งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทาง ศิลปะหรือคุณค่าทาง ความงาม ซึ่งมิได้ หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงาม เท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความงามในด้านลบที่ ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทาง ศิลปะหรือคุณค่าทาง ความงาม ซึ่งมิได้ หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงาม เท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความงามในด้านลบที่ ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทาง ศิลปะหรือคุณค่าทาง ความงาม ซึ่งมิได้ หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงาม เท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความงามในด้านลบที่ ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีก ด้วย เช่น ความรู้สึก เจ็บปวดหดหู่ คุณค่าทาง สุนทรียภาพอาจ เปลี่ยนแปลงตาม กาลเทศะด้วย

2 Before Renaissance Greek Roman Romanesque Gothic Byzantine Renaissance

3 ประติมากรรมแกะสลัก งาช้างแมมมอธ เป็นภาพ เปลือยสตรี อายุกว่าหมื่น ปี เป็นอินทรียรูป

4 Organic form จิตรกรรมถ้ำสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุโรป

5 Organic form ( ศิลปะกรีกที่เกาะครีต )

6 จิตรกรรมกรีกบนเครื่องปั้นดินเผา

7 Venus de milos พัฒนาการของรูปทรงใน ศิลปะตะวันตก คือความเหมือนจริงตามที่ ตาเห็นศิลปินจึงต้องเรียนรู้กายวิภาค

8 Laocoon and his sons expressionist (Greek helenistic)

9 Fresco painting Pompei

10 Romanesque :

11 Gothic :

12 Byzantine

13 การศึกษากายวิภาคอย่างถ่องแท้ของ ดาวินซี

14 การออกแบบนวัตกรรมการบิน ของ ดาวินซี

15 ภาพวาดของ ดาวินซี

16 ประติมากรรม ของ ไมเคิล แอง เจลโล

17 ภาพวาดของไมเคิล แองเจลโล

18 Botticelli, Italian, Renaissance

19 Jan Van Eyce เขียนสีบนไม้ การแต่งงานของพ่อค้า

20

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt สุนทรียภาพในงานศิลปะ หมายถึงรสนิยมในทาง ศิลปะหรือคุณค่าทาง ความงาม ซึ่งมิได้ หมายถึงแค่สิ่งที่สวยงาม เท่านั้น แต่หมายรวมถึง ความงามในด้านลบที่ ปรากฏอยู่ในงานศิลปะอีก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google