งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษา สิ่งแวดล้อม Triple Rinsing By TCPA & DOAE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษา สิ่งแวดล้อม Triple Rinsing By TCPA & DOAE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษา สิ่งแวดล้อม Triple Rinsing By TCPA & DOAE

2

3 ผลกระทบที่เกิดจากภาชนะบรรจุที่ ใช้แล้ว แต่ไม่ผ่านการล้าง 3 ครั้ง สารเคมีที่ตกค้างในภาชนะบรรจุ อาจจะ หลุดออกไปปนเปื้อน ติดไปกับอุปกรณ์ ที่ใช้ ในกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ตะกร้อ ตะกร้า เข่ง ลัง หรือตาข่ายโฟม สำหรับบรรจุ ห่อหุ้มผลผลิต ซึ่งเมื่อ เกษตรกรนำไปใช้งาน จะก่อให้เกิดปัญหา ตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตได้ ถ้าภาชนะบรรจุนั้น ถูกจัดเก็บในสถานที่ ที่ ไม่เหมาะสม ไม่มิดชิด เช่นไม่มีหลังคา หรือ สิ่งป้องกันจากความชื้น ฝน เมื่อเกิดการชะ ล้าง สารเคมีที่ตกค้างอยู่ ทำให้สารเคมีหลุด ออกไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่ใช้ล้างผลผลิต ปัญหาสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ที่อาจ สัมผัสกับสารเคมีที่ตกค้างในภาชนะบรรจุ นั้น โดยไม่ทันระวัง

4 สำรวจโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว ที่แตก ร้าว ไม่สามารถ นำไปใช้ใหม่ (Reuse) ได้ จะถูกส่งไปยังโรงหลอมอีก ครั้ง เพื่อหลอมใหม่ ( Recycle) ด้วยความร้อนที่สูง ถึง 1,000 - 1,500 องศา C สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชจะถูก ทำลายในระดับ อุณ ภูมิที่ 1,000 – 1,200 องศา C

15

16

17

18 การล้าง 3 ครั้ง เป็นที่ยอมรับ ในหลาย หน่วยงาน และ หลายสถาบันการศึกษา ว่าสามารถลด ปริมาณสารตกค้าง ในภาชนะบรรจุได้ถึง 99.99%

19 ทดสอบ การล้าง 3 ครั้ง

20

21

22

23

24 ผลการ ทดสอบ การล้าง 3 ครั้ง

25

26

27

28

29 โปสเตอร์รณรงค์ : ล้าง 3 ครั้ง ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยด คุ้มค่า รักษา สิ่งแวดล้อม

30

31


ดาวน์โหลด ppt ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษา สิ่งแวดล้อม Triple Rinsing By TCPA & DOAE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google