งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโปรแกรมทะเบียน เกษตรกรรายแปลง. การเข้าสู่ระบบ ใส่ user/password.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโปรแกรมทะเบียน เกษตรกรรายแปลง. การเข้าสู่ระบบ ใส่ user/password."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโปรแกรมทะเบียน เกษตรกรรายแปลง

2 การเข้าสู่ระบบ ใส่ user/password

3 การเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบทะเบียน เกษตรกรรายแปลง

4 การบันทึกข้อมูล เลือกเมนูการเข้าใช้ งาน

5 การบันทึกข้อมูล กรณีขึ้นทะเบียนใหม่ จะให้ใส่ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน

6 การบันทึกข้อมูล กรณีเป็นเกษตรกรที่ เคยขึ้นทะเบียน เกษตรกรไว้แล้ว สามารถค้นหาได้ตาม เลขบัตรฯ

7 การบันทึกข้อมูล เกษตรกรรายเก่าที่ยัง ไม่ได้ยืนยันข้อมูลจะ มีสถานะเป็น สีแดง

8 การบันทึกข้อมูล คลิกปุ่มเพื่อเข้าไปแก้ไข / ยืนยันข้อมูล

9 การบันทึกข้อมูล 1. บันทึกข้อมูล 2. เช็คยืนยัน ข้อมูล

10 การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล หัวหน้า ครัวเรือน

11 การบันทึกข้อมูล ยืนยันสมาชิกใน ครัวเรือน

12 การบันทึกข้อมูล กรณีที่มีสมาชิกใน ครัวเรือน ให้คลิก “ เพิ่มข้อมูลสมาชิก ในครัวเรือน ”

13 การบันทึกข้อมูล เพิ่มข้อมูลแปลง

14 การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลแปลง การเกษตร ( ตามแบบ คำร้อง )

15 การบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกจะ ปรากฏเป็นรายการ ข้อมูล ให้กด สัญลักษณ์ “+” เพื่อ เพิ่มกิจกรรม การเกษตร

16 การบันทึกข้อมูล เพิ่มข้อมูลการ ประกอบกิจกรรม การเกษตร

17 การบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลกิจกรรม การเกษตร

18 การบันทึกข้อมูล คลิกที่ “ เพิ่มข้อมูลการ ประกอบกิจกรรม การเกษตร ” หากมีการ ปลูกพืชอื่นๆอีก

19 การบันทึกข้อมูล รายการกิจกรรม การเกษตร ที่ถูกบันทึก

20 การตรวจสอบสถานะยืนยันข้อมูล เมื่อยืนยันแล้วจะเห็น สถานะเป็นสีเขียว

21 1. บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 2. บันทึกข้อมูลสมาชิกในครัวเรือน 3. บันทึกข้อมูลแปลง 4. บันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร สรุปลำดับการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม

22 การแบบคำร้องจากในระบบ หากต้องการพิมพ์ใบคำ ร้อง ( กรณีเกษตรกรที่ เคยขึ้นทะเบียนแล้ว ) ให้คลิกปุ่ม “PDF”

23 การแบบคำร้องจากในระบบ ข้อมูลเกษตรกรที่ เคยขึ้นทะเบียนไว้ แล้ว

24 การแบบคำร้องจากในระบบ ข้อมูลเกษตรกรที่ เคยขึ้นทะเบียนไว้ แล้ว

25 การเรียกดูรายงานการปรับปรุงข้อมูล การเรียกดูรายงาน เกษตรกรที่มีการ ปรับปรุงข้อมูลแล้ว

26 การเรียกดูรายงานการปรับปรุงข้อมูล เลือกดูข้อมูล แล้ว คลิกที่ปุ่ม “ ค้นหา ”

27 การเรียกดูรายงานการปรับปรุงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอ รายงาน


ดาวน์โหลด ppt ระบบโปรแกรมทะเบียน เกษตรกรรายแปลง. การเข้าสู่ระบบ ใส่ user/password.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google