งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายณรงค์ศักดิ์ กูแอ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 212/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกปาล์มน้ำมัน
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกปาล์มน้ำมัน วิทยากรประจำจุด นายสหัส พรหมสงฆ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงโค
ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงโค วิทยากรประจำจุด นายประยูร สามงามทอง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ - ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปน้ำนมข้าวโพด วิทยากรประจำจุด นายปรีชา แก้วขำ สถานที่ดำเนินการ ศาลาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งนางพญา วิทยากรประจำจุด นายชัยชาญ จิตสงค์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 106/2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ , ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google