งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 08-6296-9776.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 08-6296-9776."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 08-6296-9776 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม ค่ายรัต นพล อบต. คลอง หอย โข่ง จุด ถ่ายทอด เกษตร 4 ชั้น ถนนสายเก่า ร้าง

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การ ปลูกแก้วมังกร วิทยากรประจำจุด นางบุหงา จันทบาล สถานที่ดำเนินการ 14 ม.5 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.0-7447-3263 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ กรกฎาคม - กันยายน ถนนบ้านเหนือ - เก่าร้าง อบต. คลอง หอยโข่ง จุดถ่ายทอด วาสนาพันธุ์ไม้

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูก ข้าวโพดหวาน วิทยากรประจำจุด นายคะนึง รัตนพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 38/2 ม.3 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.08-9879-1041 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ถนนสายทุ่งลุง บ้านเหนือ จุด ถ่ายทอ ด ร. ร. บ้านคลอง หอยโข่ง ค่ายรัต นพล

4 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การ เลี้ยงด้วง วิทยากรประจำจุด นาย สมหมาย จันทร์ภาพ สถานที่ดำเนินการ ม.2 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.08-9879-1041 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ ตลอดปี ร. ร บ้านหน้า วัดโพธิ์ ที่ว่าการ อำเภอ จุด ถ่ายทอด

5 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การ เลี้ยงปลากดเหลือง วิทยากรประจำจุด นายหรั่ง แซ่เฮง สถานที่ดำเนินการ ม.5 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.08-0035-4289 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 3 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ ตลอดปี ศูนย์วิจัย มอ. ถนนสายบ้านเหนือ - เก่าร้าง จุด ถ่ายทอ ด ซอย กลาโหม

6 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การ ปลูกมะละกอเพื่อ การค้า วิทยากรประจำจุด นาย ดนอะซีด บิลโซ๊ะ สถานที่ดำเนินการ ม.7 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร.08-6298-6696 ระยะเวลาในการดำเนินการ มาแล้ว 2 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะ ตลอดปี มัสยิด ควนกบ ที่ทำการกลุ่ม แม่บ้านฯควนกบ จุด ถ่ายทอด


ดาวน์โหลด ppt ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำเกษตร 4 ชั้น วิทยากรประจำจุด นายประสิทธิ์ ประทุมทอง สถานที่ดำเนินการ 4/4 ม.6 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา โทร. 08-6296-9776.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google