งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยพื้นที่ เฉพาะเกาะราว 227 ตาราง กิโลเมตร กว้าง 21 กิโลเมตร ยาว 25 กิโลเมตร เกาะสมุย จึงมีขนาดใหญ่เป็น อันดับสามของประเทศ รองจาก เกาะภูเก็ตและเกาะช้าง

4 การเดินทาง ทางรถยนต์ จากสุราษฎร์ธานีใช้ทางหลวงหมายเลข 401 ถึง ทางแยกบ้านใน เลี้ยวซ้ายไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสัก รวม ระยะทางประมาณ 60 กม. ทางรถไฟ การรถไฟฯมีบริการตั๋วโดยสารร่วมใช้โดยสารรถไฟ มาลงที่สถานีสุราษฎร์ธานี มีรถโดยสารมารับต่อไปลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะสมุย ทางเรือ มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือเทศบาลเมืองฯไปยัง เกาะสมุย เวลาประมาณ น. และเรือเฟอร์รี่ที่ออกจากท่าเรือ ทุกชั่วโมงสามารถซื้อตั๋วขึ้นรถได้จากอำเภอเมือง มาขึ้นเรือที่ ท่าเรือดอนสักหรือว่าจะมาขึ้นที่ท่าเรือเลยก็ได้ ทางเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ จำกัด มีบริการ เที่ยวบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - เกาะสมุย ทุกวัน

5 ข้อมูลสถิติ พื้นที่ 252 ตร. กม. ประชากร 62,110 คน ( พ. ศ. 2552) ความหนาแน่น คน / ตร. กม.

6

7 หาดละไม

8 หาดเฉวง เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดบน เกาะสมุย

9 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

10 น้ำตกหน้าเมือง

11 เจดีย์แหลมสอ

12

13 ไข่เค็ม

14 เงาะ โรงเรียน

15 แหล่งอ้างอิง ml 8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD% E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8% A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0% B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7 %E0%B8%B1%E0%B8%94/%E0%B 9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E 0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8% A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2

16 จัดทำโดย นางสาวโสฐิดา คงงาม รหัสนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร

17


ดาวน์โหลด ppt เกาะสมุย เป็นหมู่เกาะที่ตั้ง อยู่ตอนกลางของอ่าวไทยนอก ชายฝั่งทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด สุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร ห่างจากแผ่นดินใหญ่ ประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google