งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COMMUNICATIO N TOOLS เครื่องมือทางเทคโนโลยีสนับสนุนการ จัดการความรู้ CoP : วิชา 703 เลือกใช้ Blog : Go to know.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COMMUNICATIO N TOOLS เครื่องมือทางเทคโนโลยีสนับสนุนการ จัดการความรู้ CoP : วิชา 703 เลือกใช้ Blog : Go to know."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COMMUNICATIO N TOOLS เครื่องมือทางเทคโนโลยีสนับสนุนการ จัดการความรู้ CoP : วิชา 703 เลือกใช้ Blog : Go to know

2 CoP : วิชา 703 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ (Applications of Information and Communication Technology in Knowledge Management) เนื้อหากระบวนวิชา จำนวนชั่วโมงบรรยาย 1. อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กส์ตราเน็ต 2. เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม 3. ระบบจัดการเอกสารแทนความรู้อิเล็กทรอนิกส์และระบบสืบค้นข่าวสาร 4. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบระดมความคิดและสนทนาต่อเนื่อง 5. ระบบติดตามงาน ระบบสำรวจและประเมินผล 6. บทเรียนจากประสบการณ์ของผู้เช่ยี วชาญเพื่อแก้ปัญหาองค์กร 7. ระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 8. ประเด็นด้านจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กรอบแนวคิดและแนวทางการในการแลกเปลี่ยน ความรู้ ที่มา : อาจารย์อัจฉรา คำอักษร, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในการจัดการความรู้

3 Gotoknow.org เป็น บล็อก สำหรับ แลกเปลี่ยนความรู้บนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน และ ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ จากคณะ วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มใช้ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ. ศ. 2548 โดยในขณะนั้นมี เครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ ซานฟรานซิสโกใน สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายมาที่เมืองไทยในวันที่ 27 พฤษภาคม พ. ศ. 2549 ภายใต้การสนับสนุนหลักโดย สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) ใน เว็บไซต์จะมีการแบ่งย่อยออกเป็นตามกลุ่ม ( หลาย ชุมชน ) ตามเนื้อหาที่สนใจ เช่น ชุมชนเบาหวาน ชุม อาหารปลอดภัย ชุมชนการป้องกันโรค นอกจากนี้ ในแต่ ละหน้าจะเชื่อมโยงกันตามกลุ่มป้ายเพื่อง่ายต่อการ ค้นหาและเชื่อมโยงเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน บล็อกอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์15 มิถุนายน พ. ศ. 2548 ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา27 พฤษภาคม พ. ศ. 2549 สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมกลุ่มป้าย

4 สร้าง Blog ที่ GotoKnow.org  ไปที่เว็บไซต์ http://www.gotoknow.org  สมัครสมาชิก  ล็อกอิน เข้าระบบ  ใช้งานหน้าแผงควบคุม  สร้างบล็อก ดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ http://www.gotoknow.org/blog/k mcamt/446344 http://www.gotoknow.org/blog/k mcamt/446344 คู่มือ http://www.gotoknow.org/blog/k mcamt/446344 http://www.gotoknow.org/blog/k mcamt/446344 http://gotoknow.org/blog/tutorial 4u/90628

5 1. เข้าไปที่เว็บ GotoKnow.org

6 2. สมัครสมาชิก

7 3. ล็อกอิน เข้าระบบ KMCAMT 542132703

8 4. ใช้งานหน้าแผงควบคุม

9 5. สร้างบล็อก

10 ตัวอย่างหน้าที่เขียนเสร็จ http://www.gotoknow.org/activities/users/kmcamt

11

12 32323-dsaf

13 Go to know ข้อดี 1. นั้นมีรูปแบบที่หลากหลายและ สามารถสร้าง web page ที่มีสีสัน มากกว่า 2. สร้างง่ายกว่าและไม่ยุ่งยาก ผู้ทำมี ความรู้พื้นฐานก็สามารถทำได้ 3. ได้ถ่ายทอดประสบการณ์หรือ ความเชี่ยวชาญบางอย่างให้คน อื่นได้รู้ 4. ยิ่งเขียน ( ยิ่งให้ ) ก็ยิ่งได้ ( สมอง ยิ่งคิดยิ่งใช้ยิ่งดี ) 5. เป็นบันทึกช่วยจำให้เราได้ ( บางครั้งนึกไม่ออกว่าวันนั้นไปทำ อะไรมาก็เข้าไปค้นหาบันทึกได้ ) 6. บันทึกนี้เมื่อเขียนมากๆ เข้า ก็ สามารถรวบรวมเป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets) ได้ ข้อเสีย 1. การที่มีบล็อก และเรื่องใหม่ๆ มากมายในแต่ละวัน การนำเสนอ เรื่องเดิมซ้ำๆกันอาจเกิดขึ้นได้ 2. การถามและตอบปัญหา บางครั้งไม่เกิดขึ้นทันทีอาจทำให้ เกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ได้ 3. อนุทินมีความยาวเกินไม่เกิน 1000 ตัวอักษร 4. ไม่สามารถกำหนดหัวข้อการ สนทนาได้หรือตั้งกระทู้ได้แต่ สามารถแสดงความคิดเห็น 5. ผู้จัดทำต้องมีความรู้พื้นฐาน เรื่องการจัดทำเว็บไซต์อยู่บ้าง

14 Go to know ข้อดี  สามารถเก็บเรื่องราวทางด้าน ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของ องค์กรได้  ได้ความรู้สึกดีๆ เมื่อมีคนมาอ่าน บันทึกของเรา และยิ่งดีมากถ้ามี คนมาเขียนข้อคิดเห็น  การหา " หัวข้อเรื่อง " มาเขียนได้ ทุกวัน ทำให้เราเป็นคนช่างสังเกต และเป็นนักคิด นักเขียน  ฝึกการอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจ ได้ ( ถ้ามีคนอ่านมากแสดงว่าเขา เข้าใจที่เราพยายามสื่อ )  ฝึก Storytelling การเล่าเรื่อง โดยเฉพาะ Success story เพื่อ เค้นหา Tacit knowledge ของ ตัวเอง ( คนอื่นอาจจะช่วยค้นหา ให้ )


ดาวน์โหลด ppt COMMUNICATIO N TOOLS เครื่องมือทางเทคโนโลยีสนับสนุนการ จัดการความรู้ CoP : วิชา 703 เลือกใช้ Blog : Go to know.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google