งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายณรงค์ศักดิ์ กูแอ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 212/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายณรงค์ศักดิ์ กูแอ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 212/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายณรงค์ศักดิ์ กูแอ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 212/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 08-7836-4956 ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 12 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกปาล์มน้ำมัน วิทยากรประจำจุด นายสหัส พรหมสงฆ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 08-6283-9245 ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงโค วิทยากรประจำจุด นายประยูร สามงามทอง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ - ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 15 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปน้ำนมข้าวโพด วิทยากรประจำจุด นายปรีชา แก้วขำ สถานที่ดำเนินการ ศาลาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจน ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 08-6739-5241 ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 6 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงผึ้งนางพญา วิทยากรประจำจุด นายชัยชาญ จิตสงค์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 106/2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองจิก ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 08-7264-3163, 08-6745-8645 ระยะเวลาดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม – ธันวาคม


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมัก วิทยากรประจำจุด นายณรงค์ศักดิ์ กูแอ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 212/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google