งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ เฉพาะเกาะราว 227 ตาราง กิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะสมุย จึงมีขนาดใหญ่เป็น อันดับสามของประเทศ รองจาก เกาะภูเก็ตและเกาะช้าง

4 การเดินทาง ทางรถยนต์ จากสุราษฎร์ธานีใช้ทางหลวงหมายเลข 401 ถึง ทางแยกบ้านใน เลี้ยวซ้ายไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสัก รวม ระยะทางประมาณ 60 กม. ทางรถไฟ การรถไฟฯมีบริการตั๋วโดยสารร่วมใช้โดยสารรถไฟ มาลงที่สถานีสุราษฎร์ธานี มีรถโดยสารมารับต่อไปลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะสมุย ทางเรือ มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือเทศบาลเมืองฯไปยัง เกาะสมุย เวลาประมาณ 22.00 น. และเรือเฟอร์รี่ที่ออกจากท่าเรือ ทุกชั่วโมงสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถได้จากอำเภอเมือง มาขึ้นเรือที่ ท่าเรือดอนสักหรือว่าจะมาขึ้นที่ท่าเรือเลยก็ได้ ทางเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีบริการ เที่ยวบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - เกาะสมุย ทุกวัน

5 ข้อมูลสถิติ พื้นที่ 252 ตร. กม. ประชากร 62,110 คน ( พ. ศ. 2552) ความหนาแน่น 271.58 คน / ตร. กม.

6

7 หาดละไม

8 หาดเฉวง เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดบน เกาะสมุย

9 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

10 น้ำตกหน้าเมือง

11 เจดีย์แหลมสอ

12

13 ไข่เค็ม

14 เงาะ โรงเรียน

15 แหล่งอ้างอิง http://travel.kapook.com/view14939.ht ml http://thai.tourismthailand.org/%E0%B 8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD% E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8% A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0% B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7 %E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B 9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E 0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8% A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2

16 จัดทำโดย นางสาวโสฐิดา คงงาม รหัสนิสิต 55030071 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร

17


ดาวน์โหลด ppt เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google