งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใส่ปุ๋ยคอก ยางพารา ทั้งกระสอบ โดย นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใส่ปุ๋ยคอก ยางพารา ทั้งกระสอบ โดย นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่ปุ๋ยคอก ยางพารา ทั้งกระสอบ โดย นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

2 นำปุ๋ยคอกบรรจุในกระสอบปุ๋ยจนเต็ม กระสอบ

3 นำกระสอบปุ๋ยคอกไปวางไว้ระหว่างต้น ยางพารา หรือระหว่างแถวของต้น ยางพารา โดยไม่เทออกจากกระสอบปุ๋ย แต่จะใช้มีดกรีดข้างกระสอบด้านล่างที่ ติดกับพื้นดิน เพื่อให้ปุ๋ยซึมออก ควร เป็นยางพาราที่มีอายุ ๓ ปีขึ้นไป เพราะ รากของยางพาราจะเดินไปถึงทั่วบริเวณ พื้นที่ปลูกหมดแล้ว

4 - การวางกระสอบปุ๋ย ถ้ามีปุ๋ยคอกมาก ให้วางระหว่างต้นทุกช่อง ถ้ามีปุ๋ยคอกน้อยให้วางช่องเว้นช่อง - ถ้าวางกระสอบปุ๋ยระหว่างแถว ถ้ามีปุ๋ย มากให้วางถี่ๆ ถ้ามีปุ๋ยน้อยก็ให้วางห่าง กัน

5 - สะดวก ง่าย - ปุ๋ยจะค่อยซึมออกมาและไม่ ไหลไปกับน้ำเวลาฝนตก ข้อดีของการใส่ปุ๋ยทั้ง กระสอบ ข้อเสีย - ปุ๋ยกระจายไม่ ทั่วถึง


ดาวน์โหลด ppt การใส่ปุ๋ยคอก ยางพารา ทั้งกระสอบ โดย นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google