งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 08 - 7025 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 08 - 7025 -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 08 - 7025 - 1240

2 วิธีการคัดพันธุ์ข้าว 1. เลือกรวงข้าวที่มีเมล็ด มากสมบูรณ์สุกเต็มที่ 2. นำมาเก็บให้พ้นระยะฝัก ตัว 3. นำมาแกะให้ได้ข้าวกล้อง โดยไม่ให้เยื่อเจริญ หรือจมูกข้าวหลุด 4. เมื่อแกะได้เมล็ดข้าวกล้อง แล้ว ใช้แว่นขยาย ส่องดู เพื่อคัดเมล็ดที่ไม่ สมบูรณ์และไม่ตรง ตามพันธุ์ออก

3 5. นำเมล็ดข้าวกล้องที่คัดเลือก ไว้ไปเพาะใน กระถางที่มีถาดรองก้นหล่อ น้ำ เพื่อป้องกันมด หรือแมลงรบกวนเมล็ดพันธุ์ 6. นำขี้เถ้าแกลบดำใส่กระถางที่ เตรียมไว้สูงประมาณ 1 นิ้ว แล้วนำเมล็ดข้าวที่เตรียม ไว้โรยบนขี้เถ้า แล้วนำขี้เถ้าแกลบดำกลบบน เมล็ดหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 7. พันธุ์ข้าวที่เพาะได้ในกระถาง ประมาณ 18-20 วัน จะเป็นต้นกล้านำไปปักดำเป็น รูปตัว L จับละ 1 ต้น ระยะห่าง 25 - 30 เซนติเมตร

4 8. การดูแลแปลงพันธุ์ - มีพันธุ์ปนให้กำจัดออก - ตรวจดูแปลงนาว่ามีโรค แมลงที่รบกวน แปลงพันธุ์หรือไม่ 9. ข้าวที่เก็บเกี่ยวต้องสุกและแก่ เต็มที่ ข้าวที่ได้ จะเป็นข้าวเต็มเมล็ดและ สมบูรณ์ เหมาะสำหรับ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปปลูก ในแปลงนาต่อไป 10. ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว นำมา ตากแดดให้ได้ความชื้น 10% กว่า ๆ ฝัดเอาเมล็ดข้าว ลีบออกนำไปเก็บไว้ ในกระสอบป่าน ก่อนนำไป ปลูกข้าวต้องพ้นระยะ พักตัว

5 Knowledge Management ** น้ำ หมัก ชีวภาพ / น้ำ หมัก อินทรีย์ ** โดย พระครูโสภณ สิทธิการ เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม เจ้าคณะตำบลศรีประจันต์

6 องค์ประกอบ 1. ปลาน้ำจืด / ปลาทะเล / หอยเชอร์รี่ 2. กากน้ำตาล 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 4. ภาชนะพลาสติกปิดฝา ได้ 1 ใบ 5. น้ำสะอาด 6. กระสอบที่ระบายน้ำได้ 1 ลูก อัตราส่วน ปลา : กากน้ำตาล 1 : 1 โดยน้ำหนัก หัวเชื้อจุลินทรีย์ 500 - 1,000 ซีซี

7 วิธีทำน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำหมักอินทรีย์ 1. นำน้ำสะอาด กากน้ำตาลและหัว เชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ใส่ลงใน ถังพลาสติกและคนให้เข้ากัน 2. นำกระสอบที่ระบายน้ำได้ใส่ลงถัง หมัก 3. นำปลาน้ำจืด / ปลาทะเล / หอยเชอร์ รี่ ใส่กระสอบ กดกระสอบให้จมน้ำ แล้วปิดฝาให้ สนิททิ้งไว้ในที่ร่ม หมายเหตุ * ถ้าใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ 12 - 15 วัน สามารถนำมาใช้ได้ * ถ้าไม่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 - 2 เดือน สามารถนำไปใช้ได้

8 สรรพคุณ 1. เป็นอาหารเสริมหรือปุ๋ยช่วยเร่งความ เจริญเติบโตของพืช 2. บำรุงดอก ผล และใบให้พืชสมบูรณ์ อัตราการใช้ 1. ข้าว 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร 2. ไม้ผล 2 ช้อนแกง / น้ำ 5 ลิตร ลดโคนต้น 3. แห้วจีน ( สมหวัง ) 30 - 40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร * หมายเหตุ ฉีดพ่นทุก ๆ 7 - 15 วัน ลดต้นทุน ข้าว สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไร่ ละ 20 - 50 กิโลกรัม ไม้ผล สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ไร่ละ 50 - 100 กิโลกรัม แห้วจีน ( สมหวัง ) สามารถลดต้นทุนจากการใช้ ปุ๋ยเคมีได้ไร่ละ 100 - 150 ก. ก.

9 เกษตรกรผู้นำไปใช้ 1. นายสมาน แสงวันทอง 2. นายพยุง แก้วศรีงาม 3. นายสมควร สังข์สุวรรณ 4. นายมนตรี เสร็จกิจ 5. นายบุญลือ ศรี วิเชียร 6. นายมาก ดอกพุฒิ 7. นางมณี หวานชะเอม 8. นายบำรุง หรุ่มเรืองวงษ์ 9. นายชาลี แจ้ง ประจักษ์ 10. นายอุดม หนู เทศ 11. นายสงบ ลาภปัญญา 12. นายประกอบ ตาลยงค์

10

11

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 08 - 7025 -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google