งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณ ศุภชัย. ไต (kidney) หน้าที่ของไต 1. ขับของเสียใน เลือด 2. รักษาระดับ เกลือแร่ 3. สร้าง ฮอร์โมน : เม็ดเลือด, วิตามินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณ ศุภชัย. ไต (kidney) หน้าที่ของไต 1. ขับของเสียใน เลือด 2. รักษาระดับ เกลือแร่ 3. สร้าง ฮอร์โมน : เม็ดเลือด, วิตามินดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณ ศุภชัย

2 ไต (kidney) หน้าที่ของไต 1. ขับของเสียใน เลือด 2. รักษาระดับ เกลือแร่ 3. สร้าง ฮอร์โมน : เม็ดเลือด, วิตามินดี

3 ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่วไตผลข้างเคียงจากยากรรมพันธุ์ / ผิดปกติของไตแต่กำเนิด สาเห ตุ

4 ผลของไตวายเรื้อรัง ระยะแรก ไม่มีอาการ การขับน้ำหรือของเสีย ผิดปกติ * ไม่สบายตัว * โลหิตจาง * บวม * ความดันโลหิตสูง

5 อาการที่ควรพบแพทย์ ปัสสาวะขัด ปัสสาวะบ่อยกลางคืน ปัสสาวะสีเลือด

6 อาการที่ควรพบแพทย์ บวมหน้า / เท้า ปวดเอว / หลัง ความดันโลหิตสูง

7 ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่วไตผลข้างเคียงจากยากรรมพันธุ์ / ผิดปกติของไตแต่กำเนิด สาเห ตุ

8 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บุหรี่ กินยาไม่สม่ำเสมอ ซื้อยากินเอง ปัจจัย เสี่ยง

9 ปฏิบัติตนเมื่อเป็นความ ดันโลหิตสูง 1. หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม / ไขมันสูง

10 2. งดบุหรี่

11 3. ลดน้ำหนักส่วนเกิน / ออก กำลังกาย 4. กินยาสม่ำเสมอ 5. คุมความดันโลหิตตาม คำแนะนำแพทย์

12

13 ภาวะแทรกซ้อนจากน้ำตาลสูง ภาวะแทรกซ้อน ต่ออวัยวะ หัวใจหลอดเลือด ตา ไต สมอง ปลายประสาท หลอดเลือดปลายมือ เท้า ผลจาก น้ำตาล สูง โดยตรง

14 ผลเบาหวานต่อไต

15 ปัจจัยเสี่ยงต่อไตเรื้อรังใน ผู้ป่วยเบาหวาน

16 การรักษาผู้ป่วยไตวายจาก เบาหวาน ควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือด HbA1c ≤ 6.5% ควบคุมระดับความดันโลหิต ≤ 130/ 8 0 mmHg โดย คุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย คุมอาหาร งดบุหรี่ คุมระดับ ไขมัน งดอาหาร เค็ม หลีกเลี่ยงภาวะที่มีผลต่อ ไต เช่น ยา

17 ยาและสมุนไพร  เลี่ยงการซื้อยาทานเอง  ยาทุกชนิดมีผลข้างเคียง  สมุนไพร ปลอดภัย

18 ไตวายเรื้อรัง โรคเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่วไตผลข้างเคียงจากยากรรมพันธุ์ / ผิดปกติของไตแต่กำเนิด สาเห ตุ

19 ปรับวิถีชีวิตที่ป้องกันไต ลดความอ้วน หลีกเลี่ยงนิสัยการกลั้นปัสสาวะบ่อย หลีกเลี่ยงการซื้อยากินเอง นอนหลับเพียงพอ อาหาร : ลดอาหารเค็ม / ไขมันสูง / โปรตีน ใน สัดส่วนที่พอเหมาะ ออกกำลังกาย งดบุหรี่ / แอลกอฮอล์

20 ทำอย่างไรไตไม่วาย ??? ควรตรวจร่างกายประจำปี * วัดความดันโลหิต * ตรวจปัสสาวะ * ตรวจหาระดับการทำงานของ ไต ออกกำลังกาย / พักผ่อน

21 งดบุหรี่ เลี่ยงการซื้อยาทานเอง อย่าหลงคำโฆษณา

22 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย นายแพทย์ณิธัตธ ต่อบุณ ศุภชัย. ไต (kidney) หน้าที่ของไต 1. ขับของเสียใน เลือด 2. รักษาระดับ เกลือแร่ 3. สร้าง ฮอร์โมน : เม็ดเลือด, วิตามินดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google