งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม
ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม Triple Rinsing By TCPA & DOAE

2

3 ผลกระทบที่เกิดจากภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว แต่ไม่ผ่านการล้าง 3 ครั้ง
ผลกระทบที่เกิดจากภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว แต่ไม่ผ่านการล้าง 3 ครั้ง สารเคมีที่ตกค้างในภาชนะบรรจุ อาจจะหลุดออกไปปนเปื้อน ติดไปกับอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ตะกร้อ ตะกร้า เข่ง ลัง หรือตาข่ายโฟม สำหรับบรรจุ ห่อหุ้มผลผลิต ซึ่งเมื่อเกษตรกรนำไปใช้งาน จะก่อให้เกิดปัญหาตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตได้ ถ้าภาชนะบรรจุนั้น ถูกจัดเก็บในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม ไม่มิดชิด เช่นไม่มีหลังคา หรือ สิ่งป้องกันจากความชื้น ฝน เมื่อเกิดการชะล้าง สารเคมีที่ตกค้างอยู่ ทำให้สารเคมีหลุดออกไปปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่ใช้ล้างผลผลิต ปัญหาสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ที่อาจสัมผัสกับสารเคมีที่ตกค้างในภาชนะบรรจุนั้น โดยไม่ทันระวัง

4 สำรวจโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะถูก ทำลายในระดับ อุณภูมิที่
บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว ที่แตก ร้าว ไม่สามารถนำไปใช้ใหม่ (Reuse) ได้ จะถูกส่งไปยังโรงหลอมอีกครั้ง เพื่อหลอมใหม่ ( Recycle) ด้วยความร้อนที่สูง ถึง 1, ,500 องศา C สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจะถูก ทำลายในระดับ อุณภูมิที่ 1,000 – 1,200 องศา C

15

16

17

18 การล้าง 3 ครั้ง เป็นที่ยอมรับ ในหลายหน่วยงาน และ หลายสถาบันการศึกษา ว่าสามารถลดปริมาณสารตกค้าง ในภาชนะบรรจุได้ถึง 99.99%

19 ทดสอบการล้าง 3 ครั้ง

20

21

22

23

24 ผลการทดสอบ การล้าง 3 ครั้ง

25

26

27

28

29 โปสเตอร์รณรงค์ : ล้าง 3 ครั้ง
ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

30

31


ดาวน์โหลด ppt ล้าง 3 ครั้ง ทุกหยดคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google