งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด
นายสุดใจ บัวลอย เกษตรอำเภอยางตลาด นายทรงพล เมฆประยูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางไฉนพร บรรจงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสุวรรณ ศรีประดู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

2 นางศริญญา ปินตาเหมืองหม้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธวัชชัย มูลคำศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางเพ็ญศรี วงศ์ปรีดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิตติ ศรีสุราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนิภาภัทร เวียงวะลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางปานทอง สรรพชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

3 นายบุญตรง อินนุชิต นางสมปอง ดำรงวิทย์ นายชาญชัย ไชยทองดี
นายบุญตรง อินนุชิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสมปอง ดำรงวิทย์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายชาญชัย ไชยทองดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนคร นาถมทอง คนงาน นายกฤษณะ สมณะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอุทัย ขันพิมูล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

4 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิตยา วังคะฮาต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางอรพิมพ์ ภูตีกา เจ้าพนักงานธุรการ


ดาวน์โหลด ppt อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google