งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กินเท่าไหร่ ถึงจะพอดี นางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนาการประยุกต์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กินเท่าไหร่ ถึงจะพอดี นางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนาการประยุกต์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กินเท่าไหร่ ถึงจะพอดี นางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนาการประยุกต์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข

3

4

5 อาหาร 1 มื้อ

6 เด็ก 6 เดือนกิน อะไรดี ข้าว บดละเอี ยด 4 ช้อนกิน ข้าว

7 เด็ก 7 เดือนกิน อาหารได้ 1 มื้อ

8 ส่วนประกอบของ อาหาร

9 เด็ก 8-9 เดือน กินอาหารได้ 2 มื้อ ข้าว บด หยาบๆ 5 ช้อน กินข้าว ผักสุกหั่น ละเอียด 1 ½ ช้อนกิน ข้าว

10 อาหาร 2 มื้อ

11 เด็ก 10-12 เดือน กินอาหารได้ 3 มื้อ ข้าว หุงนิ่ม 5 ช้อน กิน ข้าว ผักสุกหั่น ชิ้นเล็ก ๆ 1 ½ ช้อนกิน ข้าว

12 อาหาร 3 มื้อ

13 มารู้จัก … ธง โภชนาการ กันเถอะ ธงโภชนาการ คือภาพจำลอง สัดส่วนอาหารที่ แนะนำให้คนไทย บริโภคใน 1 วัน

14 แต่ละชั้นของธงบอก อะไรบ้าง ? พื้นที่ในแต่ ละชั้นของ ธง โภชนาการ บอกปริมาณ การกินอาหารที่ มากน้อย ต่างกันตามชั้น ของธง

15 แต่ละชั้นในธงมี อาหารอะไรบ้าง ? ชนิดของ อาหาร ในแต่ละชั้น ของธง โภชนาการ คือตัวอย่าง อาหารแบ่งตาม กลุ่มต่างๆ ที่ ต้องกินให้ หลากหลาย

16 ขั้นที่ ๑ กลุ่ม ข้าว - แป้ง กินมากที่สุด หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร กินวันละ ๙ ทัพพี

17 ขั้นที่ ๑ กลุ่ม ข้าว - แป้ง กินมากที่สุด เด็ก ๑ - ๓ ปีเด็กอายุ ๔ - ๕ ปี กินวันละ ๓ ทัพพี กินวันละ ๕ ทัพพี

18 ขั้นที่ ๑ กลุ่ม ข้าว - แป้ง กินมากที่สุด เด็ก ๖ - ๑๓ ปี หญิงอายุ๒๕ – ๕๙ ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี เด็กวัยรุ่นอายุ ๑๔ - ๒๕ ปี ผู้ชายอายุ ๒๕ – ๕๙ ปี กินวันละ ๓ ทัพพี กินวันละ ๕ ทัพพี

19 การกินอาหารในกลุ่มต่าง ๆ เน้นเรื่องความหลากหลาย ดังนั้น อาหารใน กลุ่มเดียวกันให้พลังงาน และคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน จึงกินสลับสับเปลี่ยนชนิดของอาหารในกลุ่มเดียวกันได้ แต่ไม่สามารถกินสับ เปลี่ยนทดแทนกับอาหารต่างกลุ่มได้เนื่องจากพลังงาน และปริมาณสารอาหาร ไม่เท่ากัน กลุ่ม ข้าว - แป้ง ข้าวสุก ๑ ทัพพี ( ๘๓ แคลอรี่ ) = ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ๑ ทัพพี = ข้าวเหนียวครึ่งทัพพี = ขนมจีน ๑ จับ = ขนมปัง ๑ แผ่น = ข้าวโพด ๑ ฝัก = มันขนาดเล็ก ๒ - ๓ หัว

20 ขั้นที่ ๒ กลุ่ม ผักและผลไม้ กินปริมาณรองลงมา หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผัก ( ทัพพี ) ผลไม้ ( ส่วน ) ๖ ๖ ๗ ๗

21 ขั้นที่ ๒ กลุ่ม ผักและผลไม้ กินปริมาณรองลงมา ผัก ( ทัพพี ) ผลไม้ ( ส่วน ) ๔๓ ๕ ๔ เด็กอายุ๖ - ๑๓ ปี เด็กวัยรุ่นอายุ ๑๔ - ๑๕ ปี

22 ขั้นที่ ๒ กลุ่ม ผักและผลไม้ กินปริมาณรองลงมา ผัก ( ทัพพี ) ผลไม้ ( ส่วน ) ๖๔ ๕ ๔ ผู้หญิงอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปี ผู้ชายอายุ ๒๕ - ๕๘ปี

23 กลุ่ม ผัก ฟักทองสุก ๑ ทัพพี ( ๑๑ แคลอรี่ ) = ผักคะน้า ๑ ทัพพี = ผักบุ้งจีนสุก ๑ ทัพพี = แตงกวาดิบ ๒ ผลขนาดกลาง = มะเขือเทศขนาดกลาง ๒ - ๓ ผล = ผักกาดหอมหรือผักกาดแก้ว ๒ ทัพพี ( ผักใบสด กินเป็น ๒ เท่าของผักสุก )

