งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว Viral Vaccine Antiviral agents

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว Viral Vaccine Antiviral agents"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว Viral Vaccine Antiviral agents
Subviral particles ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว

2 วัคซีนต้านเชื้อไวรัส
วัคซีนเชื้อตาย (Killed vaccine) - จากการฆ่าอนุภาคไวรัสด้วยสารเคมี - จากวิธีพันธุวิศวกรรม ข้อดี มีความปลอดภัยสูง ข้อเสีย ภูมิคุ้มกันอยู่ได้ไม่นาน

3 วัคซีนเชื้อมีชีวิต (Live vaccine)
- จากเชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ - จากเชื้อมีชีวิตมีฤทธิ์ ข้อดี ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน ข้อเสีย เชื้อที่อ่อนฤทธิ์อาจเปลี่ยนเป็น สายพันธุ์รุนแรง

4 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
ยับยั้งที่ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัส เน้นการป้องกัน

5 ยาต้านเชื้อไวรัส Amantadine, Rimantadine:
รักษาโรคไข้หวัดใหญ่จาก Influenza virus

6 -Acyclovir รักษาโรคเริม จากการติดเชื้อ
-Acyclovir รักษาโรคเริม จากการติดเชื้อ Herpes simplex virus -Gancyclovir รักษาโรคติดเชื้อจาก Cytomegalovirus

7 Azidothymidine (AZT), Zalcitabine (ddC), Didanosine (ddI)
ใช้รักษาการติดเชื้อ HIV

8 Subviral particles 1. Prion
Prion (Proteinaceous Infectious particle) - โปรตีนที่ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้ - ตรวจไม่พบกรดนิวคลีอิค โรคในสัตว์ - Scrapie - Bovine spongiform encephalitis (BSE) หรือโรควัวบ้า Mad cow disease โรคในคน - Kuru - Creutzfldt-Jakob disease

9 2.Viroid RNA ขนาดสั้น (300-400 นิวคลีโอไทด์) ไม่มีโปรตีนห่อหุ้ม
ก่อโรคในพืช Potato spindle tuber viroid (PSTVd) : หัวมันฝรั่งลีบเล็ก


ดาวน์โหลด ppt ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว Viral Vaccine Antiviral agents

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google