งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า
โดย นางสาว สุชาดา บุญมี รหัสนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์

2 ความเป็นมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาพื้นที่สวนป่าเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบา ภาระของนักท่องเที่ยวจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีจำนวนมาก การดำเนินงานเน้นการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ 3 ประการ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้านวิชาการ และการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 กิจกรรมการท่องเที่ยว
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ จัดอบรมสัมมนา ปั่นจักรยาน

4 กิจกรรมการท่องเที่ยว
ศึกษาท้องฟ้า ดาราศาสตร์ ดูนก-ส่องสัตว์ ชมน้ำตก

5 จุดที่น่าสนใจ จุดชมวิวมอเครือ
อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 1.8 กม. เป็นจุดที่สามารถมองทิวทัศน์ของพื้นที่ได้ในมุมกว้าง ทิศตะวันออกจะมองเห็นทัศนียภาพบริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ และแนวเทือกเขาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทิศตะวันตกมองเห็นทัศนียภาพบริเวณ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

6 จุดที่น่าสนใจ น้ำตกเจ็ดคด
เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากลำห้วยเจ็ดคด เริ่มจากน้ำตกเจ็ดคดเหนือ ซึ่งห่างจากอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านประมาณ 1.2 กม. ถัดลงไปทางตอนใต้จะเป็นน้ำตกเจ็ดคดกลาง น้ำตกเจ็ดคดใต้ และน้ำตกเจ็ดคดใหญ่ ตามลำดับ การเข้าไปเที่ยวชมน้ำตกใช้วิธีเดินเท้าระยะทางรวมประมาณ 4 กม. เจ็ดคดใหญ่ เจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดใต้

7 เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
เส้นทางที่ 1 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือ แล้วเดินทางกลับ (รอบเล็ก)ระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ซม. เส้นทางที่ 2 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือ-กลาง-ใต้ (รอบกลาง)ระยะทาง 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ซม. ครึ่ง เส้นทางที่ 3 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปน้ำตกเจ็ดคดเหนือ-กลาง-ใต้ (รอบใหญ่)ใช้เวลา 4 ซม.

8 สิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 หลัง
บ้านพักรับรอง มีบ้านพักไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว 3 แบบ ดังนี้ บ้านเดี่ยวแอร์ พักได้ไม่เกิน 5 คนต่อหลัง มีจำนวน 9 หลัง บ้าน 4 ยูนิต (แอร์) พักได้ห้องล่ะไม่เกิน 3 คน มีจำนวน 24 ห้อง บ้านพัดลม พักได้ไม่เกิน 6 คนต่อหลัง มีจำนวน 6 หลัง

9 สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์มีพื้นที่กางเต็นท์ และ เต็นท์ขนาด 2 คน 4 คน ไว้บริการ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำจำนวน 26 ห้อง ห้องประชุมสัมมานา

10 การเดินทาง รถยนต์ เดินทางจากกรุงเทพฯ ระยะทางรวมประมาณ 130 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกขวาไปทางจังหวัดนครราสีมา (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 20 กม. กับรถหน้าเทศบาลทับกวาง อีก 1 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 20 กม. 素材天下网 sucaitianxia.com-PPT模板免费下载

11 ติดต่อสอบถาม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า หมู่ 5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร , และ 素材天下网 sucaitianxia.com-PPT模板免费下载


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google