งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลนาโหนด ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปเห็ดและ สมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายชัยยงค์ คชพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 190 ม.11 ต. นาโหนด อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลนาโหนด ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปเห็ดและ สมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายชัยยงค์ คชพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 190 ม.11 ต. นาโหนด อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลนาโหนด ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปเห็ดและ สมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายชัยยงค์ คชพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 190 ม.11 ต. นาโหนด อ. เมือง จ. พัทลุง ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 10 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ตลอดปี วิทยาก ร

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลนาโหนด ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง วิทยากรประจำจุด นายสุชาติ เกลี้ยงสง สถานที่ดำเนินการ 233 ม.11 ต. นาโหนด อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ 089-9760423 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม กรกฎาคม - ธันวาคม วิทยาก ร

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลนาโหนด ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง วิทยากรประจำจุด นายอดิเทพ สิทธิบุรี สถานที่ดำเนินการ 59 ม.5 ต. นาโหนด อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ 081-7665129 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - ธันวาคม วิทยาก ร


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำบลนาโหนด ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปเห็ดและ สมุนไพร วิทยากรประจำจุด นายชัยยงค์ คชพันธ์ สถานที่ดำเนินการ 190 ม.11 ต. นาโหนด อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google