งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Delirium โรคเพ้อ อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Delirium โรคเพ้อ อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Delirium โรคเพ้อ อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช

2 Delir ium เป็นความผิดปกติที่เกิดจาก ความเจ็บปวดทางร่างกายชนิด เฉียบพลัน ผู้ป่วยมีความผิดปกติของ สติสัมปชัญญะ และการรู้การ เข้าใจ ทำให้มีอาการเพ้อ วุ่นวาย ก้าวร้าว และเสีย sensorium อาการจะเกิดสั้นๆ

3 สาเหตุ  ยารักษาโรค  พิษจากสารเสพติด  โรคติดเชื้อ  บาดเจ็บที่สมอง  ความผิดปกติของ metabolism  เลือดไปเลี้ยงสมอง น้อย โรคต่อมไร้ท่อ การชัก การขาดวิตามีน การได้รับ สารพิษ ปัจจัย สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเสริมอื่นๆ

4 ลักษณะทาง คลินิก  Prodrome  Around disturbance  Attention deficit  Disoriention  Sleep-wake disturbance Perceptual disturbance Fluctuating course Memory impairment Disorganized thinking Psychomotor abnormality

5 การ วินิจฉัย  มีความผิดปกติของระดับ ความรู้สึกตัว  การเปลี่ยนแปลงด้าน cognitive  ความผิดปกติเกิดขึ้นในเวลา สั้นๆ  ความผิดปกติเกิดจากผล โดยตรงด้านสรีรวิทยาของการ เจ็บป่วย

6 การ รักษา  รักษาโรคที่เป็นสาเหตุ  ปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อม  บอกกล่าวผู้ป่วยด้วย ประโยคสั้นๆ  ปลอบใจให้คลายกังวล  อธิบายให้ญาติเข้าใจ  ป้องกันอุบัติเหตุ

7 Dementia สมองเสื่อม อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช

8 Deme ntia  การทำงานด้านสติปัญญาลดลง เนื่องจากเนื้อเยื่อในสมองหรือระบบ ประสาทเสื่อม สูญเสียแบบค่อยเป็น ค่อยไป  มีการเสื่อมของ cognitive function โดยเฉพาะความจำ ความคิดและเชาว์ปัญญา โดยที่ ผู้ป่วยยังรู้ตัวดี ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และ พฤติกรรม

9 Predisposing factors  ปัจจัยเหตุที่ เกิดจาก พยาธิสภาพที่ สมอง โดยตรง  Alzhemer’s disease ปัจจัยเหตุที่ เกิดจากความ บกพร่องในส่วน อื่นของร่างกาย ที่มีผลกระทบ ต่อสมอง การติดเชื้อ ได้รับสารพิษ การบาดเจ็บ

10 กลไกการเกิดสมองเสื่อม ตามสาเหตุ  การเสื่อมของ cell ประสาท  โรคหลอด เลือดสมอง  การติดเชื้อของ ระบบประสาท  การบาดเจ็บที่ ศีรษะ  การมีก้อนในสมอง  กระบวนการเผา ผลาญในร่างกาย แปรปรวน  การเปลี่ยนแปลง ภูมิคุ้มกัน  ยาและสารพิษ

11 อาการและอาการ แสดง ระยะแรก  หลงลืม เหตุการณ์ ปัจจุบัน  บกพร่องในการ เรียนรู้และจำสิ่ง ใหม่  ไม่ค่อยมีสมาธิ  ขาดความคิด ริเริ่ม  กล่าวโทษผู้อื่น เมื่อผิดพลาด  ซึมเศร้า  ร่างกายไม่ สะอาด  บุคลิกภาพ เปลี่ยน

12 อาการและอาการ แสดง ( ต่อ )  ระยะที่สอง  บกพร่องในการใช้ภาษา  จำวัตถุสิ่งของไม่ได้  เครียดเมื่อต้องตัดสินใจ หรือวางแผน  บกพร่องการทำกิจวัตร  ความจำบกพร่อง  ปัญหาด้าน อารมณ์  ปัญหาด้านการ นอน  แนวโน้มจะ กลับไปทำ พฤติกรรมที่เคย ทำในอดีต  ปัญหาด้าน ขับถ่าย  ปัญหาด้าน โภชนาการ

