งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND
CHIRADEJ CHAMSWARNG DEPT. OF PLANT PATHOLOGY, FAC. OF AGRICULTURE AT KAMPHAENG SAEN CAMPUS KASETSART UNIVERSITY

3 IMPORTANT RICE DISEASES
DIRTY PANICLE FUNGI -Curvularia lunata (Wakk) Boed Cercospora oryzae I.Miyake -Helminthosporium oryzae Breda de Haan. -Fusarium semitectum Berk & Rav. -Trichoconis padwickii Ganguly -Sarocladium oryzae

4 RHIZOCTONIA SHEATH BLIGHT – Rhizoctonia solani

5 Helminthosporium oryzae
BROWN SPOT Helminthosporium oryzae

6 NARROW BROWN STREAK: Cercospora oryzae

7 TRICHODERMA / BACILLUS PROMOTE / SEED GERMINATION
WATER SOAKING SEED OVERNIGHT WITH TRICHODERMA / BACILLUS

8 GROWTH OF RICE SEEDLINGS AT 7 DAYS AFTER SOAKING
WATER TRICHODERMA BACILLUS

9 ROOTS OF RICE SEEDLINGS COLONIZED WITH TRICHODERMA
3-DAY-OLD ROOT 30-DAY-OLD ROOT

10 APPLICATION OF TRICHODERMA IN THE RICE FIELD
(YEAR 2006)

11 RICE SEEDS OVERNIGHT SOAKING IN WATER ADD TRICHODERMA /WATER
SOAKING IN TRICHODERMA (30 min) 1 Kg FRESH CULTURE L-WATER ADD TRICHODERMA /WATER DURING 24 hr. - INCUBATION

12 SOWING TRICHODERMA TREATED RICE SEEDS INCUBATION OF TREATED SEED
SOWING PREPARATION INCUBATION OF TREATED SEED (1 day + 1 night) SOWING WITH MACHINE SEEDS AFTER SOWING

13 APPLY TRICHODERMA WITH WATER IRRIGATION
1.25 kg fresh culture/1,000 m2 STIRRING DRAINING SPREADING OF WASHED RICE

14 TRICHODERMA SPRAY 1 kg fresh culture / 200 L

15 SPRAY TRICHODERMA EVERY 10-15 DAY BEFORE/DURING HEADING STAGES

16 HARVESTNG TIME

17 RESULTS Trichoderma harzianum colonized rice roots
at all stages of growth until harvest. Rice yield was increased by 42 % Dirty panicle incidence was reduced by % Unhealthy seeds was reduced by %

18 TRAINING FOR HIGH QUALITY RICE SEED PRODUCER
LECTURE/WORKSHOP – TRICHODERMA PRODUCTION DEMONSTRATION HOW TO PREPARE TRICHODERMA SUSPENSION

19 TRICHODERMA TECHNOLOGY
TRANSFER

20 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาสดชนิดน้ำจำนวน 2,000 ลิตร
นึ่งข้าวในหม้อนึ่งขนาดใหญ่ เลี้ยงเชื้อ 7 วัน เชื้อสดอายุ 7 วัน ตักข้าวในใส่ถุง ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ล้างเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด บรรจุใส่แกลลอน แจกเกษตรกรหลังฝึกอบรม ล้างเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเป็นชนิดน้ำแล้วแจกจ่ายแก่เกษตรกรหลังการฝึกอบรม

21 การผลิตปุ๋ยหมักผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาจำนวน 100 ตัน
ผสมวัสดุหมักปุ๋ย ปุ๋ยที่หมักได้ที่ การตั้งกองและหมักปุ๋ย ผสมสารปรับคุณภาพปุ๋ยและเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดก่อนบรรจุกระสอบ เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด บรรจุกระสอบ


ดาวน์โหลด ppt BIOCONTROL OF RICE DISEASES By TRICHODERMA HARZIANUM IN THAILAND

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google