งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบค่าเงินเหรียญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบค่าเงินเหรียญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบค่าเงินเหรียญ
สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียนบ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ( ภาคใต้ )

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อกำหนดเงินเหรียญชนิดต่าง ๆให้ สามารถเปรียบเทียบ ว่าเหรียญใดมี ค่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน และสามารถแลกเปลี่ยน เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ โดยเทียบค่ากันได้ เมื่อกำหนดเงินเหรียญจำนวนหนึ่งให้ สามารถบอกค่า ของเงินทั้งหมดได้

3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. จากภาพรวมเป็นเงินกี่บาท 6 บาท 7 บาท 8 บาท

4 2. เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญแลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ
2. เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญแลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ 4 เหรียญ 5 เหรียญ 6 เหรียญ

5 3. เหรียญ 10 บาท 1 เหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ
2 3. เหรียญ 10 บาท 1 เหรียญแลกเหรียญห้าบาทได้กี่เหรียญ 1 เหรียญ 3 เหรียญ 2 เหรียญ

6 สาระการเรียนรู้ การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ 2บ.

7 เหรียญ 25 สตางค์ 2 เหรียญเป็นเหรียญ 50 สตางค์ 1 เหรียญ
การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ เหรียญ 25 สตางค์ 2 เหรียญเป็นเหรียญ 50 สตางค์ 1 เหรียญ เหรียญ 50 สตางค์ 2 เหรียญเป็นเหรียญ บาท 1 เหรียญ เหรียญ 1 บาท เหรียญเป็นเหรียญ 2 บาท 1 เหรียญ เหรียญ 1 บาท เหรียญเป็นเหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ เหรียญ 5 บาท เหรียญเป็นเหรียญ 10 บาท 1 เหรียญ

8 ชนิดต่างเหรียญ เหรียญยี่สิบสตางค์ เหรียญห้าสิบสตางค์ เหรียญหนึ่งบาท
เหรียญห้าบาท

9 แสดงการเปรียบเทียบค่าของเงินชนิดต่าง ๆ โดยเรียงลำดับเรียงลำดับหาจากน้อยไปมาก
25 สต. 50 สต. 1 บาท 5 บาท 10 บาท

10 การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ

11 เหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาท
10 บาท 5 บาท 5 บาท

12 เหรียญห้าบาทกับเหรียญหนึ่งบาท
5 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท

13 เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญห้าสิบสตางค์
1 บาท 50 สต. 50 สต.

14 เหรียญห้าสิบสตางค์กับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์
50 สต. 25 สต. 25 สต.

15 เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์
1 บาท 25 สต. 25 สต. 25 สต. 25 สต.

16 เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญห้าสิบสตางค์ และเหรียญยี่สิบห้าสตางค์
1 บาท 50 สต. 25 สต. 25 สต.

17 แบบทดสอบท้ายบท คำชี้แจง กิจกรรมท้ายบทมีทั้งหมด 5 ตอน
คำชี้แจง กิจกรรมท้ายบทมีทั้งหมด 5 ตอน ให้นักเรียนทำกิจกรรมให้ครบทุกตอน

18 เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ เป็นเหรียญที่เล็กที่สุด
3 เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ เป็นเหรียญที่เล็กที่สุด ใช่ ไม่ใช่

19 เหรียญ แลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ
5 เหรียญ แลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ

20 เรียงพยัญชนะตามค่าของเงินเหรียญ จากน้อยไปหามาก
Type question here. คำชี้แจง ให้เรียงลำดับเงินเหรียญ จากที่มีค่าน้อยไปหาเงินเหรียญ ที่มีค่ามากโดยเรียงลำดับตัวอักษรหน้าเหรียญ เรียงพยัญชนะตามค่าของเงินเหรียญ จากน้อยไปหามาก

21 คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เงินเหรียญ และจำนวนเงินที่มีค่าเท่ากัน
ก. ข. ค. ง. จ.

22 ขอบคุณค่ะ แล้วเจอกันใหม่


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบค่าเงินเหรียญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google