24 ตัวอย่างผัก 1 ช้อนกินข้าว

25

26

27 แนะนำเป็นส่วน ปริมาณ ๑ ส่วน ของผลไม้ ( ๖๗ แคลอรี่ ) แต่ละขนาด มีดังนี้ ผลไม้ผลเล็ก ๑ ส่วน เท่ากับ ๖ - ๘ ผล ลำไย ลองกอง องุ่น มะไฟ ผลไม้ผลกลาง ๑ ส่วน เท่ากับ ๑ - ๒ ผล ส้ม ชมพู่ กล้วย ผลไม้ขนาดใหญ่ ๑ ส่วน เท่ากับ ๖ - ๘ ชิ้นพอคำ เช่น มะละกอ สับปะรด แตงโม เงาะ ๔ ผล = ฝรั่งครึ่งผล = มะม่วงดิบครึ่งผล = กล้วยหอมครึ่งผล = กล้วยน้ำว้า ๑ ผล = มังคุด ๔ ผล = ส้มเขียวหวาน ๑ ผลใหญ่ กลุ่ม ผลไม้

28 ขั้นที่ ๓ กลุ่ม เนื้อสัตว์ - นม กินปริมาณพอเหมาะ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ๑๒ ๓ เนื้อสัตว์ ( ช้อนกับข้าว ) นม ( แก้ว )

29 ขั้นที่ ๓ กลุ่ม เนื้อสัตว์ - นม กินปริมาณพอเหมาะ เด็กอายุ ๔ – ๕ ปี ๒ ๓ เนื้อสัตว์ ( ช้อน กับข้าว ) นม ( แก้ว ) ๔ ๔

30 ขั้นที่ ๓ กลุ่ม เนื้อสัตว์ - นม กินปริมาณพอเหมาะ ผู้หญิงอายุ ๒๕ – ๕๙ ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ๒ ๑ เนื้อสัตว์ ( ช้อน กับข้าว ) นม ( แก้ว ) ๖ ๖

31 กลุ่ม เนื้อสัตว์ ( ๑ ช้อนกินข้าว = ๒๖ แคลอรี่ ) ปลาทู ๑ ช้อนกินข้าว ( ๑ / ๒ ตัว ) = ไข่ไก่ ๑ / ๒ ฟอง = เต้าหู้ขาว ๑ / ๔ ชิ้น = เต้าหู้หลอด ๑ / ๒ หลอด = เนื้อหมู ๑ ช้อนกับข้าว เนื้อล้วนๆ ๑ ช้อน กินข้าว = ๒๖ แคลอ รี่ เนื้อปนมัน ๑ ช้อนกินข้าว = ๓๘ แคลอรี่ เนื้อปนมัน ( สูง ) ๑ ช้อน กินข้าว = ๕๐ แคลอรี่

32 กลุ่ม นม นมสด ๑ แก้ว = โยเกริ์ต ๑ ถ้วย = นมพร่องมันเนย ๑ แก้ว = ปลาเล็กปลาน้อย ๒ ช้อนกับข้าว = ปลาซาร์ดีน ๑ - ๒ ชิ้น ( ๖๕ กรัม ) = ผักใบเขียวเข้ม ๔ ทัพพี

33 ชั้นสุดท้าย ปลายธงน้ำมัน น้ำตาล เกลือ ควรกินแต่ น้อย น้ำมัน น้ำตาล เกลือ ควรกินแต่ น้อย

34 หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมลูก เด็กอายุ ๖ - ๑๓ปี ผู้หญิงอายุ ๒๕ - ๕๙ปี ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปี น้ำมัน น้ำตา ล เกลือ น้ำปล า / ซอส / ซีอิ้ว ๕ ช้อน ชา ๖ ช้อนชา ๑ ช้อนชา ๑ ช้อน กินข้าว

35 กลุ่มไขมัน 1 ส่วน ให้พลังงาน 45 กิโลแคลอรี่ เบคอนกรอบ ชิ้น มายองเนส ช้อนชา กะทิ ช้อนชา 3 ครีมชีส แผ่น 1 น้ำสลัดข้น ช้อนชา 2 น้ำสลัดใส ช้อนชา 3 น้ำมัน ช้อนชา 15 5 10 5 15 10 ไขมัน 1 ส่วนปริมาณ ( กรัม ) คอฟฟี่เมต ช้อนชา 1 1 2 10

36 น้ำอ้อย ลูกอม น้ำอัดลม กระป๋อง 1 น้ำอัดลม ขวด 1 325 มล. 240 45 174 152 63 อาหาร 1 ส่วนปริมาตรพลังงาน ( กิโลแคลอรี่ ) น้ำผึ้ง 290 มล. น้ำตาล ( ช้อนชา ) 200 มล. 15 11 9 4 3 2 เม็ด 1 ช้อนโต๊ะ อาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ

37 ธงโภชนาการ ควรกินอาหาร ให้หลากหลาย ครบ 5 หมู่ ใน สัดส่วนที่ เหมาะสมตาม ความต้องการ ของร่างกาย ซึ่งดู ได้จาก ธงโภชนาการ และปฏิบัติตน ตาม โภชนบัญญัติ 9 ข้อ หมั่นดูแลน้ำหนัก ตัว และออกกำลัง กายอย่าง สม่ำเสมอ

38 BYE


ดาวน์โหลด ppt กินเท่าไหร่ ถึงจะพอดี นางวสุนธรี เสรีสุชาติ นักโภชนาการชำนาญการ กลุ่มงานโภชนาการประยุกต์ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google