งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทร

2 วิธีการคัดพันธุ์ข้าว
1. เลือกรวงข้าวที่มีเมล็ดมากสมบูรณ์สุกเต็มที่ 2. นำมาเก็บให้พ้นระยะฝักตัว 3. นำมาแกะให้ได้ข้าวกล้องโดยไม่ให้เยื่อเจริญ หรือจมูกข้าวหลุด 4. เมื่อแกะได้เมล็ดข้าวกล้องแล้ว ใช้แว่นขยาย ส่องดู เพื่อคัดเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์และไม่ตรง ตามพันธุ์ออก

3 5. นำเมล็ดข้าวกล้องที่คัดเลือกไว้ไปเพาะใน
กระถางที่มีถาดรองก้นหล่อน้ำ เพื่อป้องกันมด หรือแมลงรบกวนเมล็ดพันธุ์ 6. นำขี้เถ้าแกลบดำใส่กระถางที่เตรียมไว้สูงประมาณ 1 นิ้ว แล้วนำเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้โรยบนขี้เถ้า แล้วนำขี้เถ้าแกลบดำกลบบน เมล็ดหนาประมาณ 1 เซนติเมตร 7. พันธุ์ข้าวที่เพาะได้ในกระถางประมาณ วัน จะเป็นต้นกล้านำไปปักดำเป็นรูปตัว L จับละ 1 ต้น ระยะห่าง เซนติเมตร

4 8. การดูแลแปลงพันธุ์ - มีพันธุ์ปนให้กำจัดออก - ตรวจดูแปลงนาว่ามีโรคแมลงที่รบกวน แปลงพันธุ์หรือไม่ 9. ข้าวที่เก็บเกี่ยวต้องสุกและแก่เต็มที่ ข้าวที่ได้ จะเป็นข้าวเต็มเมล็ดและสมบูรณ์ เหมาะสำหรับ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวนำไปปลูกในแปลงนาต่อไป 10. ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว นำมาตากแดดให้ได้ความชื้น 10% กว่า ๆ ฝัดเอาเมล็ดข้าวลีบออกนำไปเก็บไว้ ในกระสอบป่าน ก่อนนำไปปลูกข้าวต้องพ้นระยะ พักตัว

5 ** น้ำหมักชีวภาพ/น้ำหมักอินทรีย์ **
Knowledge Management ** น้ำหมักชีวภาพ/น้ำหมักอินทรีย์ ** โดย พระครูโสภณ สิทธิการ เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม เจ้าคณะตำบลศรีประจันต์

6 องค์ประกอบ อัตราส่วน 1. ปลาน้ำจืด / ปลาทะเล / หอยเชอร์รี่ 2. กากน้ำตาล
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 4. ภาชนะพลาสติกปิดฝาได้ 1 ใบ 5. น้ำสะอาด 6. กระสอบที่ระบายน้ำได้ ลูก อัตราส่วน ปลา : กากน้ำตาล 1 : 1 โดยน้ำหนัก หัวเชื้อจุลินทรีย์ ,000 ซีซี

7 วิธีทำน้ำหมักชีวภาพหรือน้ำหมักอินทรีย์
1. นำน้ำสะอาด กากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้ใส่ลงใน ถังพลาสติกและคนให้เข้ากัน 2. นำกระสอบที่ระบายน้ำได้ใส่ลงถังหมัก 3. นำปลาน้ำจืด / ปลาทะเล / หอยเชอร์รี่ ใส่กระสอบ กดกระสอบให้จมน้ำ แล้วปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ในที่ร่ม หมายเหตุ * ถ้าใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ วัน สามารถนำมาใช้ได้ * ถ้าไม่ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ เดือน สามารถนำไปใช้ได้

8 สรรพคุณ อัตราการใช้ ลดต้นทุน
1. เป็นอาหารเสริมหรือปุ๋ยช่วยเร่งความเจริญเติบโตของพืช 2. บำรุงดอก ผล และใบให้พืชสมบูรณ์ อัตราการใช้ 1. ข้าว 20 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร 2. ไม้ผล 2 ช้อนแกง / น้ำ 5 ลิตร ลดโคนต้น 3. แห้วจีน (สมหวัง) ซีซี / น้ำ 20 ลิตร *หมายเหตุ ฉีดพ่นทุก ๆ วัน ลดต้นทุน ข้าว สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไร่ละ กิโลกรัม ไม้ผล สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไร่ละ กิโลกรัม แห้วจีน (สมหวัง) สามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ไร่ละ ก.ก.

9 เกษตรกรผู้นำไปใช้ 1. นายสมาน แสงวันทอง 2. นายพยุง แก้วศรีงาม
1. นายสมาน แสงวันทอง 2. นายพยุง แก้วศรีงาม 3. นายสมควร สังข์สุวรรณ 4. นายมนตรี เสร็จกิจ 5. นายบุญลือ ศรีวิเชียร 6. นายมาก ดอกพุฒิ 7. นางมณี หวานชะเอม 8. นายบำรุง หรุ่มเรืองวงษ์ 9. นายชาลี แจ้งประจักษ์ 10. นายอุดม หนูเทศ 11. นายสงบ ลาภปัญญา 12. นายประกอบ ตาลยงค์

10

11

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การคัดพันธุ์ข้าว โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google