งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A model of information technology opportunities for facilitating the practice of knowledge management Rosemary Wild and Kenneth Griggs Orfalea College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A model of information technology opportunities for facilitating the practice of knowledge management Rosemary Wild and Kenneth Griggs Orfalea College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A model of information technology opportunities for facilitating the practice of knowledge management Rosemary Wild and Kenneth Griggs Orfalea College of Business, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California, USA

2 Purpose There is controversy about the role information technology (IT) should play in knowledge management (KM) spanning extremes that either overvalue or undervalue IT’s role. This study recognizes the balance required between the two extremes and aims to present a KM process and a three- dimensional model to assist in identifying opportunities in which IT can effectively facilitate KM practices.

3 GAP until recently, integration of knowledge process design with information system design has been strangely missing from the knowledge management literature and practice. identifying opportunities in which IT can enable KM practices.

4 Case study USA Navy

5 One of the difficulties facing organizations and researchers alike is that knowledge management, while being intuitively important is intellectually elusive (Despres and Chauvel, 1999). It is important because: With rare exceptions, the productivity of a modern corporation or nation lies more in its intellectual and system capabilities than in its hard assets... (Quinn et al., 1996). It is elusive because: To define knowledge in a non-abstract and non-sweeping way seems to be very difficult. Knowledge easily becomes everything and nothing (Alvesson, 1993). Introduction

6 Introduction We present a three-dimensional model that depicts three suggested perspectives for using information technology(IT) to facilitate and promote effective knowledge management. The model dimensions are: (1)KM objectives, including to support innovation, capture insights and experiences, make it easy to find and re-use resources, foster collaboration, improve the quality of decision making, and increase the effectiveness of intellectual asset. (2) KM level which defines the role of a KMS system as one that supports or one that performs KM. (3) The phases in the KM life cycle including the generation, organization, formalization, distribution, application, and evolution of knowledge within an organization.

7 methodology Through a synthesis of KM literature the paper developed a KM process that consists of identification of classifications of knowledge and their particular value to an organization, sources of knowledge, and application opportunities. It developed a three-dimensional model consisting of KM life cycle, KM level, and KM objectives to assist in identifying the most effective IT application opportunities.

8 Figure 1. Perspectives on knowledge management

9 Figure 2. Sources of knowledge Sources of knowledge Organizational knowledge may be acquired or purchased from external sources or generated internally. Regardless of whether knowledge becomes available from external or internal sources, it generally originates within individuals, teams, or organization processes. Once extracted it may be stored in a repository to be accessed and shared by other individuals or groups within an organization. Figure 2 depicts the typical sources of knowledge that can be tapped within the KM process.

10 Figure 3. Potential application opportunities for IT-enabled knowledge management systems “knowledge creation”, “knowledge capture”, or “knowledge adoption”. We think the term knowledge generation aptly conveys all three concepts. Knowledge creation implies the origination of novel and useful ideas and solutions.

11 Figure 4. Architecture for distributed DSS and KM system

12 Summary and concluding remarks KM is an important tenet of modern day organizational management. There are many questions related to implementing KM and the role IT does and should play in enabling and facilitating KM practice. We have discussed some of the issues prevalent in the literature and offer a KM process to highlight areas of concern for IT-facilitated KM practice. We have also presented a three-dimensional model that provides a guide for assessing where IT may effectively contribute to the practice of KM and underscored areas that show promise for future research. We discussed a representative prototype KMS that generates, distributes, and evolves knowledge to improve US Navy manpower management decisions. Focused KMS applied toward strategic concerns and incorporated into an organization’s IT infrastructure may have the added benefit of being catalysts to change organizations from knowledge hoarding to knowledge sharing cultures.

13 1.What related work is being undertaken? The quality systems for applying information systems technology. The application to us 2.What is the motivation for the work? จากการจัดการระบบ HR ของกองทัพเรือ USA. ซึ่ง กองทัพเรือ จะต้องจัดกำลังคนให้พร้อมรบเสมอ หากเกิดการรบเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องมี ระบการจัดการความรู้ที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะ เกิดขึ้น ได้อย่างทันเวลา จากการจัดการระบบ HR ของกองทัพเรือ USA. ซึ่ง กองทัพเรือ จะต้องจัดกำลังคนให้พร้อมรบเสมอ หากเกิดการรบเกิดขึ้น จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องมี ระบการจัดการความรู้ที่ดี เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่จะ เกิดขึ้น ได้อย่างทันเวลา 3.What the techniques are in use? ระบบ Kms ในการหาผู้เชียวชาญ ทางด้านต่างๆ ในองค์กร เพื่อรองรับ การบัณชาการ การรบได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถตามกำลังพลได้อย่าง ถูกที่ ถูก เวลา และสามารถ ส่งข่าวสารได้ อย่าง รวดเร็ว แม้จะอยู่ระยะห่างไกล ระบบ Kms ในการหาผู้เชียวชาญ ทางด้านต่างๆ ในองค์กร เพื่อรองรับ การบัณชาการ การรบได้อย่างรวดเร็ว และ สามารถตามกำลังพลได้อย่าง ถูกที่ ถูก เวลา และสามารถ ส่งข่าวสารได้ อย่าง รวดเร็ว แม้จะอยู่ระยะห่างไกล

14 6. Why am I studying this aspect of the problem? KMS สามารถอธิบายและสนับสนุน ระบบการวางแผนของ กองทัพเรือ ระบบการวางแผน KMS สามารถอธิบายและสนับสนุน ระบบการวางแผนของ กองทัพเรือ ระบบการวางแผน ระบบการ จัดการความรู้ ระบบสนับสุนการตัดสินใจ การ จำลอง สถานการณ์ และเทคโนโลยี ระบบการ จัดการความรู้ ระบบสนับสุนการตัดสินใจ การ จำลอง สถานการณ์ และเทคโนโลยี ซึ่งในบทความนี้ ได้ยกตัวอย่างการนำระบบ KMS ที่ดีไป ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทความนี้ ได้ยกตัวอย่างการนำระบบ KMS ที่ดีไป ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. How does it help me? การใน ระบบ IT + KM = KMS ช่วยในการจัดทำระบบ KMS ที่ดีมีประสิทธิภาพ การใน ระบบ IT + KM = KMS ช่วยในการจัดทำระบบ KMS ที่ดีมีประสิทธิภาพ Real Real Time Real Real Place Real Time Real People 4. What are the findings of the papers? การมีระบบ IT และ การจัดการความรู้ที่ดี จะนำช่วย ในการสนับสนุน ระบบ การมีระบบ IT และ การจัดการความรู้ที่ดี จะนำช่วย ในการสนับสนุน ระบบ KMS ที่ดีสามรถ รองรับ ข้อมูล จำนวนมาก และ นำไประบบไปใช้ใน KMS ที่ดีสามรถ รองรับ ข้อมูล จำนวนมาก และ นำไประบบไปใช้ใน ระบบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ใน ที่สุด ระบบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ใน ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt A model of information technology opportunities for facilitating the practice of knowledge management Rosemary Wild and Kenneth Griggs Orfalea College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google