งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

2 ลักษณะสำคัญ เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ออกลูกเป็นไข่ วัยอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ เมื่อโตจะอาศัยบนบก ออกหากินตอนกลางคืนและจะวางไข่ในฤดูฝน เขียดมีหลายชนิดอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งนาตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของคนอีสาน

3 เครื่องมือจับเขียดจากขวดน้ำ
วัสดุอุปกรณ์ 1. ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร 2 ใบ 2. มีดสำหรับตัดขวด 3. ตาข่ายสำหรับใส่เขียด 4. เชือกรัดตาข่ายเข้ากับคอขวด

4 วิธีทำ 10 cm 2. เจาะขวดใบที่สอง บริเวณกึ่งกลางขวด
1. นำขวดน้ำใบที่หนึ่ง มาตัดบริเวณใต้ระดับคอขวดประมาณ 10 cm 2. เจาะขวดใบที่สอง บริเวณกึ่งกลางขวด 3. นำปากขวดใบที่หนึ่ง สอดเข้ารูที่เจาะของขวดใบที่สอง 4. เจาะขวดใบที่หนึ่งด้านหลังเพื่อเสียบไม้สำหรับทำด้ามจับ

5 วิธีใช้ จับตรงด้ามไม้ไผ่ เมื่อพบเขียดให้ใช้ไม้จับเขียดด้านที่มีขวดปลายตัด ครอบเขียดไว้ เขียดก็จะกระโดดขึ้นรูปากขวดใบที่หนึ่ง เข้าไปอยู่ขวดใบที่สองและจะเข้าไปอยู่ในถุงตาข่าย โดยผ่านทางปากขวด ใบที่สอง

6 คำเตือน >>> ห้ามจับ...เวลาขับขี่ยานพาหนะ

7 The End’..


ดาวน์โหลด ppt เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google