งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา ฟางข้าวกับยางพารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา ฟางข้าวกับยางพารา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา ฟางข้าวกับยางพารา

2 ฟางข้าวกับยางพารา ฟางข้าว ถือเป็นวัสดุที่มีประโยชน์มากใน การเกษตรสามารถนำไปใช้ในการเพาะเห็ด ทำ ปุ๋ย หรือแม้กระทั่งทำเป็นวัสดุมุงหลังคาบ้านก็ ได้ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงด้านการเกษตร โดยใช้ ฟางข้าวคุมแปลงยางพาราจะทำให้ไม่มีวัชพืช ขึ้นหรือขึ้นก็น้อยมาก แต่หากไม่มีการคุมด้วย ฟางข้าววัชพืชจะมีการเจริญ เติบโตดีในแปลงและต้องใช้แรงงานหรือยาเคมี ในการป้องกันกำจัด ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายและ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงานด้วย

3

4 ข้อดีของการใช้ฟางข้าวคุม แปลง ๑. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน ๒.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ๓.ไม่ก่อมลพิษต่อผู้ปฏิบัติงานและ สิ่งแวดล้อม ๔. ทำให้ดินดีร่วนซุยเหมาะต่อการ เจริญเติบโตของยางพารา ๕.เกิดจุลินทรีย์ในดินและสัตว์อื่นที่เป็น ประโยชน์ เช่น ไส้เดือน ซึ่งจะช่วยย่อยสลายฟางข้าวให้เกิด ประโยชน์กลายเป็นปุ๋ยแก่ยางพารา ด้วย


ดาวน์โหลด ppt นายสุพจน์ ไชยวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ฟางข้าวกับยางพารา ฟางข้าวกับยางพารา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google