งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. วัคซีนต้านเชื้อไวรัส 1. วัคซีนเชื้อตาย (Killed vaccine) - จากการฆ่าอนุภาคไวรัสด้วย สารเคมี - จากวิธีพันธุวิศวกรรม ข้อดีมีความปลอดภัยสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. วัคซีนต้านเชื้อไวรัส 1. วัคซีนเชื้อตาย (Killed vaccine) - จากการฆ่าอนุภาคไวรัสด้วย สารเคมี - จากวิธีพันธุวิศวกรรม ข้อดีมีความปลอดภัยสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 วัคซีนต้านเชื้อไวรัส 1. วัคซีนเชื้อตาย (Killed vaccine) - จากการฆ่าอนุภาคไวรัสด้วย สารเคมี - จากวิธีพันธุวิศวกรรม ข้อดีมีความปลอดภัยสูง ข้อเสียภูมิคุ้มกันอยู่ได้ไม่นาน

3 2. วัคซีนเชื้อมีชีวิต (Live vaccine) - จากเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ - จากเชื้อมีชีวิตมีฤทธิ์ ข้อดีภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน ข้อเสียเชื้อที่อ่อนฤทธิ์อาจ เปลี่ยนเป็น สายพันธุ์รุนแรง

4 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัส ยับยั้งที่ขั้นตอนต่างๆใน กระบวนการเพิ่มจำนวนของ ไวรัส เน้นการป้องกัน

5 ยาต้านเชื้อไวรัส -Amantadine, Rimantadine: รักษาโรคไข้หวัดใหญ่จาก Influenza virus

6 - Acyclovir รักษาโรคเริม จากการติดเชื้อ Herpes simplex virus -Gancyclovir รักษาโรคติดเชื้อจาก Cytomegalovirus

7 Azidothymidine (AZT), Zalcitabine (ddC), Didanosine (ddI) ใช้รักษาการติดเชื้อ HIV

8 Subviral particles 1. Prion Prion (Proteinaceous Infectious particle) - โปรตีนที่ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ - ตรวจไม่พบกรดนิวคลีอิค โรคในสัตว์ - Scrapie - Bovine spongiform encephalitis (BSE) หรือโรควัวบ้า Mad cow disease โรคในคน - Kuru - Creutzfldt-Jakob disease

9 2.Viroid RNA ขนาดสั้น (300-400 นิวคลีโอไทด์ ) ไม่มีโปรตีนห่อหุ้ม ก่อโรคในพืช Potato spindle tuber viroid (PSTVd) : หัวมันฝรั่งลีบเล็ก


ดาวน์โหลด ppt ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว. วัคซีนต้านเชื้อไวรัส 1. วัคซีนเชื้อตาย (Killed vaccine) - จากการฆ่าอนุภาคไวรัสด้วย สารเคมี - จากวิธีพันธุวิศวกรรม ข้อดีมีความปลอดภัยสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google