งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 ( ภาคใต้ )

2 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง เมื่อกำหนดเงินเหรียญชนิดต่าง ๆให้ สามารถเปรียบเทียบ ว่าเหรียญใดมี ค่ามากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน และ สามารถแลกเปลี่ยน เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ โดยเทียบค่ากัน ได้ เมื่อกำหนดเงินเหรียญจำนวนหนึ่งให้ สามารถบอกค่า ของเงินทั้งหมดได้

3 แบบทดสอบก่อน เรียน 1. จากภาพรวมเป็นเงินกี่บาท 6 บาท 7 บาท 8 บาท

4 2. เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญแลก เหรียญบาทได้กี่เหรียญ 4 เหรียญ 5 เหรียญ 6 เหรียญ

5 1 เหรีย ญ 2 เหรีย ญ 3 เหรีย ญ 3. เหรียญ 10 บาท 1 เหรียญแลกเหรียญ ห้าบาทได้กี่เหรียญ 2

6 สาระการเรียนรู้ การเปรียบเทียบค่าของเงิน เหรียญ

7 เหรียญ 25 สตางค์ 2 เหรียญเป็นเหรียญ 50 สตางค์ 1 เหรียญ เหรียญ 50 สตางค์ 2 เหรียญเป็นเหรียญ 1 บาท 1 เหรียญ เหรียญ 1 บาท 2 เหรียญเป็นเหรียญ 2 บาท 1 เหรียญ เหรียญ 1 บาท 5 เหรียญเป็นเหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ เหรียญ 5 บาท 2 เหรียญเป็นเหรียญ 10 บาท 1 เหรียญ การเปรียบเทียบค่า ของเงินเหรียญ

8 ชนิดต่างเหรียญ เหรียญยี่สิบสตางค์ เหรียญห้าสิบสตางค์ เหรียญหนึ่งบาท เหรียญห้าบาท

9 แสดงการเปรียบเทียบค่าของ เงินชนิดต่าง ๆ โดยเรียงลำดับเรียงลำดับหา จากน้อยไปมาก 25 สต. 1 บาท 50 สต. 5 บาท 10 บาท

10

11 เหรียญสิบบาทกับเหรียญห้าบาท 5 บาท 10 บาท

12 เหรียญห้าบาทกับเหรียญหนึ่งบาท 1 บาท 5 บาท

13 เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญห้าสิบ สตางค์ 1 บาท 50 สต.

14 เหรียญห้าสิบสตางค์กับเหรียญยี่สิบ ห้าสตางค์ 25 สต.

15 เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญยี่สิบห้า สตางค์ 25 สต. 1 บาท

16 เหรียญหนึ่งบาทกับเหรียญห้าสิบสตางค์ และเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 25 สต. 50 สต.

17 แบบทดสอบท้ายบท คำชี้แจง กิจกรรมท้ายบทมี ทั้งหมด 5 ตอน ให้นักเรียนทำกิจกรรมให้ ครบทุกตอน

18 เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ เป็น เหรียญที่เล็กที่สุด 3 ใช่ ไม่ใช่

19 เหรียญ แลกเหรียญ บาทได้กี่เหรียญ 5

20 คำชี้แจง ให้เรียงลำดับเงินเหรียญ จากที่มีค่าน้อยไปหาเงินเหรียญ ที่มีค่ามากโดยเรียงลำดับตัวอักษรหน้าเหรียญ กข ค ง จ เรียงพยัญชนะตามค่าของเงิน เหรียญ จากน้อยไปหามาก Type question here.

21 คำชี้แจง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่เงินเหรียญ และจำนวนเงินที่มีค่าเท่ากัน

22


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา นางสาวยามีละห์ กาซอ ครู โรงเรียน บ้านกือยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google