งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pai In Love... ประวัติของ อำเภอปาย ปาย เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคน แรกคือ ขุนส่างปายและในสมัย พระเจ้าโหตร ประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pai In Love... ประวัติของ อำเภอปาย ปาย เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคน แรกคือ ขุนส่างปายและในสมัย พระเจ้าโหตร ประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Pai In Love...

4 ประวัติของ อำเภอปาย ปาย เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคน แรกคือ ขุนส่างปายและในสมัย พระเจ้าโหตร ประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่ง เจ้าแก้วเมือง ออกสำรวจชายแดน ได้พบว่า ภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปาย ย้ายเมืองมาตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะ ที่ราบกว้างขวาง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ ว่า เวียง ใต้ ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า เวียงเหนือ พ. ศ. 2454 เมืองปายได้ยกฐานะเป็นอำเภอ โดยมีนายอำเภอคนแรกชื่อ รองอำมาตย์เอก หลวงเจริญเขตเขลางค์นคร ( สอน สุขุมิ นทร์ )

5 สภาพของ พื้นที่ อำเภอปาย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,244.7 ตร. กม. อยู่ห่างจากศาลา กลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 111 กิโลเมตร มี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแม่สะกุล อำเภอหมอกใหม่ และ ตำบลแม่ทา อำเภอเมืองปั่น จังหวัดตองกี ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพพม่า โดยมีสันดอยหลวง เป็นเส้นกั้นอาณาเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง อำเภอเวียงแหง และอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเทือกเขาดอยม่อนอังเกต เป็นเส้นกั้นอาณาเขต ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านดงสามหมื่น ตำบลวัดจันทร์ อำเภอ แม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เทือกเขาดอยปูก้าง เป็นเส้นกั้นอาณาเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน และอำเภอปางมะผ้า โดยมีเทือกเขาดอย หนองขาวเป็นเส้นกั้นอาณาเขต

6 สถานท่องเที่ยวที่ นิยม

7 น้ำตกหมอ แปง เดินทางโดยรถยนต์ได้สะดวก และมี ชาวเขาเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง บริเวณรอบน้ำตกมีป่ายางร่มรื่น อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย ประมาณ 8 - 9 กิโลเมตร

8 สะพาน ประวัติศาสตร์ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ขณะที่ญี่ปุ่นมีเรืองอำนาจอยู่ใน ประเทศไทย โดยมีวัตถ ประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทาง ลำเลียงกำลังพล และอาวุธสู่ พม่าเช่นเดียวกัน กับสะพาน ข้ามแม่น้ำแคว

9 วัดน้ำฮู เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้พระเศียร กลวง ส่วนบนเปิดปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ. ศ. 2515 มีพระธุดงค์จากจังหวัด เชียงใหม่ มานมัสการและสงสัยว่าข้างในพระจะมีน้ำ จึงเปิดดู พบว่ามีน้ำจริงๆ

10 น้ำตกม่วง สร้อย อยู่ห่างจากตัวอำเภอปาย ประมาณ 8 - 9 กิโลเมตร ใกล้ กับน้ำตกหมอแปง

11 เจดีย์พระธาตุ แม่เย็น อยู่ที่บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ ตาม เส้นทางสายแม่ฮ่องสอน - ปาย ตั้งอยู่บนเนินสูง และเมื่อขึ้นไป นมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น ก็จะ มองเห็นทิวทัศน์ ของอำเภอปาย โดยทั่วถึง เรียกว่าเป็นจุดสังเกต ของผู้โดยสารเครื่องบิน ว่าเข้าเขต อำเภอปายแล้ว

12 น้ำตกผา เสื่อ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 26 กิโลเมตร อยู่เส้นทางเดียวกับ ปางอุ๋ง เส้นทางเป็น ทางลาดยางตลอด น้ำตกแห่งนี้ไหลลงมา จากน้ำตกแม่สะงาใน พม่ามี 6 ชั้น และมีน้ำ ตลอดปีช่วงที่ เหมาะสมจะไป ท่องเที่ยวคือเดือน กรกฎาคม – กันยายน

13 อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 179.5 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็น เทือกเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีภูเขาที่สูง ที่สุดคือดอยช้าง เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีลำห้วย น้อยใหญ่มากมาย

14 ดอยช้าง อยู่ทางเหนือของห้วยน้ำดัง เป็นจุด ที่สามารถมองเห็นสภาพธรรมชาติ ของทิวเขาอันสลับซับซ้อน และ ทะเลหมอกในยามเช้าตรู่

15 The end


ดาวน์โหลด ppt Pai In Love... ประวัติของ อำเภอปาย ปาย เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคน แรกคือ ขุนส่างปายและในสมัย พระเจ้าโหตร ประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google