งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม นายดี อ่างคำ (08-79326109) ม.5 ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม นายดี อ่างคำ (08-79326109) ม.5 ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม นายดี อ่างคำ (08-79326109) ม.5 ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน มิ. ย – ก. ค. ดำเนินการมาแล้ว 7 ปี ถนนขอนแก่น - หนองบัวลำภู ป้ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม จุดสาธิตนายดี อ่างคำ กม.10 วิทยา กร

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ( ศูนย์ ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ ) นายดี อ่างคำ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านค้อ 198 ม.5 อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภูระยะเวลา ดำเนินการ 7 ปี ช่วงเวลาศึกษาดูงาน มิ. ย.- ก. พ. ขบวนการโรงเรียนเกษตรกร วิทยา กร

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ฮอร์โมนพืชและสารสกัด ( ภาคเกษตรอื่นๆ ) นายสีห์ สุวรรณศรี 08-66428035 ประธานบริการฯ. ต. บ้านค้อ 19 ม.4 ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ช่วงศึกษาดูงาน พฤษภาคม - มกราคม กิจกรรม อบต. บ้าน ค้อ จุดสาธิต นายสีห์ บ้านกุดฉิม บ้านหนองทุ่ม จุดสาธิตนายสีห์ ถนนขอนแก่น - หนองบัวลำภู วิทยา กร

4 จุดสาธิต ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ ใบลาน นายสมนึก อาจหาญ 14/1 (08-91783993) บ้านกุดฉิม ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน ตลอดปี ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ ( ใยบวบขัดผิว ) ถนนขอนแก่น - หนองบัวลำภู อบต. บ้านค้อ บ้านกุดฉิม จุดสาธิตนายสมนึก วิทยา กร


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต. บ้านค้อ จุดถ่ายทอดเรื่อง ไร่นาสวนผสม นายดี อ่างคำ (08-79326109) ม.5 ต. บ้านค้อ อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู ช่วงเวลาศึกษาดูงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google