งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการดำเนินงาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด โดย นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี ผู้ประสานงาน CoPs กลุ่มงานบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการดำเนินงาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด โดย นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี ผู้ประสานงาน CoPs กลุ่มงานบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการดำเนินงาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด โดย นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี ผู้ประสานงาน CoPs กลุ่มงานบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุด และคลังความรู้ กิจกรรมการจัดการความรู้ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ผู้ประสานงานกลุ่มนางกิ่งแก้ว อ่วม ศรี เลขานุการนางสาวรุ่งนภา แสงระวี ผู้ช่วยเลขานุการนางสาวปิยะนุช เท พวงค์ สมาชิกกลุ่ม 28 คน เพิ่มอีก 3 คน ( รวมเป็น 31 คน )

3 การประชุม CoPs : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs กลุ่มงานบริการ กิจกรรม 2 ประเภท การจัดกิจกรรมต่างๆ : ศึกษาดูงาน, workshop การพัฒนาบุคลิกภาพ

4 การประชุม CoPs งานบริการ 2552 – ครั้งแรก วันที่ 9 สิงหาคม 2552 (11.00-12.30 น.) ในห้องประชุมตะนาวศรีรี สอร์ท อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์

5 ปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2552 (13.00- 16.30 น.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุด และคลังความรู้ หัวข้อ : แนวปฏิบัติการส่งเงินค่าปรับหนังสือ เกินกำหนด : 1) การ print ข้อมูลที่ view fine จาก ระบบฯ ในรูป Excel 2) ทางแก้ กรณีรายการในระบบ ( ข้อ 1) ไม่ตรงกับสำเนา ใบเสร็จรับเงิน 3) การนำส่งเงินให้งานการเงิน หอสมุด ฯ ผ่านธนาคารฯ

6 กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ ฐานข้อมูลฯ ครั้งแรก E-database 2009 @Mahidol วันที่ 13-14, 17-19 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเดิม หอสมุด 3

7 การประชุม CoPs กลุ่มงาน บริการ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

8 กิจกรรมศึกษาดูงาน ห้องสมุด ครั้งที่ 2 การศึกษาดูงานห้องสมุด 2 แห่งใน 1 วัน วันที่ 22 กันยายน 2552 ( ทั้งวัน ) 1.) ห้องสมุดศูนย์สรรค์สร้างงานออกแบบ (TCDC) และห้องสมุดวัสดุเพื่อการ ออกแบบ ( Material Come Xion  Bangkok) ณ ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียมคอมเพล็ก สุขุมวิท 24 กรุงเทพ ฯ

9

10

11

12 กิจกรรมศึกษาดูงาน ห้องสมุด 2.) ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ชั้น 11 - พิพิธภัณฑ์อัยการไทย - ห้องสมุดสำนักงานอัยการสูงสุด

13

14 กิจกรรม Workshop พัฒนา บุคลิกภาพ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดและคลัง ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

15

16 แนะนำ Blog ของ CoPs กลุ่มงานบริการ www.li.mahido l.ac.th

17

18

19

20 Thank you


ดาวน์โหลด ppt รายงานการดำเนินงาน ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) กลุ่มงานบริการห้องสมุด โดย นางกิ่งแก้ว อ่วมศรี ผู้ประสานงาน CoPs กลุ่มงานบริการ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google