งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา
นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา

2 ฟางข้าวกับยางพารา ฟางข้าว ถือเป็นวัสดุที่มีประโยชน์มากในการเกษตรสามารถนำไปใช้ในการเพาะเห็ด ทำปุ๋ย หรือแม้กระทั่งทำเป็นวัสดุมุงหลังคาบ้านก็ได้ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงด้านการเกษตร โดยใช้ฟางข้าวคุมแปลงยางพาราจะทำให้ไม่มีวัชพืชขึ้นหรือขึ้นก็น้อยมาก แต่หากไม่มีการคุมด้วยฟางข้าววัชพืชจะมีการเจริญ เติบโตดีในแปลงและต้องใช้แรงงานหรือยาเคมีในการป้องกันกำจัด ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย

3

4 ข้อดีของการใช้ฟางข้าวคุมแปลง
๑. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ก่อมลพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้ดินดีร่วนซุยเหมาะต่อการเจริญเติบโตของยางพารา เกิดจุลินทรีย์ในดินและสัตว์อื่นที่เป็นประโยชน์ เช่น ไส้เดือน ซึ่งจะช่วยย่อยสลายฟางข้าวให้เกิดประโยชน์กลายเป็นปุ๋ยแก่ยางพารา ด้วย


ดาวน์โหลด ppt นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google