งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียดเป็นสัตว์ครึ่ง บกครึ่งน้ำ. เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ออกลูกเป็นไข่ วัยอ่อนอาศัยอยู่ ในน้ำ เมื่อโตจะอาศัยบนบก ออก หากินตอนกลางคืนและจะวางไข่ ในฤดูฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียดเป็นสัตว์ครึ่ง บกครึ่งน้ำ. เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ออกลูกเป็นไข่ วัยอ่อนอาศัยอยู่ ในน้ำ เมื่อโตจะอาศัยบนบก ออก หากินตอนกลางคืนและจะวางไข่ ในฤดูฝน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียดเป็นสัตว์ครึ่ง บกครึ่งน้ำ

2 เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ออกลูกเป็นไข่ วัยอ่อนอาศัยอยู่ ในน้ำ เมื่อโตจะอาศัยบนบก ออก หากินตอนกลางคืนและจะวางไข่ ในฤดูฝน เขียดมีหลายชนิดอาศัย อยู่ตามท้องทุ่งนาตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ ของคนอีสาน

3 1. ขวดน้ำอัดลมขนาด 1.25 ลิตร 2 ใบ 2. มีดสำหรับตัดขวด 3. ตาข่ายสำหรับใส่เขียด 4. เชือกรัดตาข่ายเข้ากับ คอขวด เครื่องมือจับเขียด จากขวดน้ำ วัสดุ อุปกรณ์

4 1. นำขวดน้ำใบที่หนึ่ง มาตัดบริเวณ ใต้ระดับคอขวดประมาณ 10 cm 2. เจาะขวดใบที่สอง บริเวณ กึ่งกลางขวด 3. นำปากขวดใบที่หนึ่ง สอดเข้ารู ที่เจาะของขวดใบที่สอง 4. เจาะขวดใบที่หนึ่งด้านหลังเพื่อ เสียบไม้สำหรับทำด้ามจับ

5 จับตรงด้ามไม้ไผ่ เมื่อพบ เขียดให้ใช้ไม้จับเขียดด้านที่ มีขวดปลายตัด ครอบเขียด ไว้ เขียดก็จะกระโดดขึ้นรู ปากขวดใบที่หนึ่ง เข้าไปอยู่ ขวดใบที่สองและจะเข้าไป อยู่ในถุงตาข่าย โดยผ่าน ทางปากขวด ใบที่สอง

6  ห้ามจับ... เวลา ขับขี่ยานพาหนะ

7 The End’..


ดาวน์โหลด ppt เขียดเป็นสัตว์ครึ่ง บกครึ่งน้ำ. เขียดเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ออกลูกเป็นไข่ วัยอ่อนอาศัยอยู่ ในน้ำ เมื่อโตจะอาศัยบนบก ออก หากินตอนกลางคืนและจะวางไข่ ในฤดูฝน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google