งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick ) การเล่นลูกจากประตู เป็น วิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่น ใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้ โดยตรงจากการเล่นลูกจากประตู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick ) การเล่นลูกจากประตู เป็น วิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่น ใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้ โดยตรงจากการเล่นลูกจากประตู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick ) การเล่นลูกจากประตู เป็น วิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่น ใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้ โดยตรงจากการเล่นลูกจากประตู การเล่นลูกจากประตูเมื่อ ลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านออกเส้นประ ตู โดยลูกบอลได้สัมผัสผู้เล่นฝ่าย รุกเป็นครั้งสุดท้าย 1

2 ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procdure) ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procdure) 1. ผู้รักษาประตูเป็นผู้ส่งลูกเข้า เล่นจากจุดใดก็ได้ภายในเขต โทษของตน โดยผู้รักษาประตู ของฝ่ายรับ 2. ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่นอกเขต โทษจนกว่าลูกบอลอยู่ในการ เล่น 2

3 การกระทำผิด / การลงโทษ (Infringements/Sancctions) 1. ถ้าลูกบอลไม่ได้ถูกส่งโดยตรง จากเขตโทษ การเล่นจากประตูให้กระทำใหม่ 2. ถ้าหลังจากลูกบอลอยู่ในการ เล่น ผู้รักษาประตู สัมผัสบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อนจะ สัมผัสผู้เล่นอื่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิด กติกาเกิดขึ้น 3

4 3. หลังจากลูกบอลอยู่ในการเล่น ผู้รักษา ประตูได้รับลูกบอลคืนจากฝ่ายเดียวกัน โดยลูกบอลไม่ได้สัมผัสผู้เล่นฝ่ายตรง ข้ามก่อนหรือลูกบอลยังไม่ได้ข้ามเส้น แบ่งแดน ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดย อ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น 4. ถ้าการเล่นลูกจากประตูไม่ส่งลูกบอล เข้าเล่นภายใน 4 วินาที จากระยะเวลาที่ ครอบครองบอล ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะ โทษโดยอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกา เกิดขึ้น 4

5 กติกาข้อ 18 การเตะจากมุม (The Corner Kick ) การเตะจากมุมเป็นวิธีการหนึ่งของ การเริ่มเล่นใหม่ สามารถทำประตูได้โดยตรง จาก การเตะมุมแต่ต้อง ทำประตูฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น 5

6 เตะจากมุมเมื่อ (A Corner Kick Awarded When) เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่าน ออกเส้นประตูไปทั้งบนพื้นดิน หรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่าย รับเป็นผู้สัมผัสบอลเป็นครั้ง สุดท้าย และไม่ใช่เป็นการทำ ประตูตามเงื่อนไขของกติกา ข้อ 11 6

7 ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure) 1. ลูกบอลต้องวางไว้ภายใน เขตมุมสนามมากที่สุดอย่างชัดเจน 2. ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่าง จากลูกบอลไม่น้อยกว่า 5 เมตร จนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 3. ผู้เตะต้องไม่สัมผัสบอลเป็น ครั้งที่สอง จนกว่าลูกบอลจะสัมผัสผู้ เล่นคนอื่นๆก่อน 7

8 การกระทำผิดและการลงโทษ (Infringements Sanctions) ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะได้เตะ โทษโดยอ้อม ถ้า 1. การเตะจากมุม ผู้เล่นได้เล่น หรือสัมผัสบอลเป็นครั้งที่สอง ก่อน ลูกบอลจะสัมผัสผู้เล่นคนอื่น ให้ฝ่าย ตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อม ณ จุดที่ กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น 2. การเตะจากมุมไม่กระทำ ภายใน 4 วินาที จากระยะเวลาที่ ครองลูกบอล การเตะโทษโดยอ้อม จะกระทำที่เขตมุม 8

9 การเตะจากจุดโทษ (Kicks From The Penalty Mark) การเตะจากจุดโทษ เป็น วิธีการหาทีมชนะตาม ระเบียบการแข่งขัน การหา ทีมชนะหลังจากการแข่งขัน เสมอกัน 9

10 ขั้นตอนในการดำเนินการ (Procedure) – 1. ผู้ตัดสินเลือกประตูที่จะใช้ทำ การเตะ – 2. ผู้ตัดสินจะต้องให้ทั้งสองทีม มีผู้เล่นจำนวนเท่ากัน โดยดูจาก ทีมที่เหลือน้อยกว่า – 3. ผู้ตัดสินเสี่ยงเหรียญและฝ่าย ของหัวหน้าทีมที่ชนะการเสี่ยงจะ ทำการเตะก่อน – 4. ผู้ตัดสินทำการจดบันทึกการ เตะ 10

11 5. โดยหลักการทั้งสองทีมจะทำ การเตะฝ่ายละ 5 คน 6. การเตะจะเตะแบบสลับกัน 7. ถ้าก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเตะครบ 5 คน ฝ่ายใดที่ยิงประตูได้ มากกว่าที่อีกฝ่ายจะสามารถทำได้ ถึงแม้ว่าจะเตะยังไม่ครบ 5 ครั้งก็ ตาม ไม่ต้องทำการเตะให้ครบ 8. ผู้เล่นที่ถูกไล่ออกไม่มีสิทธิ์ใน การเตะจากจุดโทษ 9. ถ้าทั้งสองทีมยังเสมอกันในการ ยิงจุดโทษและเตะครบทั้ง 5 คน แล้ว ให้ส่งผู้เล่นสำรองเข้ามาเตะ ตัวต่อตัวจนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่ง ชนะ 11

12 10. ผู้เล่นทุกคนที่ นอกเหนือจากผู้เตะและผู้รักษา ประตูทั้งสองคนต้องอยู่ภายใน วงกลมกลางสนาม 11. ผู้รักษาประตูฝ่ายเดียวกับ ผู้เตะต้องอยู่ภายในสนามแข่ง ขันด้านนอกเขตโทษด้านที่ทำ การเตะและอยู่บนเส้นประตูที่ บรรจบกับเส้นเขตโทษ 12. รายระเอียดอื่นๆ ที่ นอกเหนือจากที่กล่าวนี้ในส่วน ที่ข้องกับกติกาการแข่งขันและ มติสภาจะถูกนำมาใช้ใน ขณะที่การเตะจุดโทษกำลัง ดำเนินอยู่ 12

13 13. การเตะแต่ละครั้งจะทำโดยผู้ เล่นที่ไม่ใช่คนเดิม ผู้เล่นทุกคนที่ มีสิทธิ์ในการเตะก่อนที่ผู้เล่นอื่นๆ จะทำการเตะเป็นครั้งที่สอง 14. ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเตะสามารถ เปลี่ยนหน้าที่กับผู้รักษาประตูได้ ตลอดเวลาในขณะที่การเตะจาก จุดโทษกำลังดำเนินการเตะอยู่ 15. กรรมการผู้ตัดสินและผู้เล่นที่ มีสิทธิ์ในการเตะเท่านั้น ที่อนุญาต ให้อยู่ในสนามแข่งขันได้ในขณะที่ การเตะจุดโทษกำลังดำเนินการ เตะอยู่ 13


ดาวน์โหลด ppt กติกาข้อ 17 การเล่นลูกจากประตู (The Corner Kick ) การเล่นลูกจากประตู เป็น วิธีการอย่างหนึ่งของการเริ่มเล่น ใหม่ ไม่สามารถทำประตูได้ โดยตรงจากการเล่นลูกจากประตู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google