งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรรายแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรรายแปลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรรายแปลง

2 การเข้าสู่ระบบ ใส่ user/password

3 เข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรรายแปลง
การเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรรายแปลง

4 เลือกเมนูการเข้าใช้งาน
การบันทึกข้อมูล เลือกเมนูการเข้าใช้งาน

5 กรณีขึ้นทะเบียนใหม่จะให้ใส่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
การบันทึกข้อมูล กรณีขึ้นทะเบียนใหม่จะให้ใส่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

6 การบันทึกข้อมูล กรณีเป็นเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว สามารถค้นหาได้ตามเลขบัตรฯ

7 เกษตรกรรายเก่าที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลจะมีสถานะเป็น สีแดง
การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเก่าที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลจะมีสถานะเป็น สีแดง

8 คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปแก้ไข/ยืนยันข้อมูล
การบันทึกข้อมูล คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปแก้ไข/ยืนยันข้อมูล

9 การบันทึกข้อมูล 1. บันทึกข้อมูล 2. เช็คยืนยันข้อมูล

10 บันทึกข้อมูลหัวหน้าครัวเรือน
การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลหัวหน้าครัวเรือน

11 ยืนยันสมาชิกในครัวเรือน
การบันทึกข้อมูล ยืนยันสมาชิกในครัวเรือน

12 กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือน ให้คลิก “เพิ่มข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน”
การบันทึกข้อมูล กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือน ให้คลิก “เพิ่มข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน”

13 การบันทึกข้อมูล เพิ่มข้อมูลแปลง

14 บันทึกข้อมูลแปลงการเกษตร (ตามแบบคำร้อง)
การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลแปลงการเกษตร (ตามแบบคำร้อง)

15 การบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเป็นรายการข้อมูล ให้กดสัญลักษณ์ “+” เพื่อเพิ่มกิจกรรมการเกษตร

16 เพิ่มข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร
การบันทึกข้อมูล เพิ่มข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร

17 บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร
การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร

18 คลิกที่ “เพิ่มข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร” หากมีการปลูกพืชอื่นๆอีก
การบันทึกข้อมูล คลิกที่ “เพิ่มข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร” หากมีการปลูกพืชอื่นๆอีก

19 รายการกิจกรรมการเกษตร ที่ถูกบันทึก
การบันทึกข้อมูล รายการกิจกรรมการเกษตร ที่ถูกบันทึก

20 การตรวจสอบสถานะยืนยันข้อมูล
เมื่อยืนยันแล้วจะเห็นสถานะเป็นสีเขียว

21 สรุปลำดับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม
บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล บันทึกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน บันทึกข้อมูลแปลง บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร

22 การแบบคำร้องจากในระบบ
หากต้องการพิมพ์ใบคำร้อง (กรณีเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว) ให้คลิกปุ่ม “PDF”

23 การแบบคำร้องจากในระบบ
ข้อมูลเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

24 การแบบคำร้องจากในระบบ
ข้อมูลเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

25 การเรียกดูรายงานการปรับปรุงข้อมูล
การเรียกดูรายงานเกษตรกรที่มีการปรับปรุงข้อมูลแล้ว

26 การเรียกดูรายงานการปรับปรุงข้อมูล
เลือกดูข้อมูล แล้วคลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”

27 การเรียกดูรายงานการปรับปรุงข้อมูล
จะปรากฏหน้าจอรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรรายแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google