งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนโดย กลุ่มยุว เกษตรกรมดแดงบ้านบุไทร รับฟัง บรรยายและเยี่ยมชมแปลงการปลูกผลิต ผักอินทรีย์ ผักเมืองหนาว ไม้ผล นานาพันธุ์ การผลิตและการแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนโดย กลุ่มยุว เกษตรกรมดแดงบ้านบุไทร รับฟัง บรรยายและเยี่ยมชมแปลงการปลูกผลิต ผักอินทรีย์ ผักเมืองหนาว ไม้ผล นานาพันธุ์ การผลิตและการแปรรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนโดย กลุ่มยุว เกษตรกรมดแดงบ้านบุไทร รับฟัง บรรยายและเยี่ยมชมแปลงการปลูกผลิต ผักอินทรีย์ ผักเมืองหนาว ไม้ผล นานาพันธุ์ การผลิตและการแปรรูป เห็ดหอม สวนเบญจมาศและ ไม้ดอก หลากหลายสีสัน จากเกษตรกรคนเก่ง สัมผัสลมหนาวแดนสวรรค์ เมืองในหมอก ที่เขาบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน ชุมชนบ้านไทยสามัคคี, บ้านสุขสมบูรณ์, บ้านบุไทร ตั้งอยู่ที่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัดนครราชสีมา

3 สถานที่ไปเที่ยวได้ต่อ ( ใน รัศมี 20 กม.) น้ำตกผาชมตะวัน น้ำตกสวนห้อม มูลหลง มูลสามง่ามเขาแดง ซับ เต่าอ่างเก็บน้ำห้วย กระบอก

4 ข้อมูลการให้บริการ ช่วงเวลาที่เหมาะสม ตลอดทั้งปี เที่ยวได้ทุกวัน ติดต่อ ล่วงหน้า ประมาณ 1 สัปดาห์ จำนวนนักท่องเที่ยว สามารถรับได้สูงสุด คราวละ 100 คน พักผ่อนได้ที่ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ โฮมสเตย์ ไทยสามัคคี ” ติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว โทร. 044-228239 ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไทยสามัคคี ผู้ประสานงานนายสมบูรณ์ สิงกิ่งโทร. 08-9285- 3044 นายประโพธิ์ ใยบัวเทศโทร. 08-9043-2720 นายกันติทิมา เลิศ สุวรรณ์วงษ์โทร.08-1760-1311


ดาวน์โหลด ppt ต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนโดย กลุ่มยุว เกษตรกรมดแดงบ้านบุไทร รับฟัง บรรยายและเยี่ยมชมแปลงการปลูกผลิต ผักอินทรีย์ ผักเมืองหนาว ไม้ผล นานาพันธุ์ การผลิตและการแปรรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google