งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1    นายหรี   ลีงาล่าห์    118  01  2    นายสมาน   อีดหมาด    40  02  3    นายย้าย   แซะอาหลี    133  03  4    นายสุวัยบ๊ะ   อาดตันตรา    1/1  04  5    นางนาหยัน   เบ็ญมูดา    137  05  6    นายมุหนีด   มะลิหมัด    11  06  7    นายนราศักดิ์   หมีดหรน    76  07  8    นายบาราเหม   ดำท่าคลอง    1274  08  9    นายฮอนี   ปังแลมาปุเลา    39  09  10    นายไกรศร   วิเชียรศรี    233  10 

2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1    นายสมาแอ   บิลโต๊ะและ    141  01  2    นายทักษิณ   ศรียาน    108  02  3    นายกรี   กาเส็มส๊ะ    32/2  03  4    นายอิสมาแอล   ปาละวัน    39  04  5    นายลัทพล   ชอบงาม    125  05  6    นายสมเจตน์   สันเกาะ 06  7    นางกนกวรรณ   วุ่นซิ้ว    168/1  07 

3 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1    นายโฉม   คงสุวรรณ    93  01  2    นายรอหนี   สังยาหยา    67  02  3    นายยำอาด   รอโชยล๊ะ    103  03  4    นางดรุณี   ยาประจัน    61/1  04  5    นายสมัน   สตันหน็อด    35  05  6    นายกอเฉ็ม   รอโชยลาห์    125  06 

4 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 1    นางสัน   หลงกอหราบ    92/2  01  2    นายรุสหลี   เหมนะ    37  02  3    นายหมาดล๊ะ   คลองยวน    116  03  4    นางหรวน   กายอ    38  04  5    นายยูโสบ   องศารา    178  05  6    นางสาวรอวีย๊ะ   ดำมากอ    87  06  7    นางแดง   เหมรา    201  07 


ดาวน์โหลด ppt อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google