งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.. สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว โทร. 035-4811126, 035-437709, สาขากาญจนบุรี โทร. 034-641910.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.. สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว โทร. 035-4811126, 035-437709, สาขากาญจนบุรี โทร. 034-641910."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.. สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว โทร. 035-4811126, 035-437709, สาขากาญจนบุรี โทร. 034-641910

2 ส่วนของสะเดาที่นำมาใช้ ประโยชน์ ใบ ลำต้น ผล สะเดา เมล็ด สะเดา

3 สารอินทรีย์ 56 สาร 35 สาร ใบใบ 9 สาร ( รศ. ดร. งามผ่อง คงคา ทิพย์ ) เมล็ ด

4 อะซาดิแรคติน (azadirachtin)

5 ศัตรูพืช ที่สามารถใช้สารสกัดสะเดา ได้ผล

6 หนอน ใยผัก

7 หนอนกระทู้ หอม

8 หนอนเจาะสมอ ฝ้าย

9 หนอนแก้วส้ม

10 หนอนชอนใบส้ม

11 เพลี้ยไก่แจ้

12 เพลี้ย อ่อน

13 ด้วงหมัดผัก

14 เพลี้ยกระโดดสี น้ำตาล

15 ผลของสารสกัดสะเดา ในการป้องกันและ กำจัดแมลง

16

17

18

19

20

21

22

23

24 วิธีการสกัด การสกัดสะเดาด้วย น้ำ การสกัดสะเดาด้วยเอ ทธิลอัลกอฮอล์

25 วิธีการสกัดสะเดา ด้วยน้ำ เมล็ดสะเดาบด 1 ก. ก. + น้ำ 20 ลิตร คั่นเอา กากออก หมัก 1-2 วัน น้ำสกัดสะเดา 20 ลิตร

26 การนำไปใช้ น้ำสกัด สะเดา 5 ลิตร + น้ำ สะอาด 200 ลิตร + สารจับ ใบ ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน / ครั้ง ประมาณ 3-4 ครั้ง ต่อเนื่อง

27 การสกัดด้วยเอ ทธิลอัลกอฮอล์ (5671) วัสดุ อุปกร ณ์ เมล็ดสะเดาบด 5 ก. ก. เหล้าขาว 6 ขวด น้ำสะอาด 7 ลิตร น้ำส้มสายชู 5% 1 ขวด ภาชนะสำหรับหมัก

28 วิธีการ หมัก เมล็ดสะเดาบด 5 ก. ก. + เหล้าขาว 4 ขวด + น้ำส้มสายชู ½ ขวด เติมน้ำ 5 ลิตร หมัก 1 วัน หมัก 3 วัน กรองน้ำ ที่ 1 กากเมล็ดสะเดา + เหล้าขาว 2 ขวด + น้ำส้มสายชู ½ ขวด เติมน้ำ 2- 2.50 ลิตร หมัก 1 วัน นำน้ำ 1 + น้ำ 2 หมัก 3 วัน

29 วิธีการทำ มีดังนี้ 1. นำสะเดาบด 5 กก. มาผสมกับแอลกอฮอล์ 40% หรือเหล้าขาว จำนวน 4 ขวด และน้ำส้มสายชู 5% ½ ขวด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วหมักในภาชนะ ปิด ฝาให้สนิท ทิ้งไว้ 1 คืน 1. เทสะเดาบด ในถังหมัก 2. เติมเหล้า ขาว 4 ขวด 3. เติม น้ำส้มสายชู 5% ½ ขวด 4. ใช้ไม้ คน

30 2. นำสะเดาที่หมักแอลกอฮอล์ ตามข้อ 1. มาผสม รวมกับน้ำสะอาด จำนวน 5 ลิตร หมักทิ้งไว้ 3 วัน เติมน้ำ 5 ลิตร

31 3. เมื่อหมักตามข้อ 2. เสร็จแล้ว นำมา กรองเอาเฉพาะของเหลวที่ได้ ( น้ำ 1) ใส่ ภาชนะทึบแสงปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่ร่ม กรองน้ำสกัดที่ 1

32 4. นำกากสะเดาที่ได้ไปหมักกับแอลกอฮอล์ 40% ( เหล้าขาว ) 2 ขวด, น้ำส้มสายชู ½ ขวด และน้ำ สะอาด 2 ลิตร วิธีการหมักเหมือนเดิมทุกขั้นตอน แล้ว กรองเอาเฉพาะของเหลว ( น้ำ 2) 1. เติมเหล้าขาว 2 ขวด 2. เติมน้ำส้มสายชู 5% ½ ขวด 3. เติมน้ำ 2 ลิตร 4. กรองน้ำสกัดที่ 2

33 5. หลังจากนั้น นำกากสะเดาบดที่เหลือไปหว่านใน แปลงพืชผัก หรือโคนไม้ผล เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ในกรณีที่ยังมีสารที่เป็น ประโยชน์ตกค้างอยู่ และเมื่อกากสะเดาเน่าเปื่อยก็จะ กลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่อไป 6. นำของเหลวที่ได้จากข้อ 3 และ ข้อ 4 ( น้ำ 1 และ น้ำ 2) มาผสมรวมกัน แล้วผสมสารจับใบตาม ฉลากคำแนะนำ แล้วนำไปใช้ได้เลย กรองใส่ ขวด สารสกัดสะเดา พร้อมใช้งาน

34 พืชผัก 30-40 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร + สารจับใบ ไม้ผล 80-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร + สารจับใบ นาข้าว 60-80 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร + สารจับใบ การ นำไปใช้

35 1. กรณีใช้ป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช ใช้ 60-80 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 5-7 วัน / ครั้ง ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง 2. กรณีศัตรูพืชระบาด ใช้ 80-100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3-5 วัน / ครั้ง ติดต่อกัน 3-4 ครั้ง ข้อ ควร ระวัง 1. ในขณะฉีดพ่น ควรปรับหัวฉีด ให้เป็นฝอย 2. ฉีดพ่นในช่วงแสงแดดอ่อน หรือช่วงเย็นเท่านั้น

36 วิธีการเก็บรักษาผลและเมล็ดสะเดา

37 1. เก็บในลักษณะ ผลแห้ง เมล็ด สะเดาสุก ผึ่งตากแดด 1 อาทิตย์ ผึ่งในร่ม 2-3 อาทิตย์ บรรจุกระสอบ เก็บไว้ใช้

38 2. เก็บในรูปเมล็ดแห้ง เมล็ดสะเดา สุก เครื่องแยกเมล็ดสะเดา ออกจากเนื้อ


ดาวน์โหลด ppt โดย.. สมคิด เฉลิมเกียรติ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 7 ว โทร. 035-4811126, 035-437709, สาขากาญจนบุรี โทร. 034-641910.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google