งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center Assignment 1 นาย เศรษฐ์ศิลา เปรมใจ สัญชาติ 542132017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center Assignment 1 นาย เศรษฐ์ศิลา เปรมใจ สัญชาติ 542132017."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center Assignment 1 นาย เศรษฐ์ศิลา เปรมใจ สัญชาติ 542132017

2  จากประสบการณ์ที่ทำงานมูลนิธิเด็กกำพร้ามา ได้จับ ประเด็นการหาทุนจากต่างประเทศในด้านเด็กกำพร้าด้าน เดียว ซึ่งขณะที่ทำได้มีมูลนิธิหลายที่ ( ด้านเด็กกำพร้า ) มา ขออยู่ภายใต้มูลนิธิที่ผมทำเพื่อเป็นกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์หาทุนจากต่างประเทศ และด้วยคำว่ามูลนิธิ ซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านเด็กกำพร้าด้านเดียวจึงเป็นที่มาที่จะทำ แหล่งระดมทุนเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆที่ขัดสนหรือ ต้องการความช่วย โดยจะแบ่งป็นด้านๆไป เพื่อรองรับการ แชร์ความรู้ระหว่างมูลนิธิในแต่ละด้านในอนาคตข้างหน้า สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ

3 คำถามหลัก Web Site สามารถเป็นแหล่งระดมทุนได้จริงหรือไม่ คำถามรอง 1. ช่องทางระบบ Internet เหมาะสมที่สุดในการทำการทั้ง กระจายข่าว ระดมทุนและแบ่งปันความรู้ในที่ๆเดียวกัน หรือไม่ 2. ขั้นตอนการ KM ในช่องทางระบบ Internet ช่วยเพิ่มงบ บริจาคได้จริงหรือไม่ โจทย์วิจัย

4  เพื่อเพิ่มช่องทางการบริจาคในกับมูลนิธิต่างๆ  เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการระดมทุน  เป็นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่ เพื่อนำไปทำการบริหารทุน บริจาคให้ไปยังมูลนิธิต่างๆได้อย่างเหมาะสม และสามารถ เห็นภาพได้จริงว่าทุนบริจาคถูกใช้เท่าไหร่ เพื่ออะไรไป บ้าง  ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บนโลกนี้ วัตถุประสงค์การวิจัย

5  ศูนย์ประสานงานผู้บริจาคกับมูลนิธิต่างๆ  ช่องทางแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้  งบบริจาค ผลที่คาดว่าจะได้รับ


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center Assignment 1 นาย เศรษฐ์ศิลา เปรมใจ สัญชาติ 542132017.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google