งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้น้ำยางพาราปลูกใหม่ในช่วงฤดูแล้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้น้ำยางพาราปลูกใหม่ในช่วงฤดูแล้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้น้ำยางพาราปลูกใหม่ในช่วงฤดูแล้ง
การปลูกยางพาราในช่วงปีแรก มักจะประสบปัญหายางพาราตายในช่วงปีแรกที่ปลูกใหม่ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากยางพาราที่ปลูกในปีแรกจะไปประสบปัญหากระทบกับช่วงฤดูแล้ง วิธีแก้ไขไม่ให้ยางพาราตายโดยการให้น้ำในช่วงฤดูแล้ง โดยวิธีประหยัดและลงทุนต่ำ จะแก้ไขปัญหาไม่ให้ยางพาราตายและยางพารามีการเจริญเติบโตไม่ชะงัก การเจริญเติบโต เปอร์เซ็นต์รอด ๙๐%

2 วิธีทำ การให้น้ำแบบประหยัดและต้นทุนต่ำ
วัสดุอุปกรณ์ ๑. ขวดน้ำอัดลม ขนาด ๑.๒๕ ลิตร หรือ ๑.๕๐ ลิตร

3 ๒. ตะปูสำหรับเจาะรูฝาขวดน้ำอัดลม

4 - เมื่อเจาะรูฝาขวดน้ำอัดลมแล้ว เติมน้ำลงไปในขวดน้ำอัดลม แล้วทิ่มขวดน้ำอัดลมที่เติมน้ำแล้งลงไปในดินใกล้โคลนต้นยางพารา ต้นหนึ่งอาจจะใช้ ๑ ขวด หรือ ๒ ขวด ก็ได้ ถ้าในกรณีอากาศร้อนจัดให้ใช้ ๒ ขวด เสร็จแล้วหาเศษวัสดุฟางแห้งหรือหญ้าแห้งคลุมโคลนต้นยางพาราเพื่อรักษาความชื้น จะทำให้ยางพาราแตกยอดใหม่ตลอด ยางพาราไม่มีการชะงักการเจริญเติบโต เปอร์เซนต์รอดของยางพาราปลูกใหม่มีสูง

5 - ต้นทุนการให้น้ำต่อไร่ ฝาขวดน้ำอัดลมเก่าต่อไร่ ๑๕๐ ขวด ต้นทุน ๑๐๐ บาท
ที่มาเจ้าขององค์ความรู้ นายเลิศ สมการ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ผู้รวบรวมองค์ความรู้ นายอาสา ประทุมศาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


ดาวน์โหลด ppt การให้น้ำยางพาราปลูกใหม่ในช่วงฤดูแล้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google