งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้น้ำยางพาราปลูก ใหม่ในช่วงฤดูแล้ง การปลูกยางพาราในช่วงปีแรก มักจะ ประสบปัญหายางพาราตายในช่วงปีแรกที่ปลูก ใหม่ โดยเฉพาะในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้น้ำยางพาราปลูก ใหม่ในช่วงฤดูแล้ง การปลูกยางพาราในช่วงปีแรก มักจะ ประสบปัญหายางพาราตายในช่วงปีแรกที่ปลูก ใหม่ โดยเฉพาะในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้น้ำยางพาราปลูก ใหม่ในช่วงฤดูแล้ง การปลูกยางพาราในช่วงปีแรก มักจะ ประสบปัญหายางพาราตายในช่วงปีแรกที่ปลูก ใหม่ โดยเฉพาะในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากยางพาราที่ปลูก ในปีแรกจะไปประสบปัญหากระทบกับช่วงฤดู แล้ง วิธีแก้ไขไม่ให้ยางพาราตายโดยการให้น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีประหยัดและลงทุนต่ำ จะ แก้ไขปัญหาไม่ให้ยางพาราตายและยางพารามี การเจริญเติบโตไม่ชะงัก การเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์รอด ๙๐ %

2 วิธีทำ การให้น้ำแบบประหยัดและต้นทุนต่ำ วัสดุอุปกรณ์ ๑. ขวดน้ำอัดลม ขนาด ๑. ๒๕ ลิตร หรือ ๑. ๕๐ ลิตร ๑. ขวดน้ำอัดลม ขนาด ๑. ๒๕ ลิตร หรือ ๑. ๕๐ ลิตร

3 ๒. ตะปูสำหรับเจาะรูฝาขวด น้ำอัดลม ๒. ตะปูสำหรับเจาะรูฝาขวด น้ำอัดลม

4 - เมื่อเจาะรูฝาขวดน้ำอัดลมแล้ว เติมน้ำลงไป ในขวดน้ำอัดลม แล้วทิ่มขวดน้ำอัดลมที่เติมน้ำ แล้งลงไปในดินใกล้โคลนต้นยางพารา ต้น หนึ่งอาจจะใช้ ๑ ขวด หรือ ๒ ขวด ก็ได้ ถ้าในกรณีอากาศร้อนจัดให้ใช้ ๒ ขวด เสร็จ แล้วหาเศษวัสดุฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุม โคลนต้นยางพาราเพื่อรักษาความชื้น จะทำให้ ยางพาราแตกยอดใหม่ตลอด ยางพาราไม่มี การชะงักการเจริญเติบโต เปอร์เซนต์รอดของ ยางพาราปลูกใหม่มีสูง - เมื่อเจาะรูฝาขวดน้ำอัดลมแล้ว เติมน้ำลงไป ในขวดน้ำอัดลม แล้วทิ่มขวดน้ำอัดลมที่เติมน้ำ แล้งลงไปในดินใกล้โคลนต้นยางพารา ต้น หนึ่งอาจจะใช้ ๑ ขวด หรือ ๒ ขวด ก็ได้ ถ้าในกรณีอากาศร้อนจัดให้ใช้ ๒ ขวด เสร็จ แล้วหาเศษวัสดุฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุม โคลนต้นยางพาราเพื่อรักษาความชื้น จะทำให้ ยางพาราแตกยอดใหม่ตลอด ยางพาราไม่มี การชะงักการเจริญเติบโต เปอร์เซนต์รอดของ ยางพาราปลูกใหม่มีสูง

5 - ต้นทุนการให้น้ำต่อไร่ ฝาขวดน้ำอัดลมเก่าต่อไร่ ๑๕๐ ขวด ต้นทุน ๑๐๐ บาท ที่มาเจ้าขององค์ความรู้ นายเลิศ สมการ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแชแล อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้รวบรวมองค์ความรู้ นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt การให้น้ำยางพาราปลูก ใหม่ในช่วงฤดูแล้ง การปลูกยางพาราในช่วงปีแรก มักจะ ประสบปัญหายางพาราตายในช่วงปีแรกที่ปลูก ใหม่ โดยเฉพาะในเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google