งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของ Internet Search Engine โดยเลือกค้นหาข้อมูล จาก Google,Yahoo, Msn, AltaVista.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของ Internet Search Engine โดยเลือกค้นหาข้อมูล จาก Google,Yahoo, Msn, AltaVista."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของ Internet Search Engine โดยเลือกค้นหาข้อมูล จาก Google,Yahoo, Msn, AltaVista

2 ความหมาย / ประเภทของ Search Engine การค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่เป็นจำนวน มาก ถ้าเราเปิดไปทีละหน้าจออาจจะต้องเสียเวลาในการ ค้นหา และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ การที่เราจะค้นหา ข้อมูลให้พบอย่างรวดเร็วจะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการค้นหา ข้อมูลที่เรียกว่า Search Engine Site ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวม รายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการค้นหาแล้วป้อน คำหรือ ข้อความของหัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กำหนด คลิกปุ่มค้นหา ( หรือกดปุ่ม Enter) เท่านั้น รอสักครู่ข้อมูลอย่างย่อ ๆ และ รายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏให้เราเข้าไปศึกษา เพิ่มเติมได้ทันที http://teacher.skw.ac.th/salunyar/40102/uni t_02/p_207.htm http://teacher.skw.ac.th/salunyar/40102/uni t_02/p_207.htm

3 Search Engine คือ เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ทุกคน สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตก็ได้ โดย กรอก ข้อมูลที่ต้องการค้นหา หรือ Keyword ( คีเวิร์ด ) เข้าไปที่ ช่อง Search Box แล้วกด Enter แค่นี้ข้อมูลที่เราค้นหาก็จะ ถูกแสดงออกมาอย่างมากมายก่ายกอง เพื่อให้เราเลือกข้อมูล ที่เราโดนใจที่สุดเอามาใช้ งาน โดยลักษณะการแสดงผล ของ Search Engine นั้นจะทำการแสดงผลแบบ เรียงอันดับ Search Results ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7hxWGxJOPX8AbhBXNyo A;_ylc=X1MDUCMyNzY2Njc5BF9yAzIEYW8DMQRjc3JjcHZpZAMwNnRKMkVvRz d2NFoyMTBLVGZ1MUJBOE1VQXhnVlU0U0cxWUFEdGJUBGZyA3lmcC10LTcwMQ RmcjIDc2J0bgRuX2dwcwMxBG9yaWdpbgNzcnAEcXVlcnkD8y8h4CcgU2VhcmN oIEVuZ2luZQRzYW8DMQR2dGVzdGlkA1ZJUDA3Mw-- ?p=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E 0%B8%87+Search+Engine&fr2=sb-top&fr=yfp-t-701&type_param= http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oG7hxWGxJOPX8AbhBXNyo A;_ylc=X1MDUCMyNzY2Njc5BF9yAzIEYW8DMQRjc3JjcHZpZAMwNnRKMkVvRz d2NFoyMTBLVGZ1MUJBOE1VQXhnVlU0U0cxWUFEdGJUBGZyA3lmcC10LTcwMQ RmcjIDc2J0bgRuX2dwcwMxBG9yaWdpbgNzcnAEcXVlcnkD8y8h4CcgU2VhcmN oIEVuZ2luZQRzYW8DMQR2dGVzdGlkA1ZJUDA3Mw-- ?p=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB %E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E 0%B8%87+Search+Engine&fr2=sb-top&fr=yfp-t-701&type_param=

4 Search Engine แต่ละแห่งมีวิธีการและการจัดเก็บฐานข้อมูล ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของ Search Engine ที่แต่ละ เว็บไซต์นำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการที่คุณจะเข้าไป หาข้อมูลหรือเว็บไซต์ โดยวิธีการ Search นั้น อย่างน้อยคุณ จะต้องทราบว่า เว็บไซต์ที่คุณเข้าไปใช้บริการ ใช้วิธีการหรือ ประเภทของ Search Engine อะไร เนื่องจากแต่ละประเภทมี ความละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลต่างกันไป ที่นี้เราลองมาดูซิ ว่า Search Engine ประเภทใดที่เหมาะกับการค้นหาข้อมูล ของคุณ http://www.bing.com/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A 7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1 %E0%B8%B2%E0%B8%A2+Search+Engine&go=&qs=n&sk =&first=11&FORM=PERE http://www.bing.com/search?q=%E0%B8%84%E0%B8%A 7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1 %E0%B8%B2%E0%B8%A2+Search+Engine&go=&qs=n&sk =&first=11&FORM=PERE

5 Search Engine นั้นระบบฐานข้อมูลของจะได้รับการจัดสร้าง โดยใช้ Software ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางด้านนี้ โดยเฉพาะมาเป็นตัวควบคุมและจัดการซึ่ง Software นี้ชื่อ เรียกว่า Spider ซึ่งการทำงานจะใช้วิธีการเชื่อมโยงไปตาม เครือข่ายต่างๆ ที่เชื่อมโยงถึงกันอยู่เต็มไปหมดใน Internet เพื่อค้นหา Website ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆ รวมทั้งยังสามารถ ตรวจสอบหาความเปลี่ยนแปลงของ ข้อมูลใน WebSite เดิม ที่มีอยู่ ว่าที่ใดถูกอัพเดตแล้วบ้าง จากนั้นก็จะนำเอาข้อมูล ทั้งหมดที่สำรวจเข้ามา ได้เก็บใส่เข้าไปในฐานข้อมูลของตน โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น Excite, Lycos Infoserch เป็น ต้น การค้นหาด้วยวิธี Search Engine นั้น มักจะได้ผลลัพธ์ ออกมากว้างๆ ชี้เฉพาะเจาะจงได้ยาก บางครั้งข้อมูลที่ค้นหา มาได้อาจมีถึงเป็นร้อยเป็นพัน Website http://phanida33.blogspot.com/2011/01/search-engine.html http://phanida33.blogspot.com/2011/01/search-engine.html

6 ข้อ เปรียบเทียบ ความง่ายในการ ค้นหา ///* ความสำเร็จใน การค้นหา //// การช่วยหาคำ /*** Cach Link //// ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง //// รูปภาพที่ต้องการ //// ความนิยม ///* เวลาที่ค้นหา /*** ความคุ้นเคย เกี่ยวกับเวป ///* เนื้อหาที่ซ่อนไว้ /*** เนื้อหาใกล้เคียง //// / - ข้อดี * - ข้อเสีย

7 อ้างอิงจาก www.google.com www.yahoo.com www.msn.com www.Altavista.com www.google.com www.msn.com

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของ Internet Search Engine โดยเลือกค้นหาข้อมูล จาก Google,Yahoo, Msn, AltaVista.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google