งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center
Assignment 1 หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center นาย เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ

2 สถานการณ์ ที่มาและความสำคัญ
จากประสบการณ์ที่ทำงานมูลนิธิเด็กกำพร้ามา ได้จับประเด็นการหาทุนจากต่างประเทศในด้านเด็กกำพร้าด้านเดียว ซึ่งขณะที่ทำได้มีมูลนิธิหลายที่(ด้านเด็กกำพร้า)มาขออยู่ภายใต้มูลนิธิที่ผมทำเพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์หาทุนจากต่างประเทศ และด้วยคำว่ามูลนิธิซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านเด็กกำพร้าด้านเดียวจึงเป็นที่มาที่จะทำแหล่งระดมทุนเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆที่ขัดสนหรือต้องการความช่วย โดยจะแบ่งป็นด้านๆไป เพื่อรองรับการแชร์ความรู้ระหว่างมูลนิธิในแต่ละด้านในอนาคตข้างหน้า

3 โจทย์วิจัย คำถามหลัก Web Site สามารถเป็นแหล่งระดมทุนได้จริงหรือไม่
คำถามรอง ช่องทางระบบ Internet เหมาะสมที่สุดในการทำการทั้งกระจายข่าว ระดมทุนและแบ่งปันความรู้ในที่ๆเดียวกันหรือไม่ ขั้นตอนการ KM ในช่องทางระบบ Internet ช่วยเพิ่มงบบริจาคได้จริงหรือไม่

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อเพิ่มช่องทางการบริจาคในกับมูลนิธิต่างๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการระดมทุน เป็นแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่ เพื่อนำไปทำการบริหารทุนบริจาคให้ไปยังมูลนิธิต่างๆได้อย่างเหมาะสม และสามารถเห็นภาพได้จริงว่าทุนบริจาคถูกใช้เท่าไหร่ เพื่ออะไรไปบ้าง ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์บนโลกนี้

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศูนย์ประสานงานผู้บริจาคกับมูลนิธิต่างๆ
ช่องทางแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ งบบริจาค


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิจัย Ministry Budget Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google