งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยาง ตลาด นายสุดใจ บัวลอย เกษตรอำเภอยางตลาด นางไฉนพร บรรจงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายทรงพล เมฆประยูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยาง ตลาด นายสุดใจ บัวลอย เกษตรอำเภอยางตลาด นางไฉนพร บรรจงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายทรงพล เมฆประยูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยาง ตลาด นายสุดใจ บัวลอย เกษตรอำเภอยางตลาด นางไฉนพร บรรจงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายทรงพล เมฆประยูร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายสุวรรณ ศรีประดู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

2 นางศริญญา ปินตา เหมืองหม้อ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายธวัชชัย มูลคำศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นางเพ็ญศรี วงศ์ปรีดี นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นายกิตติ ศรีสุราช นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นางสาวนิภาภัทร เวียง วะลัย นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ นางปานทอง สรรพชัย นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ

3 นายบุญตรง อินนุชิต เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน นางสมปอง ดำรงวิทย์ เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน นายชาญชัย ไชยทอง ดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายกฤษณะ สมณะ เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน นายนคร นาถมทอง คนงาน นายอุทัย ขันพิมูล เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน

4 นางสาวจิตยา วังคะ ฮาต เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นางอรพิมพ์ ภูตีกา เจ้าพนักงานธุรการ


ดาวน์โหลด ppt อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอยาง ตลาด นายสุดใจ บัวลอย เกษตรอำเภอยางตลาด นางไฉนพร บรรจงเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นายทรงพล เมฆประยูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google