งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย ( ศ 40102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย ( ศ 40102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย ( ศ 40102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 ขั้นตอนแรก ก่อนที่ ครูจะสอน นักเรียนเรื่องการฝึกตีระนาดเอก ครูขอให้นักเรียนนั่งสมาธิ ประมาณ 5 นาที ก่อน ที่จะเริ่มเรียนเพื่อเป็น การฝึกจิตใจ ให้มีสมาธิ

3 เมื่อนั่งสมาธิ เสร็จแล้ว ครูก็สาธิตการจับไม้ตีระนาดเอก ให้นักเรียนดู แล้วก็ตีระนาดให้นักเรียนฟัง 1 เพลง เมื่อ บรรเลงจบแล้ว ก็อธิบายว่า ในการฝึกตีระนาดเอกนั้น จะต้องเริ่มจาก การจับไม้ตี แล้วตีลงบน ผืนระนาด ให้ ได้ระยะ คู่ 8 ระยะคู่แปดก็คือ มือซ้ายและมือขวา ห่าง กัน 8 ลูก เวลาตี มือจะต้องมีระยะห่างคู่ 8 เท่ากันเสมอ ฝึกตีบ่อย จนเกิดความชำนาญ แต่ถ้านักเรียน ฝึกตี แล้วมือทั้งสอง มีระยะไม่ได้คู่แปด ก็ให้นักเรียน นำ เชือกฟาง มาผูกติดกับไม้ทั้งสองอัน แล้วผูกเชือกกับ ไม้ทั้งสองให้มีระยะห่างคู่ 8 เท่ากัน เวลาตีก็ให้ นักเรียน จับไม้ตีระนาดแล้ว ดึงให้เชือกฟางตึง แล้วตี ลงผืนระนาด ก็จะทำให้มือทั้งสองข้าง เมื่อตีลงบนผืน ระนาดจะมีระยะห่างเท่ากัน เสมอ ฝึกตีบ่อยๆ จนเกิด ความชำนาญแล้ว จึงเอาเชือกฟางออก ก็จะทำให้ตี ระนาดเอกได้

4 การที่จะตีระนาดเอกได้ดีและไพเราะนั้น นักเรียน จะต้อง ฝึกการ กรอ ระนาดด้วย และครูก็ให้นักเรียน ฝึกตีกรอระนาด กับผืนระนาดเอกก่อน ผลที่ได้ นักเรียนส่วนมากจะ กรอ ไม่ได้ ครูจึงให้นักเรียนไป ฝึก การกรอที่ บ้าน กับพื้นไม้ เวลาว่าง บ่อยๆ ครั้งละ ประมาณ 3 นาทีติดต่อกัน เมื่อนักเรียนกับมาเรียนใน ชั่วโมง ครูก็สังเกตการณ์กรอระนาดของนักเรียนเป็น รายบุคคล แล้วถามนักเรียนว่านักเรียนได้ไปฝึกตามที่ ครูบอกมาหรือ เปล่า นักเรียนก็ตอบว่า ฝึกการกรอ ตามที่ครูบอกทุกอย่าง แล้วครูก็บอกกับนักเรียนว่า ครู สังเกตว่ามีเพื่อนนักเรียนบางคน กรอระนาดได้ดีมาก กว่าคนอื่น ครูก็เลยถามนักเรียนคนนั้นว่า ได้ฝึกตามที่ ครูบอกหรือเปล่า นักเรียนตอบว่าได้ฝึกตามที่ครูบอก แต่ผมฝึกตีกรอระนาด กับ ล้อยางรถยนต์ เพราะที่บ้าน ของผม พ่อเปิดร้านซ่อมรถยนต์

5

6 ผมเห็นว่า ผมตีกับไม้แล้ว ตีกรอไม่ค่อยได้ แต่พอตี กรอกับยางรถยนต์แล้ว ตีกรอได้ดีกว่าและง่ายกว่า ผม จะฝึกตีกรอกับยางรถยนต์ ผลที่ได้ก็อย่างที่ครูเห็นครับ ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าทำไมการฝึกตีกรอระนาดกับ ยางรถยนต์จึงดีกว่า การฝึกตีกับพื้นไม้ ผลสรุปก็ได้ ออกมาว่า ยางรถยนต์มีการยืดหยุ่นดีกว่าพื้นไม้ หรือจะ ให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ยางรถยนต์เมื่อใช้ไม้ตี จะเด้ง กลับมาได้ดีกว่าพื้นไม้จึงทำให้ข้อมือมีความอ่อน และ ก็สามารถ กรอ ได้ดี จากนั้นเป็นต้นมานักเรียนที่จะตี ระนาดเอกให้ได้ดี จึงต้องฝึก ตีคู่ 8 และฝึกการ กรอ กับล้อยางรถยนต์ ให้บ่อยๆ จนเกิดความชำนาญ ก็จะ สามารถ ตีระนาดเอก ได้ทุกคนที่ฝึก ตามขั้นตอนที่เล่า มานี้

7


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรีไทย ( ศ 40102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google