งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปลูกมะนาว ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปลูกมะนาว ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปลูกมะนาว ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง

2 การปลูกมะนาวในบ่อ ซีเมนต์ ใช้หน้าดินร่วนซุยปนทราย 3 ส่วนผสมกับปุ๋ยคอก 1 ส่วน เท ลงในท่อซีเมนต์ที่เตรียมไว้ให้ดินพูนปากท่อ เล็กน้อย เผื่อไว้เวลารดน้ำสภาพดินจะยุบเสมอ ปากท่อพอดี จากนั้นขุดหลุมพอประมาณ นำ ต้นกล้ามะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ที่มาจากการตอน กิ่งลงปลูก รดน้ำวันละ 1 ครั้ง หากใช้ระบบ สปิงเกลอร์เปิดน้ำ 5-10 นาที หากปลูกแบบ ชาวบ้านให้รดน้ำให้พอดินชื้น

3 หลังจากปลูกแล้วต้องให้ปุ๋ยทุก 1 เดือน โดยใส่ปุ๋ยคอกราว 1 กะลามะพร้าวผสม ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 15-15-15 จำนวน 1 ช้อน โต๊ะ กระทั่งมะนาวมีอายุราว 8-12 เดือน จะ เริ่มให้ผลผลิตปีแรกที่ทดลองในศูนย์ฯ ได้ ต้นละ 420 ผลต่อปี หรือประมาณ 25-30 กก. และจะให้ผลผลิตดกตอนอายุ 3 ปีขึ้น ไป โดยทั่วไปมะนาวจะออกผลผลิตตลอด ปี แต่จะให้ผลผลิตมากที่สุดช่วงเดือน สิงหาคมถึงกันยายน

4 การบังคับให้มะนาวที่ปลูกในท่อ ซีเมนต์ออกผลผลิตนอกฤดูกาล คือช่วงที่มะนาวขาดแคลนและมีราคาแพง ราวเดือนมีนาคม - พฤษภาคมนั้น คือ ช่วงที่ มะนาวเริ่มออกดอกมากราวเดือนมีนาคม - เมษายนนั้น ให้งดการรดน้ำประมาณ 10- 15 วัน จนใบมะนาวจะเริ่มเฉา จากนั้นจึงรด น้ำ พอต้นมะนาวเริ่มฟื้น จัดการตัดแต่งกิ่ง รดน้ำปกติ ให้ปุ๋ยสูตรเดิม แต่ให้เพิ่มปุ๋ย ทางใบบ้าง เป็นปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ 15-15- 15 เช่นกัน

5 กระทั่งราวเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน มะนาวจะเริ่มออกดอก และสามารถเก็บ ผลิตผลหลังจากออกดอกแล้วราว 5 เดือน คือราวเดือนมีนาคม - พฤษภาคม เป็นช่วงที่ ผลผลิตมะนาวในท้องตลาดมีน้อย และ ราคาแพงถึงผลละ 5-8 บาท

6 สาเหตุที่ต้องปลูกในท่อสะดวกต่อการ บังคับให้ออกนอกฤดูกาล แต่ถ้าเราปลูก ลงดินรากจะชอนไชไปถึงแหล่งน้ำ เมื่อต้น มะนาวได้น้ำใต้ดินก็ลำบากต่อการบังคับ ไม่ให้ดอกตามปกติ เราจึงใช้วิธีการปลูกใน ท่อซีเมนต์ หากปลูกกินเองปลูก 2-3 ต้นก็ พอแล้วครับคือปล่อยให้ออกผลตามปกติ 1-2 ต้น บังคับให้ออกผลตอนที่มะนาวแพง 1 ต้น ผมเชื่อว่าการปลูกมะนาวในท่อ ซีเมนต์สามารถเก็บผลิตได้กว่า 10 ปี

