งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ.เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ.เชียงใหม่
บริการทั่วไป เจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือ รายงานโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ ออกจากระบบ

2 GIS: แผนที่โรคติดต่อ โรคติดต่อ ระยะเวลา : DD/MM/YY DD/MM/YY กลับ

3 panipa ********** ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ.เชียงใหม่
บริการทั่วไป เจ้าหน้าที่ panipa ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน ********** ออกจากระบบ

4 GIS: เจ้าหน้าที่ ระบบความปลอดภัย ระบบแผนที่ ระบบโรงพยาบาล เพิ่มผู้ใช้ระบบ ลบผู้ใช้ระบบ แก้ไขผู้ใช้ระบบ รายงานผู้ใช้ระบบ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ กลับ

5 GIS: ระบบความปลอดภัย เพิ่มรหัส
ลบรหัส แก้ไขรหัส รายงานรหัส นามสกุล ชื่อ โรงพยาบาล ลำดับความสำคัญ ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

6 GIS: ระบบความปลอดภัย ลบรหัส
เพิ่มรหัส ลบรหัส แก้ไขรหัส รายงานรหัส ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ลำดับความสำคัญ เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

7 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. GIS: ระบบความปลอดภัย แก้ไขรหัส เพิ่มรหัส ลบรหัส
รายงานรหัส ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ลำดับความสำคัญ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

8 2. 3. 5. 6. 8. GIS: ระบบความปลอดภัย รายงานรหัส เพิ่มรหัส ลบรหัส
แก้ไขรหัส รายงานรหัส ชื่อ-นามสกุล โรงพยาบาล ที่อยู่ อีเมล์ รหัสผ่าน ลำดับความสำคัญ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

9 Polygon X Y GIS: ระบบแผนที่ เพิ่มข้อมูลแผนที่ เพิ่มข้อมูลแผนที่
ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ รหัสพื้นที่ รูปแบบ Polygon อำเภอ พิกัด X Y ที่ตั้ง พื้นที่ ตร. เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

10 รหัสพื้นที่ อำเภอ ที่ตั้ง รูปแบบ พิกัด พื้นที่
GIS: ระบบแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ รหัสพื้นที่ อำเภอ ที่ตั้ง รูปแบบ พิกัด พื้นที่ 101 เมือง ……………….. Polygon 1,2 2,5 1,2 4560 เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

11 รหัสพื้นที่ อำเภอ ที่ตั้ง รูปแบบ พิกัด พื้นที่
GIS: ระบบแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ รหัสพื้นที่ อำเภอ ที่ตั้ง รูปแบบ พิกัด พื้นที่ 101 เมือง ……………….. Polygon 1,2 2,5 1,2 4560 เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

12 รหัสพื้นที่ อำเภอ ที่ตั้ง รูปแบบ พิกัด พื้นที่
GIS: ระบบแผนที่ รายงานข้อมูลแผนที่ เพิ่มข้อมูลแผนที่ ลบข้อมูลแผนที่ แก้ไขข้อมูลแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่ รหัสพื้นที่ อำเภอ ที่ตั้ง รูปแบบ พิกัด พื้นที่ 101 เมือง Polygon 1,2 2,5 1,2 4560 เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

13 โรคติดต่อที่ต้องการ ทุกโรค  บางโรค xxxxx.xxx xxxxx.xxx
GIS: ระบบโรงพยาบาล เพิ่มข้อมูลสถิติ เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ โรงพยาบาล โรคติดต่อที่ต้องการ ทุกโรค  บางโรค แฟ้มผู้ป่วย xxxxx.xxx รหัสโรค ชื่อโรค xxxxx.xxx แฟ้มสถิติ ระยะเวลา : DD/MM/YY DD/MM/YY วันที่สร้างไฟล์ DD/MM/YY เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

14 GIS: ระบบโรงพยาบาล สถิติโรคติดต่อ
เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ วันที่สร้างไฟล์ ระยะเวลา : DD/MM/YY DD/MM/YY DD/MM/YY ไขหวัดนก ซ่าส์ มาเลเรีย เท้าช้าง วัณโรค อำเภอเมือง 5 2 6 สันกำแพง 7 1 8 สารภี 9 12 10 หางดง 4 แม่ริม 11 3 แม่แตง ฝาง สถิติโรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

15 GIS: ระบบโรงพยาบาล แผนที่โรคติดต่อ
เพิ่มข้อมูลสถิติ แสดงข้อมูลโรคติดต่อ แผนที่โรคติดต่อ โรคติดต่อ ระยะเวลา : DD/MM/YY DD/MM/YY เพิ่ม ลบ แก้ไข กลับ

16 สถิติโรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่
GIS: สถิติโรคติดต่อ วันที่สร้างไฟล์ ระยะเวลา : DD/MM/YY DD/MM/YY DD/MM/YY ไขหวัดนก ซ่าส์ มาเลเรีย เท้าช้าง วัณโรค อำเภอเมือง 5 2 6 สันกำแพง 7 1 8 สารภี 9 12 10 หางดง 4 แม่ริม 11 3 แม่แตง ฝาง สถิติโรคติดต่อใน จ. เชียงใหม่ กลับ

17 Sawat Dee


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โรคติดต่อใน จ.เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google