งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุทกภัยตำบลแม่วิน ดินถล่ม. สัตว์ปีกล้มตาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุทกภัยตำบลแม่วิน ดินถล่ม. สัตว์ปีกล้มตาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุทกภัยตำบลแม่วิน ดินถล่ม

2 สัตว์ปีกล้มตาย

3 น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

4 โรงงานทำเกมส์ไม้ วิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ วางได้รับความเสียหาย

5 นาข้าวของราษฎรได้รับความเสียหาย นาข้าวของราษฎรได้รับความเสียหาย

6 น้ำท่วมถนน สายแม่วินทำให้ราษฎรไม่สามารถ เดินทางไปค้าขายได้

7 ดินถล่มลงมาทำให้รถและบ้านของราษฎรเสียหาย หลายหลัง

8 โคของราษฎรล้มตายเป็นจำนวนมาก โคของราษฎรล้มตายเป็นจำนวนมาก

9 อุทกภัยตำบลทุ่งปี้ น้ำท่วมถนนตำบลทุ่งปี้ น้ำท่วมถนนตำบลทุ่งปี้

10 นายจเร เสาร์สุวรรณ และอาสาสมัครเข้าสำรวจ หมู่บ้านและให้การช่วยเหลือ

11 ทหารจากค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามา สำรวจอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือราษฎร ทหารจากค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามา สำรวจอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือราษฎร


ดาวน์โหลด ppt อุทกภัยตำบลแม่วิน ดินถล่ม. สัตว์ปีกล้มตาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google