งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร

2 1.วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ แนวทาง แก้ไข/พัฒนา
Company Logo

3 งานเชิงรุก งานประจำ 2.จัดหมวดหมู่ / จัดลำดับความสำคัญ
งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม งานประจำ Company Logo

4 3.จัดบุคลากรรับผิดชอบ 4.แผนปฏิบัติงาน www.themegallery.com
Company Logo

5 เชิงรุก 55 ผัก ไม้ผล พืชหลังนา สมุนไพร ชุมชนเมืองร่วมกับ สสส.
นำร่อง Contract farming สมุนไพร บริโภคตามราศี/ธาตุ (ร่วมกับอุทยานผัก) (เพื่อสุขภาพ) ชุมชนเมืองร่วมกับ สสส. ผัก ฟื้นฟูสวนผลไม้ ไม้ผล เกษตรชลประทาน บูรณาการ คู่มือ พืชหลังนา สพร. ฯลฯ Company Logo

6 สสก. ตลาด เพิ่มมูลค่า ทะเบียน/ทำเนียบผู้ค้า
Exporter ทะเบียน/ทำเนียบผู้ค้า ตลาดใหญ่ Database ตลาดชุมชนที่จัดเจน สสก. ตลาดไทย , อตก. สี่มุมเมือง Logistic ที่เป็นรูปธรรม Postharvest Case study ยุทธศาสตร์ ผึ้ง “Bee Zoo” ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกศูนย์ Company Logo

7 กยศ. ยุทธศาสตร์ สสจ. ปรับปรุง KPI สสจ. ประชาสัมพันธ์ ควบคุม+เร่งรัด
การเบิกจ่ายงบฯ Company Logo

8 Body of Knowledge ของ สสจ.
เช่น เพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่ม Yield/ไร่ Hi-tech ลดต้นทุน/ไร่ (/กก.) ที่ไหน/ใครบ้าง Company Logo

9 - การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด
งานมอบหมายเพิ่มเติม - การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด - เฟื่องฟ้า - ราชพฤกษ์ รายละเอียดงบฯ อำนวยการ - Floriade - HORTI ASIA - เกษตรในวัง ทวีวัฒนา บ้านสวนปทุม - ศูนย์บริการร่วม - คณะทำงาน สสจ. ( 9 ชุด ) - ฯลฯ Company Logo

10 บูรณาการคน / เงิน /งาน - ปรับปรุง/อำนวยความสะดวก - พัฒนาบุคลากร
เครื่องมือ - ปรับปรุง/อำนวยความสะดวก สถานที่ บุคลากร - พัฒนาบุคลากร Eng / com วิชาการ / เฉพาะด้าน ใน สสจ. ถ่ายทอดวิทยายุทธ ภูมิภาค Company Logo

11 ทั้งนี้ให้ กลุ่ม / ฝ่าย ส่งงานให้ ผอ.สสจ.
ในวันที่ 16 มกราคม 2555 นี้ Company Logo

12 จบการนำเสนอ Company Logo


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน ปี 2555 สำนักส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google