งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว Aug 19, 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว Aug 19, 2008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว Aug 19, 2008

2 หลอดแก้วพร้อมจุกยาง 1 มล. ถ้วยพลาสติก ช้อนตักดิน ช้อนตักผง กระบอกสำหรับตวงน้ำยาสกัด 3 มล. 5 มล. ขวดสกัดดินขวดรองรับ แผ่นเหล็ก ถาดหลุมพลาสติก กรวยพลาสติกกระดาษกรอง

3 2 3 4 5 6 7 8 9A9 10 วัด วัด กรด- กรด- ด่าง ด่าง ของดิน ของดิน น้ำกรอง ดินนา แอมโมเนียม ดินไร่ ไนเทรต ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม พี เค เอ็น N N P K 1 น้ำ น้ำยาสกัดดิน

4 แถบสีมาตรฐาน ไนเตรต ฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กรด-ด่าง แอมโมเนียม แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2

5 เตรียมตัวอย่างดิน สกัดธาตุอาหารพืช ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตรวจสอบ แอมโมเนียมไนเทรต ฟอสฟอรัส พี : P โพแทสเซียม เค : K ไนโตรเจน เอ็น : N ถ้าดินนาถ้าดินไร่ ตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบดิน แอมโมเนียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความเป็นกรด-ด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ไนเตรต

6 การตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (พีเอช) ของดิน 1. ใส่ดินลงในหลุมพลาสติก ประมาณครึ่งหลุม โดยใช้ ซ้อนตักดินที่สะอาด 2. หยดน้ำยาเบอร์ 10 ลงไป จนดินอิ่มตัวด้วยน้ำยาฯ แล้ว เพิ่มน้ำยาฯ อีก 2 หยด 3. เอียงหลุมพลาสติกไปมา (ถ้าดินเหนียว ดินจะเกาะกัน เป็นก้อน ให้ใช้ปลายซ้อนเขี่ย เบาๆ ระวัง! อย่าให้น้ำยาขุ่น) 4. ทิ้งไว้ 1 นาที เปรียบเทียบ สีของน้ำยาฯ บริเวณขอบหลุม กับแผ่นเทียบสีมาตรฐานฯ ถาดหลุมพลาสติก แผ่นเทียบสีมาตรฐาน ‘พีเอช’ น้ำยา น้ำยา เบอร์ 10 1 2 ใส่ดิน ใส่ดินครึ่งหลุม

7 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับกรอง ของเหลวที่ได้จากการสกัด ของเหลวที่ได้จากการสกัด พับครึ่ง ปรับให้เหลื่อมกัน ประมาณ ½-1 ซม. เหลื่อมกัน ½-1 ซม. 1 พับครึ่ง 2 3

8 การสกัดธาตุอาหารพืชออกจากดิน ตวงตัวอย่างดิน 1 ช้อน เคาะเบาๆ 3 ครั้ง แล้วปาด ให้เสมอขอบช้อน 1 2 3 ขวดสกัดดิน ช้อนตวงดิน ใส่น้ำยาสกัดเบอร์ 1 20 มล. ปิดฝา และเขย่าให้เข้ากัน 5 นาที แล้วจึงกรอง น้ำยาสกัดเบอร์ 1 กระบอกตวง ถ้วยพลาสติก

9 ขวดสกัดดิน ขวดรองรับ หลังเขย่า 5 นาที เทดินและน้ำยาสกัด ผ่านบนกระดาษกรองเท่านั้น รอจนของเหลว ซึมออกจาก กระดาษกรองจนหมด ใช้เวลาประมาณ 5 นาที 2 1

10 2.5 มล. 0.8 มล. ขวดรองรับ ไนเตรต / แอมโมเนียม โพแทสเซียม 2.5 0.8 N P K ดูดสารละลาย ที่ผ่าน การกรองแล้ว ใส่ลงในหลอดแก้ว 123 หมายเหตุ : ต้องล้างด้วย น้ำสะอาดทุกครั้ง เมื่อดูดตัวอย่างใหม่ เอ็น เคพี ระวัง! ดินนา-แอมโมเนียม ดินไร่-ไนเทรต ฟอสฟอรัส 3 มล. 1 มล.

11 การตรวจสอบปริมาณ ‘แอมโมเนียม’ (N) 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมผงเบอร์ 2 หนึ่งช้อนเล็ก 3. เติมน้ำยาเบอร์ 3, 5 หยด 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘แอมโมเนียม’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน ‘แอมโมเนียม’ ถ้าเกิดโทนสีฟ้า ใช้ ‘แผ่นที่ 1’ ถ้าเกิดโทนสีเขียว ใช้ ‘แผ่นที่2’ 2 3 หลอดที่ 1 N N VH M L VL H

12 การตรวจสอบปริมาณ ‘ไนเตรต’ (N) 4 5 หลอดที่ 1 N N H M L VL 0 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ 4, 0.5 มล. 3. เติมผงเบอร์ 5 หนึ่งซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ไนเตรต’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน ‘ไนเตรต’

13 การตรวจสอบปริมาณ ‘ฟอสฟอรัส’ (P) 1. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 2.5 มล. ใส่ลงในหลอดแก้ว 2. เติมน้ำยาเบอร์ 6, 0.5 มล. 3. เติมผงเบอร์ 7 ครึ่งซ้อนเล็ก 4. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง 5. เขย่าให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 5 นาที 6. อ่านค่า ‘ฟอสฟอรัส’ โดย เปรียบเทียบกับแผ่นสีมาตรฐาน ‘ฟอสฟอรัส’ 6 7 หลอดที่ 2 P VH H M L VL

14 การตรวจสอบปริมาณ ‘โพแทสเซียม’ (K) 1. ดูด ‘น้ำกรอง’ 3 มล. ใส่ลงใน ขวดเบอร์ 9 เขย่าให้เข้ากัน 5 นาที 2. ดูด ‘น้ำ’ จากขวดรองรับ 0.8 มล. 3. เติมน้ำยาเบอร์ 8 2.0 มล. (ห้ามเขย่า) 4. เติมน้ำยาเบอร์ 9A จำนวน 1 หยด (ห้ามเขย่า) 5. เติมน้ำยาเบอร์ 9 จำนวน 2 หยด (ห้ามเกิน) 6. ปิดฝาหลอดแก้วด้วยจุกยาง เขย่าให้เข้ากัน อ่านค่า ‘โพแทสเซียม’ ทันที ถ้ามี ‘ตะกอน’ อ่านว่า K สูง ถ้ามี ‘ฝ้าขาว’ อ่านว่า K ปานกลาง ถ้าไม่มีตะกอน ให้เปรียบเทียบ กับแผ่นสีมาตรฐาน ‘โพแทสเซียม’ 8 9 9A น้ำกรอง 3 มล. H M L หลอดที่ 3 K

15 คำแนะนำการใช้ปุ๋ยข้าว จ.อุทัยธานี ชุดดินเดิมบาง (Db) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 973 กก./ไร่ ผลการวิเคราะห์ดิน : เอ็น-พี-เค = ต่ำมาก-ต่ำ-สูง คำแนะนำการใส่ปุ๋ย


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบธาตุอาหารพืชในดิน เอ็น (N) พี (P) เค (K) และความเป็นกรด-ด่างของดินแบบรวดเร็ว Aug 19, 2008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google