที่แข่งขันพร้อมกับการให้ใช้ดนตรี

9 12.ต้องมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการต้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อม มีหน้าที่คอยตักเตือนทีมที่ฝ่าฝืนกฏกติกา และถ้ากติกาถูกฝ่าฝืนในระหว่างที่ทำการแข่งขัน ประธานจะมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ทีมที่ฝ่าฝืนออกจากการแข่งขัน หลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการผู้ตัดสินแล้ว ดนตรีที่ใช้และรูปแบบของการแสดงในการฝึกซ้อม และในการแข่งขันจริง จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกัน และไม่อนุญาตให้สับเปลี่ยนชุด ระหว่างที่มีการแข่งขัน 13.หากมีทีมเข้าร่วมในการแข่งขันเกิน 5 ทีม ในการแข่งขันจะต้องจัดให้มีรอบที่ 2 (Second Round)


ดาวน์โหลด ppt กติกาลีลาศ ข้อที่ 14 การแข่งขันชิงแชมเปี้ยนฟอร์เมชั่นนานาชาติ ( International Formation Championships ) 1.การจัดการแข่งขันชิงแชมเปี้ยน Formation อาจจัดขึ้นได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google