งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเปิดใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 204453 PATTERN RECOGNITION ผู้สอนอาจารย์ ดร. ชุมพล บุญคุ้ม พรภัทร วันเรียนอังคาร ( ทฤษฎี ) และ ศุกร์ ( ปฏิบัติการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเปิดใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 204453 PATTERN RECOGNITION ผู้สอนอาจารย์ ดร. ชุมพล บุญคุ้ม พรภัทร วันเรียนอังคาร ( ทฤษฎี ) และ ศุกร์ ( ปฏิบัติการ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเปิดใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 204453 PATTERN RECOGNITION ผู้สอนอาจารย์ ดร. ชุมพล บุญคุ้ม พรภัทร วันเรียนอังคาร ( ทฤษฎี ) และ ศุกร์ ( ปฏิบัติการ ) เวลาเรียน 12:30 – 14:30 น. วิชาบังคับก่อน Elementary Statistics (208263) และ Data Structures (204251, 204351) หมายเหตุ 1. สามารถลงเป็นวิชา Major หรือ Minor ได้ 2. ปฏิบัติการใช้ซอร์ฟแวร์ Weka บน Mac OS X

2 เป็นทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน โดยสังเกตรูปแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำกัน เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ตัวอย่างการรู้จำแบบในเกมส์คอมพิวเตอร์ * Jedi Master ในเครื่อง Wii การเรียนรู้การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ฟันขวา ฟันซ้าย แทง หรือ ปัดการโจมตี โดยการจดจำการเอียงของ Wii Remote ผ่านแกนหลัก X-Y-Z ส่งผลให้สามารถทำนายการโจมตีในอนาคตของ ศัตรู เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการต่อสู้ได้ ในท้ายที่สุด AI ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถเป็นผู้ชนะได้ในทุกเกมส์การต่อสู้ สำหรับตัวอย่างอื่น ๆ ในการรู้จำแบบ นอกเหนือจาก การสร้าง AI เกมส์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ การทำนายหุ้น การ วินิจฉัยโรค การตรวจสอบการบุกรุกในระบบเครือข่าย และ การพยากรณ์การเกิด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล โดยหัวข้อเหล่านี้สามารถทำเป็นโครงงานจบ 399-499 ได้ * T. Kaukoranta, J. Smed, and H. Hakonen, Role of Pattern Recognition in Computer Games, Proceedings of the 2 nd International Conference on Application and Development of Computer Games, pp. 189–94, Hong Kong SAR, China, 2003. การรู้จำแบบ (Pattern Recognition)

3 Star Wars: The Force Unleashed


ดาวน์โหลด ppt วิชาเปิดใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 204453 PATTERN RECOGNITION ผู้สอนอาจารย์ ดร. ชุมพล บุญคุ้ม พรภัทร วันเรียนอังคาร ( ทฤษฎี ) และ ศุกร์ ( ปฏิบัติการ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google