งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่ง ก้อนเส้า โดย นางสาว สุชาดา บุญมี รหัสนิสิต 56010269 คณะ พยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่ง ก้อนเส้า โดย นางสาว สุชาดา บุญมี รหัสนิสิต 56010269 คณะ พยาบาลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่ง ก้อนเส้า โดย นางสาว สุชาดา บุญมี รหัสนิสิต 56010269 คณะ พยาบาลศาสตร์

2 ความเป็นมา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการพัฒนาพื้นที่ สวนป่าเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยว เชิงนิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบา ภาระของ นักท่องเที่ยวจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมี จำนวนมาก การดำเนินงานเน้นการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ 3 ประการ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้านวิชาการ และการบริการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 กิจกรรมการท่องเที่ยว เดินป่าศึกษาธรรมชาติจัดอบรมสัมมนา ปั่นจักรยาน

4 กิจกรรมการท่องเที่ยว ศึกษาท้องฟ้า ดาราศาสตร์ดูนก - ส่องสัตว์ ชมน้ำตก

5 จุดที่น่าสนใจ จุดชมวิวมอเครือ อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 1.8 กม. เป็นจุดที่สามารถมองทิวทัศน์ของพื้นที่ ได้ในมุมกว้าง ทิศตะวันออกจะมองเห็น ทัศนียภาพบริเวณที่ตั้งศูนย์ฯ และแนวเทือกเขา ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทิศตะวันตก มองเห็นทัศนียภาพบริเวณ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

6 จุดที่น่าสนใจ น้ำตกเจ็ดคด เป็นน้ำตกที่มีต้นกำเนิดจากลำห้วยเจ็ดคด เริ่ม จากน้ำตกเจ็ดคดเหนือ ซึ่งห่างจากอ่างเก็บน้ำ ซับป่าว่านประมาณ 1.2 กม. ถัดลงไปทางตอน ใต้จะเป็นน้ำตกเจ็ดคดกลาง น้ำตกเจ็ดคดใต้ และน้ำตกเจ็ดคดใหญ่ ตามลำดับ การเข้าไป เที่ยวชมน้ำตกใช้วิธีเดินเท้าระยะทางรวม ประมาณ 4 กม. เจ็ดคด ใหญ่ เจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดใต้

7 เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เส้นทางที่ 1 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไป น้ำตกเจ็ดคดเหนือ แล้วเดินทางกลับ ( รอบเล็ก ) ระยะทาง 1.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ซม. เส้นทางที่ 2 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไป น้ำตกเจ็ดคดเหนือ - กลาง - ใต้ ( รอบกลาง ) ระยะทาง 3 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ซม. ครึ่ง เส้นทางที่ 3 จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไป น้ำตกเจ็ดคดเหนือ - กลาง - ใต้ ( รอบใหญ่ ) ใช้เวลา 4 ซม.

8 สิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 หลัง บ้านพักรับรอง มีบ้านพักไว้บริการให้กับ นักท่องเที่ยว 3 แบบ ดังนี้ บ้านพัดลม พักได้ไม่เกิน 6 คนต่อหลัง มีจำนวน 6 หลัง บ้านเดี่ยวแอร์ พักได้ไม่ เกิน 5 คนต่อหลัง มีจำนวน 9 หลัง บ้าน 4 ยูนิต ( แอร์ ) พักได้ห้องล่ะไม่เกิน 3 คน มีจำนวน 24 ห้อง

9 สิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์มีพื้นที่กางเต็นท์ และ เต็นท์ขนาด 2 คน 4 คน ไว้บริการ ศาลาเอนกประสงค์ ห้องน้ำจำนวน 26 ห้อง ห้องประชุมสัมมานา

10 การเดินทาง รถยนต์ เดินทางจากกรุงเทพฯ ระยะทางรวม ประมาณ 130 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ( พหลโยธิน ) แยกขวาไปทางจังหวัดนครรา สีมา ( ถนนมิตรภาพ ) ประมาณ 20 กม. กับรถหน้า เทศบาลทับกวาง อีก 1 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ไปอีกประมาณ 20 กม.

11 ติดต่อสอบถาม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ด คด - โป่งก้อนเส้า หมู่ 5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี โทร. 0-892-378-659, 0-859-683-520 และ 0-800-192-762 www.dnp.go.th/MFC1/saraburisite/webpag e/7kod.html


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่ง ก้อนเส้า โดย นางสาว สุชาดา บุญมี รหัสนิสิต 56010269 คณะ พยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google