งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ นายสมาน อีดหมาด นายย้าย แซะอาหลี นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/ นางนาหยัน เบ็ญมูดา นายมุหนีด มะลิหมัด นายนราศักดิ์ หมีดหรน นายบาราเหม ดำท่าคลอง นายฮอนี ปังแลมาปุเลา นายไกรศร วิเชียรศรี อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

2 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายสมาแอ บิลโต๊ะและ นายทักษิณ ศรียาน นายกรี กาเส็มส๊ะ 32/ นายอิสมาแอล ปาละวัน นายลัทพล ชอบงาม นายสมเจตน์ สันเกาะ นางกนกวรรณ วุ่นซิ้ว 168/1 07 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลแป - ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

3 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายโฉม คงสุวรรณ นายรอหนี สังยาหยา นายยำอาด รอโชยล๊ะ นางดรุณี ยาประจัน 61/ นายสมัน สตันหน็อด นายกอเฉ็ม รอโชยลาห์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

4 ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นางสัน หลงกอหราบ 92/ นายรุสหลี เหมนะ นายหมาดล๊ะ คลองยวน นางหรวน กายอ นายยูโสบ องศารา นางสาวรอวีย๊ะ ดำมากอ นางแดง เหมรา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล


ดาวน์โหลด ppt ที่ชื่อ - สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่หมู่ที่ 1 นายหรี ลีงาล่าห์ 118 01 2 นายสมาน อีดหมาด 40 02 3 นายย้าย แซะอาหลี 133 03 4 นายสุวัยบ๊ะ อาดตันตรา 1/1 04 5 นางนาหยัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google