7 โรคและแมลงที่สำคัญของ มะนาว 1. โรคแคงเกอร์ลักษณะอาการ จะเกิดขึ้น ได้แทบทุกส่วน ทั้งที่ใบ กิ่งก้าน และผล โดย อาการที่ใบและผล จะมีลักษณะคล้ายกัน คือ จะเกิดเป็นแผลกลม แล้วจะขยายใหญ่ ฟู นูน คล้ายฟองน้ำ มีสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองเข้ม ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม และจะแตก เป็นสะเก็ด มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล ส่วนอาการที่กิ่งก้าน จะมีแผลฟูนูนสีเหลือง ต่อมาแผลจะ แตกแห้งเป็นสีน้ำตาลขยายไป รอบๆ กิ่ง รูปร่างของแผลไม่แน่นอน และไม่มี วงแหวนล้อมรอบ เมื่อต้นมะนาวเป็นโรคนี้ มากๆ จะแสดงอาการต้นโทรม แคระแกร็น ใบ ร่วง ผลผลิตลดลง กิ่งและต้นจะแห้งตายใน ที่สุด

8 การป้องกันกำจัด ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผาทำลาย ไม่ ขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่เป็นโรคแคงเกอร์ พยายามอย่าให้มะนาวเกิดบาดแผล และ ป้องกันแมลงที่เป็นพาหะ เช่น หนอนชอน ใบ หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมี กำจัดแมลง กลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน โรคแคง เกอร์

9 2. โรคราดำ ลักษณะอาการ ใบ กิ่งก้าน และผลจะมี ราสีดำ สกปรกกระด้างทำให้ผมไม่สวย ต้น มะนาวจะแคระแกร็น การป้องกันกำจัด ทำลายส่วนที่เป็นโรค โดยการเผาไฟหรือใช้ สารเคมีกำจัดแมลง ฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงประเภทปากดูดชึ่ง เป็นสาเหตุ ทำให้เกิดโรคราดำ ราดำที่ ใบ ราดำที่กิ่งก้าน

10 3. โรคกรีนนิ่ง ( ใบแก้ว ) ลักษณะอาการ ใบจะด่างเป็นสีเหลือง หรือ ขาวใสระหว่างเส้นใบ ใบมีขนาดเล็กลง ใน ที่สุดใบและยอดจะแห้งตาย ผลมีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อย ต้นจะโทรม การป้องกันกำจัดทำลายส่วนที่เป็นโรคโดย การเผาไฟ ใส่ปุ๋ยที่มี ธาตุสังกะสีและ แมกนี เชียม ปรับสภาพความเป็นกรด - ด่างของดิน ใหัอยู่ระหว่าง 6.0-6.5 โรคใบ แก้ว

11 4. โรคยางไหล ลักษณะอาการ มีอาการยางไหลบริเวญ ลำต้นและกิ่งก้าน เปลือกจะเน่าและแผลจะ ลุกลามไปถึงเนื้อไม้ การป้องกันกำจัด ควรตัดแต่งกิ่งและ กำจัดวัชพืชเพื่อให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง และควรทาบาดแผลด้วยสารทองแดงหรือ กำมะถันผสมปูนขาว ถ้ามีการระบาดมากก็ เผาทำลายเสีย โรคยาง ไหล

12 5. โรครากเน่าและโคนเน่า ลักษณะอาการ รากฝอยและรากแขนง จะเน่ามีสีน้ำตาลหรือดำ ลักษณะเหนียว ไม่ยุ่ย เปลือกของลำต้นจะปริแตกออก โดยเฉพาะโคนต้น และมียางไหล บริเวณขอบแผล เมื่อรากและต้นถูก ทำลายมากๆ จะทำให้ใบเหลืองและร่วง หล่น

13 การป้องกันกำจัด อย่าให้มีน้ำขัง บริเวณโคนต้น และไม่ ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกมากเกิน ในช่วงฤดูฝน โรครากเน่าและ โคนเน่า

14 โดย... สำนักงานเกษตร อำเภอผาขาว


ดาวน์โหลด ppt ปลูกมะนาว ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google