งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WELCOME To ANGTHONG. พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WELCOME To ANGTHONG. พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WELCOME To ANGTHONG

2 พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

3 ความเป็นมาของ จังหวัดอ่างทอง อ่างทองเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส Dr.Jean Boisselier พร้อมนักโบราณคดีจากกรม ศิลปากรมาสำรวจพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบ ร่องรอยคูเมืองที่มีร่องน้ำโอบล้อมรอบเมือง ตามรูปแบบคูน้ำคันดินชวากทะเล คูเมืองที่ สำรวจพบ คือ บ้านคูเมือง ตำบลหัวไผ่ อำเภอ แสวงหา จังหวัดอ่างทอง

4 อ่างทองเดิมชื่อ เมืองวิเศษชัย ชาญ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อยเป็นเมืองหน้าด่านที่ สำคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบกับกองทัพ พม่า ดังปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา หลายตอนโดยเฉพาะในช่วงก่อนกรุงศรีอยุธยา แตกในปี พ. ศ. ๒๓๑๐ พม่าได้ใช้แขวงเมือง วิเศษชัยชาญเป็นที่ตั้งค่ายเพื่อตีกรุงศรีอยุธยา และทำให้เกิดการสู้รบครั้งสำคัญที่จารึกไว้ใน ประวัติศาสตร์ไทยนั่นคือ ศึกบางระจัน ความเป็นมาของจังหวัด อ่างทอง ( ต่อ )

5 ปลายสมัยกรุงธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมา อยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ บ้าน บางแก้ว เรียกชื่อใหม่ว่า “ อ่างทอง ” เนื่องจาก เป็นที่ลุ่มและอู่ข้าวอู่น้ำอันเป็นเสมือน ขุมทรัพย์ที่มีค่า ความเป็นมาของจังหวัด อ่างทอง ( ต่อ )

6  ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง ตอนล่าง  เนื้อที่ ๙๖๘ ตารางกิโลเมตร  เป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำน้อย และแม่น้ำ เจ้าพระยา ไหลผ่าน พื้นที่

7 ต้นไม้ประจำ จังหวัด มะพลับ ข้อมูล ทั่วไป

8 การ ปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ  อำเภอเมืองอ่างทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  อำเภอแสวงหา  อำเภอป่าโมก  อำเภอโพธิ์ทอง  อำเภอไชโย  อำเภอสามโก้

9 ประชาก ร

10 โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิง หนองเจ็ดเส้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ ท่องเที่ยว ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

11 หมู่บ้านทำกลองตำบลเอกราช สถานที่ ท่องเที่ยว วัดขุนอินทประมูล

12 การ เดินทาง รถยนต์ รถโดยสารปรับอากาศ รถโดยสารประจำทาง

13

14 จัดทำโดย นางสาวชาลี แต่งงาม รหัสนิสิต 56070202 กลุ่ม 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เอก อนามัยสิ่งแวดล้อม

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt WELCOME To ANGTHONG. พระสมเด็จเกษไชโย หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วีรไทยใจกล้า ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google