งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล นาท่อม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วิทยากรประจำจุด นายนิกร อรุณกิจ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 141 หมู่ที่ 6 ต. นาท่อม อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล นาท่อม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วิทยากรประจำจุด นายนิกร อรุณกิจ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 141 หมู่ที่ 6 ต. นาท่อม อ. เมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล นาท่อม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วิทยากรประจำจุด นายนิกร อรุณกิจ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 141 หมู่ที่ 6 ต. นาท่อม อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - มิถุนายน วิทย ากร วัดนาท่อม จุด ถ่ายทอด ถ. พัทลุง - ตรัง

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปอาหาร วิทยากรประจำจุด นางหมิก เรืองรักษ์ สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านฯ หมู่ที่ 6 ต. นาท่อม อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - สิงหาคม วิทย ากร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม ถ. พัทลุง - ตรัง วัด โคก แย้ม จุด ถ่ายทอด ถ. นาท่อม - ร่ม เมือง

3 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุม วิทยากรประจำจุด นางสุพร เลียดดำ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 5 ต. นาท่อม อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มีนาคม - สิงหาคม วิทย ากร จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลนาท่อม ถ. พัทลุง - ตรัง วัด โคก แย้ม จุด ถ่ายทอด ถ. นาท่อม - ร่ม เมือง

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล นาท่อม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ วิทยากรประจำจุด นาย อนุชา เฉลาชัย นางสุมาลี ศรี โดน สถานที่ดำเนินการ ที่ทำการกลุ่มฯ หมู่ที่ 8 ต. นาท่อม อ. เมือง จ. พัทลุง โทรศัพท์ - ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 1 ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - มิถุนายน วิทย ากร วัดนาท่อม จุด ถ่ายทอด ถ. พัทลุง - ตรัง


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบล นาท่อม ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การเลี้ยงผึ้ง วิทยากรประจำจุด นายนิกร อรุณกิจ สถานที่ดำเนินการ เลขที่ 141 หมู่ที่ 6 ต. นาท่อม อ. เมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google