งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในบ่อเลี้ยงปลาดุก โดย นายอนุวัตร มังคละแสน เจ้า พนักงานการเกษตรชำนาญงาน แหล่งองค์ความรู้ แหล่งองค์ความรู้ นายสำราญ ไชยโสดา บ้านเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในบ่อเลี้ยงปลาดุก โดย นายอนุวัตร มังคละแสน เจ้า พนักงานการเกษตรชำนาญงาน แหล่งองค์ความรู้ แหล่งองค์ความรู้ นายสำราญ ไชยโสดา บ้านเลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในบ่อเลี้ยงปลาดุก โดย นายอนุวัตร มังคละแสน เจ้า พนักงานการเกษตรชำนาญงาน แหล่งองค์ความรู้ แหล่งองค์ความรู้ นายสำราญ ไชยโสดา บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนรังษี ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี

2 วัสดุ - อุปกรณ์ ๑. ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ซีซี ๒. บ่อซีเมนต์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร

3 วิธีการวิธีการ ๑. ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จากเศษ พืชผสมกับน้ำตาลแดง อัตรา ๓ ต่อ ๑ โดยน้ำหมัก

4 ๒. นำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๓๐๐ - ๕๐๐ ซีซี เทเติมลงในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาดุก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดับกลิ่นเหม็นคาว และเป็นการ ต่อเชื้อปริมาณน้ำหมักชีวภาพให้ เพิ่มขึ้น

5 ๓. ครบเวลา ๗ - ๑๐ วัน น้ำในบ่อ เลี้ยงปลาดุกจะมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ย หมักน้ำชีวภาพ เกษตรกรนำไปใช้ ประโยชน์ได้ทุกสัปดาห์

6 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในบ่อเลี้ยงปลาดุก โดย นายอนุวัตร มังคละแสน เจ้า พนักงานการเกษตรชำนาญงาน แหล่งองค์ความรู้ แหล่งองค์ความรู้ นายสำราญ ไชยโสดา บ้านเลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google