งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทางศิลปะหรือคุณค่าทางความงาม ซึ่งมิได้หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความงามในด้านลบที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทางศิลปะหรือคุณค่าทางความงาม ซึ่งมิได้หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความงามในด้านลบที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทางศิลปะหรือคุณค่าทางความงาม ซึ่งมิได้หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความงามในด้านลบที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกด้วย เช่น ความรู้สึกเจ็บปวดหดหู่ คุณค่าทางสุนทรียภาพอาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเทศะด้วย

2 Greek Roman Romanesque Gothic Byzantine Renaissance
Before Renaissance Greek Roman Romanesque Gothic Byzantine Renaissance

3 ประติมากรรมแกะสลักงาช้างแมมมอธ เป็นภาพเปลือยสตรี อายุกว่าหมื่นปี เป็นอินทรียรูป

4 Organic form จิตรกรรมถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรป

5 Organic form (ศิลปะกรีกที่เกาะครีต)

6 จิตรกรรมกรีกบนเครื่องปั้นดินเผา

7 Venus de milos พัฒนาการของรูปทรงในศิลปะตะวันตก คือความเหมือนจริงตามที่ตาเห็นศิลปินจึงต้องเรียนรู้กายวิภาค

8 Laocoon and his sons expressionist (Greek helenistic)

9 Fresco painting Pompei

10 Romanesque :

11 Gothic :

12 Byzantine

13 การศึกษากายวิภาคอย่างถ่องแท้ของ ดาวินซี

14 การออกแบบนวัตกรรมการบินของ ดาวินซี

15 ภาพวาดของ ดาวินซี

16 ประติมากรรมของ ไมเคิล แองเจลโล
ประติมากรรมของ ไมเคิล แองเจลโล

17 ภาพวาดของไมเคิล แองเจลโล

18 Botticelli, Italian, Renaissance

19 Jan Van Eyce เขียนสีบนไม้ การแต่งงานของพ่อค้า

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทางศิลปะหรือคุณค่าทางความงาม ซึ่งมิได้หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความงามในด้านลบที่ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีกด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google