งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ
โดย นายชญศักดิ์ เสงี่ยมธนไชโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชต้องปรับปรุงบำรุงดินหรือเตรียมอาหารให้พืชก่อนปลูก หรือหลังปลูกในช่วงดูแลรักษาจนพืชให้ผลผลิตก็ยังจำเป็นที่ต้องเพิ่มธาตุอาหารที่พืชต้องนำไปสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ก็สืบเนื่องจากดินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญได้ถูกใช้ไปอย่างไม่สมดุลทางการผลิตนั้นเอง

3 ปุ๋ยหมัก คือ องค์ประกอบทดแทนที่เตรียมการที่จะย่อย สลายให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช สามารถจัดการได้ ในชุมชนลงทุนต่ำ ทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง ปุ๋ยหมัก ที่ทำง่ายสามารถนำไปใช้โดยเร่งด่วนภายใน ๗ วัน ขึ้นไป ก็น่าจะใช้ปุ๋ยหมักโบกาชิที่มีผู้ศึกษากันอย่าง กว้างขวางถึงประโยชน์ในการใช้แล้ว เพียงแต่สูตรหรือ องค์ประกอบที่เกษตรกรหรือชุมชนหาได้ง่ายในท้องถิ่น มีอะไรบ้าง สามารถประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์เน้น ลดต้นทุนการผลิต ทำง่าย เหมาะสมกับกิจกรรม การเกษตรนั้นๆ

4 สูตร พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ
สูตร พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ ๑. ขี้หมู ๑ ส่วน แกลบดิบ ๑ ส่วน น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน สูตรที่ ๑ สูตรเสมอ ๑. ขี้หมู ๑ ส่วน แกลบดิบ ๑ ส่วน รำอ่อน ๑/๕ ส่วน ๔. น้ำอีเอ็ม ๒ ส่วน สูตรที่ ๒ สูตรเพิ่มพลัง

5 ๑. ปุ๋ยคอก มูลโค/กระบือ ๑ ส่วน แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน
สูตรที่ ๓ สูตรเพิ่มพลัง สูตรที่ ๔ สูตรเสมอ ๑. กากขี้หมู ๑ ส่วน แกลบดิบ ๒ ส่วน น้ำอีเอ็ม ๒ ส่วน ๑. ขี้ไก่ ๑ ส่วน แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน สูตรที่ ๕ สูตรเสมอ สูตรที่ ๖ สูตรเสมอ ๑. ปุ๋ยหมักโบกาชิ ๑ ส่วน ๒. น้ำซาวข้าว ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน ๔. แช่น้ำสะอาด ๓ ส่วน ๑. ปุ๋ยคอก มูลโค/กระบือ ๑ ส่วน แกลบดิบ ๑ ส่วน ๓. น้ำอีเอ็ม ๑ ส่วน

6 ๑. นำวัตถุดิบตามสูตรมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ราดด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำอีเอ็มให้วัตถุดิบดังกล่าวพอหมาดๆ คล้ายอาหารเสริมเห็ดฟาง ส่วนผสมอื่นจะเติมให้มากกว่าสูตรก็ได้ ตามแต่จะหาได้ เช่นฟางผุ หรือฟางเน่า เศษหญ้าแห้ง แกลบดำ ฯลฯ ๒. นำปุ๋ยหมักดังกล่าวบรรจุกระสอบ ชั่งน้ำหนักกระสอบละ ๑๕ กิโลกรัม เก็บไว้ในที่ร่มอย่างน้อย ๗ - ๒๑ วัน ก่อนนำไปใช้หรือกองคลุมด้วยกระสอบป่านก็ได้ หลัง ๗ วัน สามารถนำไปใช้ได้ วิธีทำ

7 ๑. ใช้ผสมเตรียมดินแปลงปลูกพืชผัก เหมือนปุ๋ยคอกช่วยให้ดินร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหารพืช อุ้มน้ำได้ดี
๒. ใช้ผสมหรือใส่คลุมต้นไม้ผล จะช่วยอุ้มน้ำได้ดี เพิ่มธาตุอาหารแก่พืช ดินร่วนซุย พืชแข็งแรง เจริญเติบโตดี ๓. ใช้เป็นอาหารเสริมเพาะเห็ดฟางได้ดี เห็ดดอกใหญ่ เก็บได้นาน ๔. ใช้เป็นน้ำประสาน ทารอยแผลต้นยางพาราที่กรีดใหม่ พอหมาดๆ ช่วยให้หน้ายางนิ่มแผลหายเร็ว ใส่รอบโคนต้นยางพาราช่วยเพิ่มธาตุอาหาร ดินชุ่มชื้น ยางกรีดได้นานขึ้น วิธีใช้


ดาวน์โหลด ppt พี่น้องปุ๋ยหมักโบกาชิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google