งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์. ที่มาของเพลินวาน จุดเริ่มต้นของเพลินวานเกิดขึ้นมาจาก... ความเชื่อ เชื่อในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการให้มากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์. ที่มาของเพลินวาน จุดเริ่มต้นของเพลินวานเกิดขึ้นมาจาก... ความเชื่อ เชื่อในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการให้มากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2 ที่มาของเพลินวาน จุดเริ่มต้นของเพลินวานเกิดขึ้นมาจาก... ความเชื่อ เชื่อในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการให้มากกว่า ผลกำไร ให้... เพื่อได้ให้... ไม่มีสิ้นสุด เชื่อในความสุขที่ได้จากการคิดดี... ทำดี และ เชื่อว่า... ถ้าเรามีความตั้งใจแล้ว สิ่งเหล่านี้จะเป็น จริงได้ ก้าวแรก... บนความแตกต่าง หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง คิดต่าง... เพลินวาน ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมความสุข สถานที่หยุดเวลา เรื่องราวมากมายในอดีตไว้ เพื่อให้ความทรงจำ ดีๆของวันวาน ย้อนคืนกลับมาสร้างความอิ่มเอมใจให้กับผู้คนยุคนี้ สมัยนี้ อีกครั้ง... ก่อนที่สิ่งเหล่านี้ จะเลือนรางและจางหายไปตาม กาลเวลา ทำต่าง... เพลินวาน เป็นเสมือน ” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Life Museum) ของย่านการค้าวันวาน ”... ที่ซึ่งเป็นมากกว่าสถานที่ หรือ สิ่งก่อสร้างสวยงามย้อนยุคตามสมัยนิยม แต่สิ่งสำคัญคือ ที่ แห่งนี้มีจิตวิญญาณ มีการดำรงอยู่ของผู้คนอย่างแท้จริง ให้... ที่ แตกต่าง เพลินวานมีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยืนหยัดอยู่บน พื้นฐานของการให้ในเชิงคุณภาพ มากกว่าเน้นการขายในเชิง ปริมาณ

3 ทำไมต้อง เพลินวาน โดยเฉพาะวิถีชีวิตริมทางฟุตบาท ที่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีที่ทำกิน รวมถึงธุรกิจโชว์ห่วยที่นับวันเริ่ม จางหายไปในยุคปัจจุบัน เพลิน วานเชื่อว่าหาบเร่แผงลอยเมื่อ สมัยคุณทวด ณ วันนี้มีหลายเจ้า ที่สามารถเลื่อนขั้นไปเป็นธุรกิจที่ มียอดขายหลายร้อย หลาย พันล้าน เพลินวาน จึงเลือกที่จะให้โอกาส ทั้งกับผู้ประกอบการ พ่อค้า - แม่ ขาย หาบเร่ แผงลอย โชว์ห่วย ได้เข้ามาจับจองเช่าพื้นที่ค้าขาย ภายในโครงการ ทั้งยังเป็นการ เปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านเมื่อครั้งเก่า อันเป็นรากฐานของความเจริญ ทางด้านสังคมและการค้าในยุค ปัจจุบัน

4 เวลาทำการ เพลินวาน

5 ที่ตั้งเพลินวาน เพลินวาน ตั้งอยู่บนถนนเพชร เกษม ด้านฝั่งขาเข้ากรุงเทพ ระหว่างซอยหัวหิน ๓๘ และ ๔ o เยื้องวังไกลกังวล อำเภอหัว หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6 เพลินวานห่วงใย สิ่งแวดล้อม นอกจากการให้โอกาส ทั้งกับผู้ประกอบการ พ่อค้า - แม่ขาย หาบเร่ แผงลอย โชว์ห่วย ได้เข้า มาจับจองเช่าพื้นที่ค้าขายภายในโครงการ เพลิน วานยังให้การสนับสนุน และเพิ่มโอกาสให้แก่เด็ก นักเรียนและคนพิการ สามารถเข้ามาทำงานที่นี่ หรือเข้ามาขายของเพื่อหารายได้พิเศษ โดยเรา จัดให้มีทางลาดและลิฟต์สำหรับรถเข็นของผู้ พิการไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกอีกด้วย จากความเชื่อว่า ความสามัคคีย่อมจะนำมา ซึ่งความสำเร็จ และจากจุดเล็กๆเพียงจุด เดียว หากรวมกันหลายๆจุดยังสามารถลาก เป็นเส้นขึ้นมาได้ เพลินวานอาจเป็นเพียง จุดเล็กๆจุดหนึ่ง ที่อยากช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และอยากจุดประกายให้ผู้มา เยือนเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกัน

7 สิ่งของ เครื่องใช้ในเพลินวานส่วนใหญ่ จึงทำมาจาก Green Board วัสดุรี ไซเคิลจากกล่องนม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะลงได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบปิ่นโตกระดาษใส่อาหารที่ทำมาจากกระดาษรี ไซเคิล ก็เป็นวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถย่อยสลายเองได้อีก ด้วย เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลง หรือหากมีความจำเป็นเราจะ เลือกใช้พลาสติกชนิดที่สามารถย่อยสลายเองได้ เช่น ถุงขยะ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้แม้ส่งผลให้ต้นทุนค่าดำเนินการสูงขึ้น แต่เราก็เลือกที่จะทำ เพื่อให้ สถานที่แห่งนี้เป็นที่หนึ่ง ที่ช่วยปลุกจิตสำนึกของผู้บริโภคให้คิดถึง สังคม และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์. ที่มาของเพลินวาน จุดเริ่มต้นของเพลินวานเกิดขึ้นมาจาก... ความเชื่อ เชื่อในการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของการให้มากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google