งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำปุ๋ยคอกบรรจุในกระสอบปุ๋ยจนเต็มกระสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำปุ๋ยคอกบรรจุในกระสอบปุ๋ยจนเต็มกระสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใส่ปุ๋ยคอกยางพารา ทั้งกระสอบ โดย นายณรงค์ ไชยวงศ์คำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 นำปุ๋ยคอกบรรจุในกระสอบปุ๋ยจนเต็มกระสอบ

3 นำกระสอบปุ๋ยคอกไปวางไว้ระหว่างต้นยางพารา หรือระหว่างแถวของต้นยางพารา โดยไม่เทออกจากกระสอบปุ๋ย แต่จะใช้มีดกรีดข้างกระสอบด้านล่างที่ติดกับพื้นดิน เพื่อให้ปุ๋ยซึมออก ควรเป็นยางพาราที่มีอายุ ๓ ปีขึ้นไป เพราะรากของยางพาราจะเดินไปถึงทั่วบริเวณพื้นที่ปลูกหมดแล้ว

4 - การวางกระสอบปุ๋ย ถ้ามีปุ๋ยคอกมากให้วางระหว่างต้นทุกช่อง
ถ้ามีปุ๋ยคอกน้อยให้วางช่องเว้นช่อง - ถ้าวางกระสอบปุ๋ยระหว่างแถว ถ้ามีปุ๋ยมากให้วางถี่ๆ ถ้ามีปุ๋ยน้อยก็ให้วางห่างกัน

5 ข้อดีของการใส่ปุ๋ยทั้งกระสอบ
- สะดวก ง่าย - ปุ๋ยจะค่อยซึมออกมาและไม่ไหลไปกับน้ำเวลาฝนตก ข้อเสีย - ปุ๋ยกระจายไม่ทั่วถึง


ดาวน์โหลด ppt นำปุ๋ยคอกบรรจุในกระสอบปุ๋ยจนเต็มกระสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google