งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการผลิตเชื้อ ราไตรโคเดอร์ม่า ในข้าวสุก สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการผลิตเชื้อ ราไตรโคเดอร์ม่า ในข้าวสุก สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการผลิตเชื้อ ราไตรโคเดอร์ม่า ในข้าวสุก สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี

2 หม้อหุง ข้าว ถุง ขนาด 9×14 นิ้ว เข็ม ยาง วง หัว เชื้อ น้ำ ข้าวส าร ทัพ พี

3 ข้าว : น้ำ 3 : 2

4 ข้าวหุงสุก ใหม่ๆ

5 ตักข้าวใส่ถุงๆ ละ 2 ½ ขีด

6

7 นำมาเกลี่ยให้มี ความหนา 1-2 ซม.

8 ตั้งไว้ให้อุ่น เกือบเย็น

9 รวบปากถุง

10 เหยาะหัวเชื้อ

11 ผูกยาง

12 เจาะถุง 30 ครั้ง

13

14 นำมาเกลี่ยให้บาง เหมือนเดิม

15 ดึงถุงเพื่อให้ อากาศเข้า

16 นำไปบ่ม

17 บ่มไว้ 3 วัน

18

19 ขยำก้อนเชื้อ

20 นำไปเกลี่ย เหมือนเดิม

21 ดึงถุงเพื่อให้ อากาศเข้า

22 บ่มไว้ 5-7 วัน

23

24

25 เจาะรูน้อยไป > ก้นถุงมีเส้นใยสีขาว

26 ข้อควรระวัง ! ในการผลิตเชื้อรา ไตรโคเดอร์มาชนิดสด ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใส่เชื้อในบริเวณที่ลมสงบ / ไม่ต้องเปิดพัดลม ใช้เข็มเจาะรู ไม่น้อยกว่า 20-30 ครั้ง / ถุง ใช้เข็มเจาะรู ไม่น้อยกว่า 20-30 ครั้ง / ถุง บ่มเชื้อในห้องที่ไม่ร้อน ( อุณหภูมิห้อง ) บ่มเชื้อในห้องที่ไม่ร้อน ( อุณหภูมิห้อง ) อย่าลืมขยำข้าว เมื่อบ่ม ครบ 3 วัน อย่าลืมขยำข้าว เมื่อบ่ม ครบ 3 วัน ระวังอย่าให้มดหรือสัตว์ เลี้ยงรบกวน ระวังอย่าให้มดหรือสัตว์ เลี้ยงรบกวน ตักข้าวสุก ขณะข้าวยังร้อน ตักข้าวสุก ขณะข้าวยังร้อน อย่าหุงข้าวให้แฉะ / แข็ง เกินไป อย่าหุงข้าวให้แฉะ / แข็ง เกินไป อย่าวางก้อนเชื้อ / บ่ม เชื้อบนพื้นโดยตรง อย่าวางก้อนเชื้อ / บ่ม เชื้อบนพื้นโดยตรง

27


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการผลิตเชื้อ ราไตรโคเดอร์ม่า ในข้าวสุก สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัด สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google