งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด
รายงานการดำเนินงาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด โดย นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี ผู้ประสานงาน CoPs กลุ่มงานบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ผู้ประสานงานกลุ่ม นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี เลขานุการ นางสาวรุ่งนภา แสงระวี ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวปิยะนุช เทพวงค์ สมาชิกกลุ่ม 28 คน เพิ่มอีก 3 คน ( รวมเป็น 31 คน)

3 กิจกรรม 2 ประเภท CoPs กลุ่มงานบริการ
การจัดกิจกรรมต่างๆ : ศึกษาดูงาน, workshop การพัฒนาบุคลิกภาพ

4 การประชุม CoPs งานบริการ
2552 – ครั้งแรก วันที่ 9 สิงหาคม 2552 ( น.) ในห้องประชุมตะนาวศรีรีสอร์ท อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

5 ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2552 (13.00-16.30น.)
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2552 ( น.) ณ ห้องประชุมชั้น2 หอสมุดและคลังความรู้ หัวข้อ : แนวปฏิบัติการส่งเงินค่าปรับหนังสือเกินกำหนด : 1) การ print ข้อมูลที่ view fine จากระบบฯ ในรูป Excel 2) ทางแก้ กรณีรายการในระบบ (ข้อ 1) ไม่ตรงกับสำเนา ใบเสร็จรับเงิน 3) การนำส่งเงินให้งานการเงิน หอสมุดฯ ผ่านธนาคารฯ

6 กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลฯ
ครั้งแรก E-database วันที่ , สิงหาคม 2552 เวลา น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเดิม หอสมุด 3

7 การประชุม CoPs กลุ่มงานบริการ
ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุด
ครั้งที่2 การศึกษาดูงานห้องสมุด 2 แห่งใน1 วัน วันที่ 22 กันยายน 2552 (ทั้งวัน) 1.) ห้องสมุดศูนย์สรรค์สร้างงานออกแบบ (TCDC) และ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ( Material Come XionBangkok) ณ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียมคอมเพล็ก สุขุมวิท 24 กรุงเทพ ฯ

9

10

11

12 กิจกรรมศึกษาดูงานห้องสมุด
2.) ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11 - พิพิธภัณฑ์อัยการไทย ห้องสมุดสำนักงานอัยการสูงสุด

13

14 กิจกรรม Workshop พัฒนาบุคลิกภาพ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

15

16 แนะนำ Blog ของ CoPs กลุ่มงานบริการ

17

18

19

20 Thank you


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google