งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลักษณะทั่วไปของหอยทาก หอยทากจะพบแพร่หลาย ในช่วงฤดูฝน ชอบออกหากินใน เวลากลางคืน เวลากลางวันจะ อาศัยที่ร่มหลบแสงแดด เข้าสู่วัย เจริญพันธุ์เมื่ออายุ 5-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลักษณะทั่วไปของหอยทาก หอยทากจะพบแพร่หลาย ในช่วงฤดูฝน ชอบออกหากินใน เวลากลางคืน เวลากลางวันจะ อาศัยที่ร่มหลบแสงแดด เข้าสู่วัย เจริญพันธุ์เมื่ออายุ 5-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ลักษณะทั่วไปของหอยทาก หอยทากจะพบแพร่หลาย ในช่วงฤดูฝน ชอบออกหากินใน เวลากลางคืน เวลากลางวันจะ อาศัยที่ร่มหลบแสงแดด เข้าสู่วัย เจริญพันธุ์เมื่ออายุ 5-8 เดือน ชอบ วางไข่ตามซอกกองใบไม้ ขอนไม้ ที่ผุ หรือใต้ผิวดินที่ร่วนซุย และชื้น ชอบกินพืชเป็นอาหาร

4 การปลูกพืชมักจะพบปัญหา การระบาดของโรคแมลงศัตรูพืช และอีกปัญหาหนึ่งที่มักพบคือ การระบาดของหอยทากที่กัดกิน ยอดอ่อนและใบพืช ซึ่งทำให้เกิด ความเสียหายเป็นอย่างมาก

5 ใช้เปลือกแตงโม เบี่ยงเบนความ สนใจของหอย ทาก แก้ปัญหา : หาอาหารให้หอยทากเพื่อ เบี่ยงเบนความสนใจ โดยใช้เปลือกผลไม้ที่มีความชื้น สูง เช่น แตงโม สับปะรด โยนทิ้งไว้ในสวน

6 The End…


ดาวน์โหลด ppt ลักษณะทั่วไปของหอยทาก หอยทากจะพบแพร่หลาย ในช่วงฤดูฝน ชอบออกหากินใน เวลากลางคืน เวลากลางวันจะ อาศัยที่ร่มหลบแสงแดด เข้าสู่วัย เจริญพันธุ์เมื่ออายุ 5-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google