13 อาการและอาการ แสดง ( ต่อ )  ระยะที่สาม ผู้ป่วยติดเชื้อง่าย มักจะ เสียชีวิตไม่เกิน 1 ปี

14 ลักษณะทาง คลินิก  Memory impairment  Impairment in executive function  Aphasis  Apraxia  Agosis  Executive function  Disinhibited behavior  Delusion  Hallucination

15 Alzheimer ‘s disease อายุมากขึ้น พันธุกรรม สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง : ปัญญาอ่อน บาดเจ็บที่สมอง การศึกษา ต่ำ โรคหัวใจขาดเลือด

16 ระยะของอัล ไซเมอร์ ระยะสับสน ระยะแรก ผู้ป่วยลืมง่าย ตอบสนองต่อสิ่ง เร้าช้าลง บุคลิกภาพ เปลี่ยน ปฏิเสธอาการที่ ตนเองเป็น

17 ระยะสับสนระยะ หลัง ความจำบกพร่อง การ ตัดสินใจผิดพลาด ความสามารถในการ ทำงานลดลง เสียการรู้ จกเวลา สถานที่ แต่จำ บุคคลได้

18 ระยะสมองเสื่อม ระยะแรก ต้องพึ่งคนอื่นมากขึ้น ความจำพร่องมากขึ้น มี ปัญหาอารมณ์มาก การ มีเหตุผลและการตัดสินใจ ลดลง เริ่มแยกตัวจาก สังคม

19 ระยะสมองเสื่อม ระยะกลาง ความสามารถต่างๆ ลดลง ปัญหาพฤติกรรม ความคิด ผิดปกติ หลงผิด ระแวง นอนไม่หลับ หูแว่ว ทำอะไร ซ้ำๆ เคลื่อนไหวผิดปกติ

20 ระยะสมองเสื่อม ระยะปลาย ผู้ป่วยช่วยตัวเอง ไม่ได้มาก รับประทานอาหาร น้อยลง ต้องการ การดูแลทุกเรื่อง

21 ยาเพิ่มประสิทธิภาพของ cell สมอง  Tacrine : ทำให้อารมณ์ พฤติกรรม สมาธิ ภาวะรู้ตัวดีขึ้น  Donepezil: เหมือน Tacrine  Rivastigmine: ทำให้ ความสามารถในการรู้และเข้าใจ ประสิทธิภาพทั่วไป และคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น

22 บทบาทญาติผู้ดูแล ผู้ป่วย  ยอมรับผู้ป่วย และอาการของโรค  เข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยแสดงออกเป็นผล จากอาการของโรค  ดูแลทุกด้าน สังเกตอาการและสิ่งที่ ก่อให้ผู้ป่วยเกิดความไม่พอใจ  ให้ความอบอุ่น ดูแลใกล้ชิด ให้ กำลังใจ  มีส่วนช่วยในการรักษา

23 Amnesia โรคหลงลืม อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช

24 โรคสูญเสีย ความจำ การวินิจฉัย  ความจำเสื่อม โดยไม่ สามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่  กิจกรรมทางสังคม / การงาน บกพร่อง  ไม่ได้เกิดช่วง delirium, dementia  ความผิดปกติเป็นมาจาก ความเจ็บป่วยทางกาย

25 ชนิดของ Amnesia  Blackout : ลืมเหตุการณ์ หลังดื่มสุราจัด  Korsakoff’s Syndrome : สูญเสียความจำจากขาดวิ ตามีน B1  Head Injury: retrograde amnesia ลืม เหตุการณ์ที่เกิดก่อน บาดเจ็บ

26 สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Delirium โรคเพ้อ อ. อัศวินี นามะกันคำ ภาค วิชาการพยาบาลจิตเวช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google