งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานการบริหารศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานการบริหารศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานการบริหารศัตรูพืช
การศึกษาทดสอบ วิจัย ประยุกต์ การผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ /สารธรรมชาติ การสำรวจศัตรูพืช / ศัตรูธรรมชาติ การส่งเสริม การควบคุมศัตรูพืชโดย วิธีผสมผสาน การบริการการถ่ายทอดความรู้ การประสานงานโครงการ แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การวินิจฉัยศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติ ข้อมูล(ศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติ/สภาพแวดล้อม) การดำเนินการ

2 การพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช
การดำเนินการ เตือนการระบาดศัตรูพืช - ระดับอำเภอ(ตำบล/อบต.) จังหวัด เขต กรมฯ - สื่อต่างๆ แผนการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติของ Lab ชุมชน การสนับสนุน บริการ ความรู้ ปัจจัยชีวภาพอื่นๆ เพื่อควบคุมศัตรูพืชจากส่วน/ศูนย์บริหารศัตรูพืช การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต การช่วยเหลือการระบาดของศัตรูพืช(หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) -ความรู้ คำแนะนำ -ศัตรูธรรมชาติ การรวบรวมข้อมูล สถานการณ์ศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติเพื่อเป็นสถิติ การพยากรณ์การระบาดศัตรูพืช การนิเทศ-ติดตาม การประเมินผล

3 บูรณาการควบคุมศัตรูพืชของส่วนบริหารศัตรูพืช
แปลงติดตาม อาสาสมัครเกษตร (เกษตรกร) จนท.ตำบล จนท.อบต. ข้อมูลแต่ละสัปดาห์นำมาวางแผน การบริการ 1.การถ่ายทอดความรู้ 2.ปัจจัย การผลิต การปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมศัตรูพืช Lab ชุมชน การผลิตขยาย NE ของศูนย์,กรมฯ การใช้ IPM : วิธีกล,ฟิสิกส์,เขตกรรม,Bio,สารเคมี ฯลฯ การวิจัยประยุกต์ เตือนการระบาด บันทึก (ประวัติ) กระบวนการโรงเรียน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานการบริหารศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google