งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ พี่น้องปุ๋ยหมักโบ กาชิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ พี่น้องปุ๋ยหมักโบ กาชิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ พี่น้องปุ๋ยหมักโบ กาชิ

2 พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นที่ เกษตรกรผู้ปลูกพืชต้องปรับปรุงบำรุงดินหรือ เตรียมอาหารให้พืชก่อนปลูก หรือหลังปลูก ในช่วงดูแลรักษาจนพืชให้ผลผลิตก็ยังจำเป็นที่ ต้องเพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องนำไปสร้างผลผลิต ที่มีคุณภาพ ก็สืบเนื่องจากดินซึ่งเป็นปัจจัย สำคัญได้ถูกใช้ไปอย่างไม่สมดุลทางการผลิต นั้นเอง

3 ปุ๋ยหมัก คือ องค์ประกอบ ทดแทนที่เตรียมการที่จะย่อย สลายให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่ พืช สามารถจัดการได้ ในชุมชนลงทุนต่ำ ทดแทน ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง ปุ๋ยหมัก ที่ทำง่ายสามารถนำไปใช้โดย เร่งด่วนภายใน ๗ วัน ขึ้นไป ก็น่าจะใช้ปุ๋ยหมักโบกาชิ ที่มีผู้ศึกษากันอย่าง กว้างขวางถึงประโยชน์ในการใช้ แล้ว เพียงแต่สูตรหรือ องค์ประกอบที่เกษตรกรหรือ ชุมชนหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีอะไรบ้าง สามารถประยุกต์ใช้ ได้ตามสถานการณ์เน้น ลดต้นทุนการผลิต ทำง่าย เหมาะสมกับกิจกรรม การเกษตรนั้นๆ

4 สูตร พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ ๑. ขี้หมู ๑ ส่วน ๒.แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓.น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน สูตรที่ ๑ สูตรเสมอ สูตรที่ ๒ สูตรเพิ่ม พลัง ๑. ขี้หมู ๑ ส่วน ๒.แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓.รำอ่อน ๑ / ๕ ส่วน ๔. น้ำอีเอ็ม ๒ ส่วน

5 ๑. กากขี้หมู ๑ ส่วน ๒.แกลบดิบ ๒ ส่วน ๓.น้ำอีเอ็ม ๒ ส่วน สูตรที่ ๓ สูตรเพิ่ม พลัง สูตรที่ ๔ สูตรเสมอ ๑. ขี้ไก่ ๑ ส่วน ๒.แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน สูตรที่ ๖ สูตรเสมอ สูตรที่ ๕ สูตรเสมอ ๑. ปุ๋ยหมักโบกาชิ ๑ ส่วน ๒. น้ำซาวข้าว ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน ๔. แช่น้ำสะอาด ๓ ส่วน ๑. ปุ๋ยคอก มูลโค / กระบือ ๑ ส่วน ๒.แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน

6 ๑. นำวัตถุดิบตามสูตรมา คลุกเคล้าให้เข้ากัน ราด ด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำอีเอ็ม ให้วัตถุดิบดังกล่าวพอ หมาดๆ คล้ายอาหารเสริม เห็ดฟาง ส่วนผสมอื่นจะเติม ให้มากกว่าสูตรก็ได้ ตามแต่จะหาได้ เช่นฟางผุ หรือฟางเน่า เศษหญ้าแห้ง แกลบดำ ฯลฯ ๒. นำปุ๋ยหมักดังกล่าวบรรจุ กระสอบ ชั่งน้ำหนัก กระสอบละ ๑๕ กิโลกรัม เก็บไว้ในที่ร่มอย่างน้อย ๗ - ๒๑ วัน ก่อนนำไปใช้หรือ กองคลุมด้วยกระสอบป่านก็ ได้ หลัง ๗ วัน สามารถ นำไปใช้ได้ วิธีทำ

7 ๑. ใช้ผสมเตรียมดินแปลง ปลูกพืชผัก เหมือนปุ๋ยคอก ช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มธาตุ อาหารพืช อุ้มน้ำได้ดี ๒. ใช้ผสมหรือใส่คลุมต้นไม้ ผล จะช่วยอุ้มน้ำได้ดี เพิ่ม ธาตุอาหารแก่พืช ดินร่วน ซุย พืชแข็งแรง เจริญเติบโตดี ๓. ใช้เป็นอาหารเสริมเพาะ เห็ดฟางได้ดี เห็ดดอกใหญ่ เก็บได้นาน ๔. ใช้เป็นน้ำประสาน ทา รอยแผลต้นยางพาราที่กรีด ใหม่ พอหมาดๆ ช่วยให้หน้า ยางนิ่มแผลหายเร็ว ใส่รอบ โคนต้นยางพาราช่วยเพิ่ม ธาตุอาหาร ดินชุ่มชื้น ยาง กรีดได้นานขึ้น วิธีใช้


ดาวน์โหลด ppt โดย นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ พี่น้องปุ๋ยหมักโบ กาชิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google