งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ โดย นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ

2 ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร
นักส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3 ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักส่งเสริมการเกษตร พื้นที่ คน สินค้า

4 ผู้บริหารจัดการในพื้นที่เกษตร
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักส่งเสริมการเกษตร M Mapping R Remote sensing C Community Participation F Specific Field Service MRCF พื้นที่ คน สินค้า

5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
zoning M เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปลี่ยนกิจกรรม S1,S2 S3,N ข้อมูลการบริหารพื้นที่ ข้อมูลการบริหารสินค้า Supply Demand ทิศทางการพัฒนา การติดต่อสื่อสาร Remote sensing R เกษตร ชุมชน ภาคี Community Participatory C พื้นที่เป้าหมาย Specific Field Service F

6 การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)
กรณีตัวอย่าง การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) มหาสารคาม กำแพงเพชร ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google