งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By : Jirawat Promporn ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

2 IntroductionIntroduction Cambridge Journals Online เป็นวารสาร อิเล็กทรอนิกส์จาก Cambridge University Press ประมาณ 200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้บทความ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF และ HTML

3 Search Methods 1. Browse Journals  By Title  By Subject  Subscribed to 2. Search  Search by Citation  Quick Search  Advanced Search  CrossRef Search

4 HomepageHomepage

5 1. คลิกเลือก By title2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals By title 1 2

6 1. คลิกเลือก By subject2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Browse journals By subject 1 2

7 1. คลิกเลือก Subscribed to2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals Subscribed to 1 2

8 Available volumes คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ

9 Table of Contents เลือกแสดงเนื้อหาบทความ

10 1. เลือกชื่อวารสาร Search by Citation ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็น เช่น ปีพิมพ์ (Year), ปีที่ (Volume), เล่มที่ (Issue) และเลขหน้า (Page) 4. คลิก Find

11 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 3. สืบค้นแบบ Advanced search Quick Search 1 2 3

12 4. ระบุช่วงเวลา 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Advanced Search ระบุเขตข้อมูล 2. ใส่คำค้นหรือวลี3. ระบุคำเชื่อม 9. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ 10. ระบุเฉพาะวารสารอย่างเดียวหรือเฉพาะที่บอกรับ 7. ระบุประเภทของบทความ 8. ระบุเขตข้อมูลในการแสดงผล 5. เลือกวารสารที่ต้องการ6. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 11. คลิก Search

13 1. คลิกเพื่อแสดงเนื้อหาบทความ 2. สืบค้นในผลลัพธ์เดิมหรือสืบค้นใหม่ 1 2 Search Results

14 1. abstract เพื่อส่งสาระสังเขปผ่าน Save citation เพื่อบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม New Content alerts เพื่อบอกรับบริการแจ้งเตือนทางอีเมล์ 2. คลิกเลือกรูปแบบเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF หรือ HTMLAbstractAbstract 1 2

15 คลิก Save Search เพื่อบันทึกคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น Save Search

16 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิก Save selected items เพื่อบันทึกบทความ หรือ Export citation เพื่อดาวน์โหลดบทความที่เลือก Save, Export citation 2 1

17 Save citation

18 คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export Export citation

19 1. คลิก CrossRef Search2. ใส่คำค้น3. คลิก search CrossRef Search 1 23

20

21 คลิก Register now เพื่อขอรับบริการต่างๆ RegisterRegister

22 RegisterRegister กรอกข้อมูล สำหรับการ ลงทะเบียน

23


ดาวน์โหลด ppt By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google